Jeugdsportfonds

De gemeente Marum neemt deel aan het Jeugdsportfonds Groningen. Hiermee willen wij bereiken dat kinderen van ouders met een laag inkomen kansen krijgen om te gaan sporten. Sport is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en de jongere en draagt bij aan vriendschappen en sociale contacten. 

Aanvraag

Via de website www.jeugdsportfonds.nlExterne site, opent in hetzelfde venster  kan een aanvraag worden gedaan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. 

Ouders en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Intermediairs zijn mensen die professioneel betrokken zijn bij de opvoeding of begeleiding van het kind, zoals bijv. docenten, (schuld)hulpverleners of de combinatiefunctionaris sport. De combinatiefunctionaris sport is bij ons Monika de Vries en kunt u bereiken op m.devries@marum.nle-mail of per telefoon op 06 - 46 92 18 58.  Als uw aanvraag is goedgekeurd, betaalt het fonds de contributie rechtstreeks aan de vereniging en de kosten van sportspullen rechtstreeks aan de leverancier. 

Bijdrage

De bijdrage per kind voor contributie en sportattributen is maximaal € 225 per jaar.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Jeugdsportfonds, dan kunt u met uw vragen terecht op jeugdsportfonds.nlExterne site, opent in hetzelfde venster of u kunt contact opnemen met Burim Bajrami van de gemeente Marum via 0594 - 64 13 33 of b.bajrami@marum.nle-mail

Top