Belangrijke adressen

Hier vindt u enkele adressen die voor u als (beginnend) ondernemer van belang kunnen zijn.

Ondernemersverenigingen:

Ondernemersvereniging Marum
Secretariaat
Mevrouw D. Pama
Hoornweg 12 A
9363 EG Marum
Correspondentieadres
Postbus 8, 9363 ZG Marum
Tel: 0594 - 64 16 02
Fax: 0594 - 64 14 03
Email: info@ovmarum.nl Email
website: www.ovmarum.nl Externe site, opent in hetzelfde venster

Industrie- en handelsvereniging 'De Wilp'
Secretariaat:
mevrouw F.J. van Wieren
Laweistraat 21
9367 RE De Wilp
tel. 0594 - 64 40 95

Kamer van Koophandel Noord Nederland

Leonard Springerlaan 15
Postbus 134
9700 AC Groningen
telefoon 088 - 585 1000
fax 050 - 52 64 852
website: www.kvk.nl Externe site, opent in hetzelfde venster

Startende ondernemers

Op de non-profit website www.startbedrijf.nl Externe site, opent in hetzelfde venster  vinden startende ondernemers alle basisinformatie over het beginnen van een eigen bedrijf.

Bedrijvenloket

Op de website www.bedrijvenloket.nl Externe site, opent in hetzelfde venster  is informatie te vinden die ondernemers van de overheid nodig hebben. Thema's zijn o.a. bedrijf starten, financiering, huisvesting, innovatie, personeel, bedrijfsoverdracht, cijfers en trends.

Bedrijvencontactfunctionaris gemeente Marum

Wilt u meer informatie over ondernemen in Marum dan kunt contact opnemen met de gemeentelijke bedrijvencontactfunctionaris via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 0594 - 64 13 33.

1, 2, 3 subsidie.nl subsidiemogelijkheden voor ondernemrs in Noord Nederland

Top