Bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen in de gemeente zijn:

  • De Hoek (12 ha) aan de zuidzijde van de A7;
  • De Poort I (1,2 ha) aan de zuidzijde van de A7;
  • De Poort II, aan de zuidzijde van de A7
  • Marumerlage (9 ha) aan de noordzijde van de A7.

Het gevestigde bedrijfsleven in de gemeente heeft behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden. Dit kan soms op de bestaande locatie of door het bedrijf te verplaatsen naar een groter terrein buiten de dorpskern. De gemeente wil deze bedrijven zo mogelijk ondersteunen. Mede hiervoor is destijds Marumerlage en De Poort I ontwikkeld.

Eind 2008  is overgegaan tot kaveluitgifte voor het bedrijventerrein De Poort II. Alle kavels op De Poort II zijn uitgegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers Ruimtelijke Ordening van de sector Ruimte & Werken, telefoonnummer 0594 - 64 13 33 .

De gemeente is geen economische kernzone. In overleg met het plaatselijk bedrijfsleven wil de gemeente bekijken wat ze kan doen.

Top