Zwerfasbest aangetroffen tijdens voorbereidende werkzaamheden

Dit item is verlopen op 06-09-2017.
Gemeente Marum

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de bouw van negentien huur woningen van Wold & Waard is ten noordwesten van het bouwperceel, achter Molenstraat nr. 78, 80 zwerfasbest aangetroffen op het maaiveld.

Het aangetroffen zwerfasbest op het maaiveld is reeds opgeruimd. Op dit moment is er geen gevaar voor de volksgezondheid en/ of het milieu waardoor het niet noodzakelijk is het terrein af te sluiten.

Om meer duidelijkheid te krijgen over deze vervuilingsgraad  wordt er in week 33 /34 nader asbestonderzoek, door de firma Wiertsema & Partners uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal beoordeeld worden of er nadere werkzaamheden nodig zijn.

De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd.
 

Top