Zonnepark Marum is op zonnige dag officieel geopend

Zonnepark Marum, gebouwd door het gespecialiseerde bedrijf Solarfields, is op 15 november officieel geopend. In het bijzijn van een kleine 30 man is het zonnepark na een minisymposium op het gemeentehuis in Marum door middel van een onthulling geopend.

Na een toespraak door Nienke Homan, gedeputeerde van de gemeente Groningen, was het tijd voor de onthulling. Aan twee koorden hebben wethouder Jan Vos, Homan en Jelmer Pijlman (partner van Solarfields red.) aan een doek getrokken. De betrokkenen waren aanwezig toen het rode doek van de zonnepanelen werd getrokken. Een zonnepaneel, waarop de details van het zonnepark staan, werd met deze handeling onthuld.

Het doek is na onthulling aan de gemeente Marum overhandigd als dank voor de prettige samenwerking. Pijlman zegt hierover: ’Vandaag staan we op een zonnepark dat stroom levert aan een kleine 3.000 huishoudens. Dit is een mooi resultaat na een prettige samenwerking met de gemeente Marum.’

Symposium


Voorafgaand aan de onthulling werd er in het gemeentehuis Marum het minisymposium ‘Duurzaam ingepast’ gehouden. Centraal stond hier het belang van de inpassing bij de ontwikkeling van een zonnepark. Dit is belangrijk aspect op ecologisch, landschappelijk en maatschappelijk vlak. In het geval van Zonnepark Marum was dit ook belangrijk omdat het zonnepark naast een nieuw te bouwen woonwijk ligt.

Zonnepark Marum


Zonnepark Marum is circa 11 hectare groot en in totaal zijn er 27.216 zonnepanelen geplaatst die een vermogen van 8,981MWp leveren. Dat betekent dat jaarlijks ruim 2.900 huishoudens worden voorzien van groene stroom. Zonnepark Marum levert hiermee een mooi aandeel aan de energiedoelstellingen van gemeente Marum.

Solarfields


Solarfields is een ervaren ontwikkelaar van grootschalige zonneparken en grootschalige zonnesystemen. Solarfields ontwikkelt eigen projecten en biedt ondersteuning bij de realisatie van projecten van anderen. Om de energietransitie te versnellen stimuleert Solarfields, samen met haar partners, de ontwikkeling van zonneparken in Nederland.

Top