Vacature: Reis- en procesbegeleider kernenbeleid Marum (24 uur per week)

Dit item is verlopen op 18-02-2017.

De ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de aanstaande gemeentelijke herindeling in het Westerkwartier vragen om een nieuwe verhouding tussen inwoners en gemeente. Er is nog een weg te gaan om te komen tot een stevige, constructieve verhouding. Een reis met nieuwe uitdagingen, met makkelijk begaanbare wegen, maar soms ook met hobbels en over rulle zandpaden. Een Reis- en procesbegeleider kernenbeleid is hierin onmisbaar.

Het  college van Marum  is in september 2015 met een bakbrommer de dorpen ingegaan om dromen, ideeën en initiatieven op te halen en begin 2016 is een inwonerscafé georganiseerd. Met behulp van de Brommerronde en een inwonerscafé is de 'reiswijzer' Kernenbeleid ontwikkeld welke eind 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het proces kernenbeleid heeft een beweging in gang gezet op weg naar een stevige, constructieve en laagdrempelige manier om contact te hebben met de inwoners.

De Reis- en procesbegeleider is een doorontwikkeling van de dorpencoördinator. De verbindende taken die bij een dergelijke coördinerende rol horen, vallen binnen het takenpakket. Hiervoor stuurt de reis- en procesbegeleider een werkgroep Kernenbeleid inhoudelijk aan. De functie ontwikkelt zich echter verder naar aanjager, ambassadeur en procesbegeleider van een gemeentelijke cultuuromslag.

Voor de sector Samenleving zijn wij dan ook op zoek naar een enthousiaste en flexibele:

Reis- en procesbegeleider kernenbeleid Marum (24 uur per week)
(tijdelijk, tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2019)

Functie inhoud

 • Aanjagen en bewaken van het veranderingsproces binnen de gemeente. Van de procesbegeleider wordt verwacht dat hij/zij spoedig na aanstelling een plan van aanpak schrijft met een beschrijving en concrete acties hoe aan de gewenste cultuurverandering gewerkt gaat worden. Duidelijke resultaten maken hier deel van uit.
 • Het vervullen van een interne coördinatierol door signalen van inwoners door te geven en verder uit te zetten binnen de gemeentelijke organisatie.
 • Projectleiderschap voor de Werkgroep kernenbeleid. Dit behelst het aansturen van de werkgroep als ook het bewaken van de voortgang en het daar waar nodig ondersteunen bij het uitvoeren van de geplande acties.

Functie eisen

Kwaliteiten:

 • minimaal HBO werk- en denkniveau
 • ervaring met burgerparticipatie en bij voorkeur ook met overheidsparticipatie
 • politieke en bestuurlijke sensitiviteit
 • visie op overheidsparticipatie en burgerparticipatie
 • creatief en innovatief in het zoeken naar oplossingen

Competenties:

 • zelfstandig
 • verbinden
 • communicatief sterk op alle niveaus binnen en buiten de organisatie
 • goed kunnen schakelen tussen interne en externe processen
 • flexibel
 • daadkrachtig
 • overtuigingskracht en het vermogen te inspireren
 • ondernemend

Tijdens het sollicitatiegesprek zal de kandidaat gevraagd worden met een pakkende naam voor de functie te komen die enerzijds de lading dekt, herkenbaar is en recht doet aan de reiswijzer kernenbeleid.

Wij bieden

Naast gedreven en enthousiaste collega’s bieden wij, afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een volledig dienstverband (36 uur) een salaris van minimaal bruto € 2.527,00 (aanloopschaal 9) en maximaal bruto € 4.121,00 (functieschaal 10), op basis van de salaristabel geldend vanaf 1 januari 2017. Daarnaast kent de gemeente Marum in het kader van een drierangenstelsel ook nog de mogelijkheid tot het doorstromen naar een uitlooprang.

Informatie

Hebt u vragen over de vacature dan kunt u contact opnemen met Remco Kappers, manager sector Samenleving 0594 641333. Algemene informatie over de gemeente Marum vindt u elders op deze website.

Reactie

U kunt uw gemotiveerde schriftelijke sollicitatie en curriculum vitae tot vrijdag 17 februari 2017 indienen t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum, via e-mail p&o@marum.nlStuur een e-mail, of per post; Postbus 2, 9363 ZG Marum. Daarbij kunt u 'Reis- en procesbegeleider kernenbeleid Marum' in de aanhef van de e-mail of op brief en envelop vermelden.

Top