Uitnodiging inloopbijeenkomst over peilbesluit NBW - Polders

Op dinsdag 15 mei is er van 17.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst voor alle eigenaren, gebruikers en bewoners van de Fanerpolder, de Zuidhorner Polder, polder Lagemeeden, polder Vredewold, polder Nienoord en polder Lettelbert.

Deze bijeenkomst is in de Cazemier Boerderij, Hoofdstraat 27 in Tolbert. U bent van harte welkom.

Per polder zijn er kaarten zijn met daarop het watersysteem, en de waterpeilen. Ook zijn er kaarten met de voorlopig bedachte maatregelen. U kunt vragen stellen aan medewerkers van het waterschap en Prolander.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst of achtergronden vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) kunt u terecht op www.zuidelijkwesterkwartier.nl (nieuwsbrief april 2018) Namens de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier,

B.G. de Boer, voorzitter.

E.J. Cornelius, secretaris.

Top