Uitbreidingsplan Marum Alberdaheerd II

Ten zuidoosten van Marum wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk ontwikkeld, met een omvang van maximaal 50 woningen (type vrijstaand en halfvrijstaand). De kavels zijn minimaal 400m2 groot.

Om deze nieuwe woonwijk mogelijk te maken is een bestemmingsplan in procedure gebracht, genaamd: ‘Marum Alberdaheerd II’. Hierbij wordt aangesloten op de eerste fase (Alberdaheerd I). Voor meer informatie over het plan en voor het inschrijven als belangstellende gaat u naar deze pagina.

Top