Taalhuis Marum zoekt taalvrijwilligers

Dit item is verlopen op 30-03-2018.

In het Westerkwartier heeft 5 tot 8% van de inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Deze inwoners hebben moeite om mee te doen in de samenleving. Daarom bieden de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn taalondersteuning aan hun inwoners. Inmiddels is in alle Westerkwartiergemeenten een Taalhuis geopend. Het Taalhuis in Marum is op zoek naar taalvrijwilligers.

Taalvrijwilligers

Een taalvrijwilliger helpt mensen één op één of in kleine groepjes om beter te leren lezen, schrijven, spreken of om te gaan met de computer. Een taalvrijwilliger hoeft geen taalwonder te zijn, wel is het belangrijk dat hij/zij geduld heeft en het leuk vindt mensen te helpen. Van de taalvrijwilliger wordt minimaal één uur in de week inzet gevraagd. De taalondersteuning vindt plaats in de bibliotheek in Marum.

Steun van Stichting Lezen & Schrijven

Voor vrijwilligers is er altijd goede ondersteuning vanuit de Stichting Lezen & Schrijven in de vorm van scholing en door een coördinator van het Noorderpoort op locatie. Vrijwilligers bepalen zelf hoeveel tijd zij besteden aan het vrijwilligerswerk. Dat kan variëren van een uurtje tot meerdere dagdelen per week.

Taalvrijwilliger worden? Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst!

Op dinsdagmiddag 16 januari a.s. om 15.30 uur (inloop vanaf 15:15 uur) wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden. Deze bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Marum aan Molenstraat 45 in Marum. Aanmelden kan via Mieke van den Heuvel-Wink taalhuismarum@gmail.com. Belangstellenden die niet bij de bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, maar wel graag taalvrijwilliger willen worden, kunnen ook contact opnemen met Mieke.

Het taalnetwerk in Marum is een samenwerking tussen de gemeente Marum, Biblionet Groningen, Stichting Lezen & Schrijven, Noorderpoort, Alfa College en Humanitas Westerkwartier.

Top