‘Sociaal Werk De Schans’ nieuwe welzijnsorganisatie Westerkwartier

De nieuwe welzijnsorganisatie van het Westerkwartier heet ‘Sociaal Werk De Schans’. Burgemeester en portefeuillehouder Henk Kosmeijer onthulde vandaag de naam in de Kruisweg in Marum samen met directeur-bestuurder Johan Brongers en kwartiermaker Joep Schuringa van de Tintengroep, waar Sociaal Werk De Schans onderdeel van is. Na de onthulling tekenden ze gezamenlijk de overeenkomst.

Sociaal Werk De Schans


De naam is zorgvuldig gekozen. Historisch gezien biedt een schans bescherming en is het een omge-ving waar inwoners met en voor elkaar zorgen voor een veilige en zorgzame samenleving. In het Wes-terkwartier zijn veel (restanten van) schansen te vinden, zoals bij de Aduarderzijlen, Lettelbert en Enumatil.

Één welzijnsorganisatie


De colleges van de vier gemeenten gunden eind september - na een zorgvuldige aanbestedingsproce-dure - de opdracht voor het uitvoeren van de basisondersteuning vanaf 1 januari 2019 definitief aan de Tintengroep.

Basisondersteuning bestaat uit verschillende vormen van sociaal werk zoals maatschappelijk werk, on-dersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk. De reden de ba-sisondersteuning anders te willen organiseren, ligt in de decentralisaties. In 2015 hebben de gemeen-ten nieuwe taken gekregen. De opdracht de ondersteuning aan inwoners dichterbij en meer in samen-hang met elkaar te organiseren is daar onderdeel van. De herindeling gaf een natuurlijk moment om de nieuwe organisatie van de basisondersteuning in te richten.

Top