Publiek vervoer toegankelijk en betaalbaar: nu en in de toekomst

Dit item is verlopen op 03-03-2017.

Alle 35 Groningse en Drentse gemeenten en de beide provincies hebben besloten gezamenlijk een aanbesteding te starten voor publiek vervoer, zoals de Wmo-taxi en het leerlingenvervoer. Dit betekent dat inwoners die dat nodig hebben ook na 2018 via de gemeente gebruik kunnen blijven maken van vervoer op maat. Daarnaast blijven de aanvullende mogelijkheden op de buslijnen en treinen van het openbaar vervoer voor iedereen aanwezig.

Doelgroepenvervoer

In 2016 konden ongeveer 55.000 Wmo-pashouders en 3.700 kinderen in Groningen en Drenthe in het zogenoemde doelgroepenvervoer reizen. Daarnaast gebruikten vorig jaar circa 57.000 mensen de Regiotaxi en maken veel inwoners gebruik van lokaal vervoer zoals buurtbussen en speciaal stadsvervoer. Al dit vervoer wordt verzorgd door de regionale taxibedrijven.

Vervoer toegankelijk en betaalbaar houden

Met vertegenwoordigers van de reizigers en met de huidige vervoerders is de afgelopen tijd gesproken over hoe de kwaliteit van reizen in dit publiek vervoer geborgd kan blijven, nu en in de toekomst. De gemeenten, provincies en het OV-bureau Groningen Drenthe hebben besloten samen te zorgen voor slimmer en duurzamer publiek vervoer. De komende jaren wordt continu naar verbeteringen gezocht, gericht op efficiƫnte en klantvriendelijke oplossingen. Door de samenwerking en de afstemming met het openbaar vervoer kan dit vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden blijven worden aan de inwoners. Dit verhoogt de bereikbaarheid van voorzieningen en de leefbaarheid in dunbevolkte gebieden.

Voorlopig geen wijzigingen

Voor mensen met een Wmo-pas en kinderen in het leerlingenvervoer verandert dit jaar niets. In de zoektocht naar verbeteringen worden in de toekomst mogelijk wijzigingen doorgevoerd. Daarover zal vroegtijdig worden gecommuniceerd. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Publiek Vervoer Groningen DrentheExterne link, zelfde venster.

Top