Procesbegeleiders voor invulling IKC en De Plint Centrumplan Marum

De gemeente Marum onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een Integraal Kind Centrum (IKC) in het centrum van Marum. Ook wordt gekeken naar een passende, maatschappelijke invulling van De Plint. Om de plannen verder vorm te geven heeft de gemeente mw. I. Gerritzen van ‘De Mevrouwen’ en mw. J. Reitsma van het ‘SINN collectief’ aangetrokken als procesbegeleiders.

De Plint

De ontwikkelingen rondom het Centrumplan zijn in volle gang. De Plint maakt onderdeel uit van dit plan en biedt huisvesting aan een aantal maatschappelijke functies die nu elders in Marum zijn gehuisvest. Samenwerking en versterking van elkaar maar ook van het centrum staan centraal in de keuze.

Procesbegeleiders

De procesbegeleiders bepalen samen met alle betrokken partijen, waaronder de schoolbesturen van Cbs De Bron en Obs De Springplank, wat de beste invulling van het IKC is. Hierbij wordt nagedacht over de visie, maar ook de organisatorische invulling. Het vinden van de verbinding met de invulling van De Plint en het bereiken van de maatschappelijke meerwaarde in samenwerking zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Ook wordt nagedacht over de uiteindelijke locatie van de organisaties.

De gesprekken met de verschillende betrokken partners voor zowel de invulling van de Plint als het Integraal Kind Centrum zijn inmiddels  in volle gang.

Behandeling raadscommisssie

Op 4 oktober is door de procesbegeleiders een presentatie gegeven aan de raadscommissie over onder andere de werkwijze en het proces. Naar verwachting wordt begin 2018 een besluit genomen over de definitieve invulling van het IKC en De Plint.

Top