Pitches stand van zaken raadswerkgroepen 2018

Donderdag 12 april 2018 organiseren de raden van de gemeenten in het Westerkwartier een pitch over de stand van zaken van de raadswerkgroepen. Deze openbare informatiebijeenkomst vindt plaats van 20.00 - 20.45 uur in het gemeentehuis van Marum, Molenstraat 45 te Marum.

Stand van zaken


In september is voor het eerst een soortgelijke pitch gehouden. Het doel is de raadsleden, inwoners en andere geĆÆnteresseerden te informeren over de stand van zaken van de voorbereidingswerkzaamheden voor de nieuwe gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst stellen de werkgroepen, bestaande uit leden van de vier gemeenteraden, met een korte pitch de aanwezigen op de hoogte van hun vorderingen en de samenhang tussen de verschillende werkgroepen.

Programma


Het programma, onder leiding van de heer Willem Hoornstra, voorzitter van de Raadsgroep Herindeling, bestaat uit pitches van de volgende werkgroepen:
20.00 uur Opening

20.05 uur Burgerparticipatie & Raadscommunicatie

20.10 uur Planning & Control

20.15 uur Functioneren raad

20.20 uur ICT raadsdomein

20.25 uur Inrichten Griffie

20.30 uur Omgevingswet

20.35 uur Verbonden Partijen

20.40 uur Sociaal Domein

Raadsgroep


Na afloop van de pitches volgt de openbare vergadering van de raadsgroep Herindeling. U bent van harte welkom op beide bijeenkomsten in het gemeentehuis van Marum.

Top