Oproep 'melden klachten gebrekkige mobiele dekking en/of capaciteit'

Dit item is verlopen op 31-12-2017.

De gemeente Marum ontving via ‘Monet’, de vertegenwoordiger van alle mobiele netwerkoperators richting overheden, informatie naar aanleiding van de vragen over de bereikbaarheid van mobiele telefonie/dekking in de gemeente Marum.

Inventarisatie

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden bij de vier mobiele operators met een eigen landelijk netwerk (T-Mobile, KPN, Vodafone en Tele2). Geen van de vier genoemde operators herkent een slechte score in de gemeente Marum. In de gemeente staan in totaal twaalf antenne-installaties van de verschillende operators. Op dit moment heeft geen van de operators plannen om een extra installatie in Marum te gaan plaatsen.

Dekking en capaciteit

De netwerken van de verschillende operators worden steeds intensiever gebruikt, waardoor nog altijd een groeiende vraag is en blijft naar zowel netwerkcapaciteit als dekking. Niet alleen het toenemend commerciële gebruik door particulieren en bedrijven, maar ook het maatschappelijk gebruik van de netwerken door, bijvoorbeeld, hulpdiensten, veiligheidsdiensten, zorgmedewerkers en overheidsinstellingen belasten de mobiele netwerken. Hoewel de dekking en capaciteit de afgelopen vijf jaar zeer zeker een stuk verbeterd zijn, blijft de behoefte aan dekking en capaciteit groeien. De komende tijd zullen de verschillende operators zich bezig houden met het onderzoeken van de exacte effecten van de moderniseringen op lokaal niveau, en als de dekking en/of capaciteit nog niet optimaal is, het zoeken naar verbeteringen.  

Melding

Om zo concreet mogelijk in kaart te brengen welke mogelijke klachten er zijn en waar deze vandaan komen  verzoeken wij u de klachten over de gebrekkige dekking en/of capaciteit (alsnog) online aan de gemeente te melden. Ook kunt u dit aangeven bij: gemeente@marum.nlStuur een e-mail of het schriftelijk verzenden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 9363 ZG Marum.

Melding mobiele dekking

Top