Openbare vergaderingen raad en raadscommissie

Op woensdag 24 januari a.s. vergaderen zowel de raadscommissie als de raad. De vergadering van de raadscommissie begint om 19:30 uur en de raadsvergadering vindt aansluitend plaats.

Agenda

De agenda voor de raadscommissie en de raadsvergadering.

De vergaderingen zijn ook live te volgen via internet.

Spreekrecht

Heeft u een onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen van de raad, dan kunt u inspreken. Dit kunt u melden via de griffie, telefoon 0594 - 64 13 33.

Top