Openbare vergadering raadscommissie op maandag 11 september

Dit item is verlopen op 15-09-2017.

Op maandag 11 september a.s. om 19.30 uur vergadert de raadscommissie in het gemeentehuis.

Agenda

De agenda en de voorstellen voor deze vergadering.

Spreekrecht

Heeft u een onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen van de raad, dan kunt u inspreken. Dit kunt u melden via de griffie, telefoon 0594 - 64 13 33.

Top