Openbare vergadering gemeenteraad op 30 mei

Op woensdag 30 mei a.s. vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis van Marum.

Agenda

De agenda en de voorstellen voor deze vergadering.

Spreekrecht

Heeft u een onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen van de raad, dan kunt u inspreken. Dit kunt u melden via de griffie, telefoon 0594 -64 13 33.

Top