Militaire oefening van 10 tot en met 14 december

Ministerie van defensie

In de periode van 10 tot en met 14 december 2018 staat er een militaire oefening gepland. De oefening wordt gehouden in de provincies Groningen en Drenthe en een groot deel van Friesland.

Eenheid: 102 EOV-compagnie (Electronische oorlogsvoering)
Leider der oefening: Kapitein Kroon
Aantal deelnemers: 50
Aantal wielvoertuigen: totaal 15

Doel / omschrijving van de oefening:

De militairen uit Wezep zitten bij de Verbindingsdienst. Deze eenheid houdt in de genoemde periode een verbindingsoefening. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

  • De eenheid opereert vanaf het militaire oefenterrein de Marnewaard en gaat op meerdere locaties in het genoemde gebied verbindingsposten inrichten;
  • Door het uitzenden van radio berichten en het uitpeilen van de radiosignalen, gaan zij elkaars positie bepalen;
  • Een verbindingspost bestaat uit 2 à 3 x voertuig en 4 à 5 personen.
  • Er wordt gedurende de oefening van locaties gewisseld;
  • De militairen zijn bewapend, er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie.

De oefenende eenheid zal:

  • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
  • Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;

Schaderegeling:

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 218042
Jdvclaims@mindef.nlEmail
                                                                                

Top