Militaire oefening in de periode van 3 tot en met 7 september 2018

Door de eenheid 102 EOV compagnie  van de Koninklijke Landmacht wordt een oefening gehouden in bovengenoemde  periode. De oefening speelt zich af in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel.  Aan de oefening nemen 23  wielvoertuigen en 50  manschappen deel. Er wordt geen  gebruik gemaakt van munitie en of oefenmunitie.

In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Indien niet openbare wegen, terreinen of paden gebruikt moeten worden, dient vooraf  toestemming van de eigenaar(s)/beheerder(s) te worden gevraagd. Er zal alles aan gedaan worden om hinder van het burgerverkeer te voorkomen.

Indien, ondanks voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc., melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telefoon 030-2180420

Jdvclaims@mindef.nl

Top