Militaire oefening in de periode van 18 tot en met 22 juni 2018

Door de eenheid 102 EOV compagnie van de Koninklijke Landmacht zal een oefening worden gehouden in bovengenoemde  periode. De oefening zal zich afspelen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel. Aan de oefening zal worden deelgenomen door 16 wielvoertuigen en 50 manschappen. Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie en of oefenmunitie.

In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Indien niet openbare wegen, terreinen of paden gebruikt moeten worden, dient vooraf  toestemming van de eigenaar(s)/beheerder(s) te worden gevraagd. Er zal alles aan gedaan worden om hinder van het burgerverkeer te voorkomen.

Indien, ondanks voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc., melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030-2180420
Jdvclaims@mindef.nlStuur een e-mail

Top