Informatiebijeenkomst realisatie IKC

Graag willen wij u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de realisatie van het Integraal KindCentrum (IKC) in Marum. We zitten nu in de voorbereidende fase van de bouw. Tijdens de informatiebijeenkomst brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren wij u over het vervolgproces. Daarnaast horen wij graag wat uw ideeën of zorgen zijn. De informatieavond vindt plaats op 11 juli 2018 in de Kruisweg te Marum om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.  

Aanleiding

Op 21 maart 2018 heeft de gemeenteraad besloten een krediet te verstrekken voor de realisatie van het IKC. Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met de keuze voor het evenemententerrein op sportpark ‘De Holten’, als locatie voor het IKC. De realisatie van het IKC heeft impact op de wijk en de verkeerssituatie rondom het terrein.

Klankbordgroep

Wij kunnen ons voorstellen, dat u als omwonende graag mee wilt denken over of betrokken wilt worden bij het vervolgproces. Tijdens de bijeenkomst vragen wij de aanwezigen of er belangstelling is voor het vormen van bijvoorbeeld een klankbordgroep. 

De informatiebijeenkomst is openbaar. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Top