Informatieavond ATB -route in de gemeente Marum

Dit item is verlopen op 30-09-2018.

Kom op donderdag 20 september 2018 naar ’t Marheem, Schoolstraat 8 in Marum voor informatie over de aanleg van een ATB(mountainbike)-route in de gemeente Marum!

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de ATBvereniging Marum, de gemeente Marum, Staatsbosbeheer, Stichting Het Groninger Landschap, Motorclub Marum e.o., grondeigenaren en omwonenden, heeft enkele jaren gewerkt aan het realiseren van een ATB-route in de gemeente Marum. De route is nu in grote lijnen rond en op donderdag 20 september 2018 wil de werkgroep, samen met de gemeente, u graag informeren over het resultaat.

Tijdens de informatieavond passeren diverse onderwerpen de revue. Er is onder meer aandacht voor de samenwerking tussen de verschillende partijen die de ATB-route mogelijk hebben gemaakt.
De plekken waar de route langs gaat komen aan bod, maar ook praktische zaken als financiering, aansprakelijkheid en onderhoud. De ATB-vereniging en de gemeente Marum willen graag uw mening horen over het plan voordat met de aanleg van de route wordt begonnen.

Programma

19.15 – 19.45 uur: inloop met koffie en thee
19.45 – 20.00 uur: opening namens de gemeente Marum door de heer J.E. de Graaf
20.00 – 20.45 uur: presentatie over (totstandkoming) route
20.45 – 21.30 uur: vragen/raadplegen
21.30 uur: afsluiting door de heer de Graaf

Top