Huurappartementen in Centrumplan Marum

In het Centrumplan Marum worden 18 appartementen gerealiseerd over twee bouwlagen. Deze appartementen worden door ontwikkelaar Chris Marinus aangeboden voor verhuur. De tekeningen van de nieuwe appartementen zijn naar verwachting eind oktober beschikbaar. Deze tekeningen worden begin 2018 door de ontwikkelaar gepresenteerd tijdens een informatieavond voor belangstellenden.

Bouw appartementen

Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2018 gestart met de realisatie van de appartementen. De huurprijzen van de appartementen zijn op dit moment nog niet bekend. Wel is bekend dat de woningen worden aangeboden in het hogere huursegment.

Andere ontwikkelingen

De omgevingsvergunning voor de bouw van de Lidl is inmiddels aangevraagd en zal naar verwachting medio september worden verleend. Begin 2018 wordt, na het verstrijken van de bezwaarprocedure, gestart met de realisatie. Wold en Waard start, naar verwachting oktober 2017 met bouwen.

Kijk voor alle berichten over het Centrumplan Marum op www.marum.nl/centrumplan.

Top