Eén adviesraad sociaal domein Westerkwartier

Gemeente Westerkwartier logo

In verband met de gemeentelijke herindeling wordt er al een tijd gewerkt aan het project om te komen tot één Adviesraad sociaal domein Westerkwartier i.o. Vertegenwoordigers van de vier huidige Wmo-adviesraden en de WSW-adviesraad vormen samen met een onafhankelijke projectbegeleider de stuurgroep die maandelijks bijeen kwam.

De Wmo-adviesraden en het publiek werden tijdens maandelijkse vergaderingen van de adviesraden op de hoogte gehouden over de stand van zaken.

De ambitie is steeds geweest om vanaf september 2018 te starten met de Adviesraad sociaal domein Westerkwartier i.o. De deadlines van het project zijn gehaald en dit betekent dat de Adviesraad sociaal domein Westerkwartier i.o. in september zal starten. Dit betekent dat de 4 huidige Wmo-adviesraden niet meer bij elkaar komen en inmiddels zijn gestopt met hun werkzaamheden. De vergaderdata van september t/m december voor de vier Wmo-adviesraden komen te vervallen. De Adviesraad sociaal domein zal in de eerste vergadering in oktober 2018 een vergaderschema maken, waar besloten en openbare vergaderingen op staan. Zodra het vergaderschema er is wordt deze gepubliceerd op de websites van de vier gemeenten.

Top