Donderdag 4 mei 2017 – Dodenherdenking in Marum

Dit item is verlopen op 07-05-2017.

Op 4 mei is het twee minuten stil in Nederland
om te denken aan wat was,
had kunnen zijn,
maar ook aan wat is,
en komen kan

Op 4 mei herdenken we in Nederland allen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. We herinneren ons de periode van rechteloosheid en onvrijheid.

Bij de herdenking van 4 mei komen de overlevenden van oorlogsgeweld en de nabestaanden van oorlogsslachtoffers op de eerste plaats. Voor hen staan bij de herdenking van de eigen ervaringen en herinneringen, gekoppeld aan concrete mensen en situaties, centraal. Voor hen is de jaarlijkse herdenking vooral een moment van (gezamenlijke) rouw.

Voor anderen en voor jongeren is de herdenking vooral een eerbetoon aan de slachtoffers en een blijk van respect en verbondenheid met de oorlogsbetrokkenen. De saamhorigheid van het gezamenlijk herdenken biedt voor velen die rouwen een moment van erkenning en troost.

Voor jongere generaties heeft de Nationale Herdenking ook een symbolische betekenis. Het is een moment van bezinning en verlangen, een ijkpunt op de lange weg naar een menswaardige en rechtvaardige wereld, zonder oorlog of politiek geweld.

Van het Nationaal Comité 4 en 5 mei hebben wij richtlijnen ontvangen voor het houden van de plaatselijke herdenking. Enkele van deze richtlijnen zijn:

  • Het halfstok hangen van de Nederlandse vlag (zonder wimpel) van 18.00 uur tot zonsondergang.
  • Het respecteren van de twee minuten stilte tussen 20.00 en 20.02 uur.
  • Het oproepen tot het niet (laten) organiseren van vermakelijkheden in openbare gelegenheden. Daarbij wordt verzocht muziek en activiteiten te staken tussen 19.45 en 20.15 uur, en met nadruk wordt verzocht het in ieder geval mogelijk te maken dat bezoekers de twee minuten stilte tussen 20.00 en 20.02 uur in acht kunnen nemen. Ook bij de verdere invulling van de avondactiviteiten wordt verzocht zoveel mogelijk rekening te houden met het bijzondere karakter van deze avond.

Ook dit jaar zal er een stille tocht zijn voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid. De optocht, die wordt vooraf gegaan door een aantal leden van de Showband Marum met omfloerste trom, vertrekt vanaf het parkeerterrein bij Zonnehuis De Hoorn. Daarvoor bent u om 19.15 uur van harte welkom in de recreatiezaal van Zonnehuis De Hoorn. Er wordt daar een korte toespraak gehouden voor de bewoners, maar ook anderen zijn hierbij van harte welkom. Aansluitend aan de stille tocht, die om 19.40 uur start, zal de herdenkingsplechtigheid plaatsvinden bij het monument bij de Romaanse kerk in Marum-west. Medewerking wordt verleend door leerlingen van de beide scholen in Marum, leden van de Chr. Muziekvereniging “Harmonie” en het Vredewolds Chr. Mannenkoor. Aansluitend is er in het Romaanse kerkje gelegenheid onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten.

Top