Centraal stembureau stelt kandidatenlijsten en nummervolgorde vast

Op 12 oktober 2018 heeft het centraal stembureau in een openbare zitting besloten over de nummering en geldigheid van de kandidatenlijsten van de partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van het Westerkwartier. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt. In het proces-verbaal staan de geldig verklaarde kandidatenlijsten.

Op 12 oktober 2018 heeft het centraal stembureau in een openbare zitting besloten over de nummering en geldigheid van de kandidatenlijsten van de partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van het Westerkwartier. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt. In het proces-verbaal staan de geldig verklaarde kandidatenlijsten.

Inzien

Het proces-verbaal ligt ter inzage bij het team Burgerzaken in het gemeentehuis in Leek. Het is ook online te bekijken:
Kandidatenlijsten en Lijstnummering Gemeenteraadsverkiezingen Westerkwartier (pdf, 123 kB)


Beroep instellen

Belanghebbenden en kiezers kunnen tegen de beslissing van het centraal stembureau beroep indienen bij de Raad van State. Dit kan tot en met 16 oktober 2018. Uiterlijk 6 dagen na ontvangst van het beroepschrift doet de Raad van State uitspraak.

Leek, 12 oktober 2018
B.C. Hoekstra, voorzitter centraal stembureau

Top