Asbest en gezondheidsrisico's

Asbest

Elk jaar overlijden ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. Je kunt ziek worden door het inademen van asbestvezels. Het kan jaren duren voor er gezondheidsklachten zijn. Maar het kan uiteindelijk longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesothelioom) of stoflongen (asbestose) veroorzaken. Daarom mag sinds 1994 geen asbest meer gebruikt worden in nieuwe producten. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer. Daarom stelt de Rijksoverheid regels die het gevaar van asbest zo klein mogelijk houden.

Gezondheidsrisico asbestdaken

Asbestdaken raken na verloop van tijd beschadigd door weer en wind. Bijvoorbeeld na hagelschade. Vroeg of laat komt er een moment dat asbestvezels vrijkomen. Als u die inademt kan dat gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Daarom wil de regering asbestdaken per 2024 verbieden.

Asbest beter laten zitten, zelf weghalen of laten weghalen?

Heeft u ander asbestmateriaal, zoals een pijp of vensterbank met asbest erin? Zitten de asbestvezels er nog stevig in vast? En is het materiaal nog onbeschadigd? Dan kan het veiliger zijn om het te laten zitten. Want als u het weghaalt, kunnen juist asbestvezels vrijkomen.

Let op dat uw asbestmaterialen of asbestproducten niet beschadigd zijn. Pas ook op dat u ze niet zelf kapot maakt. Ga ze bijvoorbeeld niet doorboren of (af)breken. Want asbestvezels inademen kan levensgevaarlijk zijn.

U mag asbestmateriaal zelf weghalen als u zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Maar meestal moet u een gecertificeerd asbestbedrijf inschakelen. Wilt u weten wat u moet doen? Lees dan het stappenplan op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/vraag-en-antwoord/stappenplan-wat-moet-ik-doen-bij-asbest

Kan ik subsidie krijgen om mijn asbestdak te verwijderen?

Sinds 1 januari 2016 is er wel de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. De regeling loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Alle particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden komen ervoor in aanmerking. Voorwaarde is dat u de asbestsanering laat doen door een gecertificeerd asbestbedrijf. Lees ook de andere subsidievoorwaarden op de website van de RvO: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken/voorwaarden-subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. Dakbeschot, wanden of losliggend materiaal komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Wat nog meer nodig?


Om het asbest te slopen en afvoeren heeft u ook toestemming van de gemeente nodig. In de meeste gevallen zal kunnen worden volstaan met een sloopmelding. Een sloopmelding kan via de website www.omgevingsloket.nl worden ingediend. Dit kan ook door het bedrijf dat het asbest voor u verwijderd worden gedaan. De sloopmelding zelf is kosteloos. Nadat de melding door de gemeente is ontvangen en goedgekeurd ontvangt de aanvrager een brief met voorwaarden.

Meer informatie?

Voor meer informatie van de rijksoverheid over asbest, het herkennen van asbest en het verbod op asbestdaken vindt u op www.rijksoverheid.nl en op www.infomil.nl. Meer informatie over het doen van een sloopmelding of het verwijderen van asbest kunt u ook kijken op onze website www.gemeentemarum.nl  Voor een overzicht van gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven kunt u terecht op de website www.ascert.nl. Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 0594 – 64 13 33 of via de email gemeente@marum.nl.

Top