Nieuws

 • Informatieavond Integraal Kind Centrum op 26 november

  Op maandag 26 november organiseert de gemeente Marum een informatieavond over de realisatie van het Integraal Kind Centrum (IKC) in Marum. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over de ontwikkelingen sinds de eerste bijeenkomst op 11 juli. Daarnaast wordt ingegaan op de afwegingen om te komen tot de definitieve locatiekeuze. Inwoners zijn van harte welkom deze informatieavond bij te wonen.

 • Verkiezingsborden onterecht weggehaald in gemeente Marum

  Op maandag 12 november zijn ten onrechte verkiezingsborden weggehaald door de gemeente Marum. Deze borden waren geplaatst op locaties waar normaal gesproken geen borden mogen hangen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Westerkwartier is een uitzondering gemaakt. Omdat de huidige gemeenten een verschillend beleid hebben, is gekozen het vrijere beleid van gemeente Leek toe te passen. Burgemeester Henk Kosmeijer heeft zijn excuses aangeboden aan de betrokken partijen. De borden worden door de gemeente teruggeplaatst.

 • 10 november: landelijke dag van de mantelzorg

  Elk jaar wordt op 10 november de Landelijke Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Ook dit jaar willen de vier steunpunten mantelzorg in het Westerkwartier extra aandacht en waardering geven aan mantelzorgers. Bent u mantelzorger of ontvangt u mantelzorg? Lees dan snel verder!

 • Annulering raads- en commissievergadering

  De geplande commissie- en raadsvergadering die op woensdag 17 oktober gehouden zouden worden, gaan niet door.

 • Dienstverlening Westerkwartiergemeenten weer hervat

  De Westerkwartiergemeenten kunnen de dienstverlening richting inwoners weer hervatten. Vanwege een breuk in de glasvezelkabel tussen Leek en Marum was gisteren een groot deel van de dag geen dienstverlening mogelijk vanuit de gemeentehuizen van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Vannacht is de breuk hersteld, waardoor alle systemen weer bereikbaar zijn. Dit betekent dat de gemeenten de inwoners weer van dienst kunnen zijn.

 • Inspraakmogelijkheid Woonzorgvisie Westerkwartier

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum heeft ingestemd met de Woonzorgvisie Westerkwartier. De visie is nu vrijgegeven voor inspraak.

 • Burgemeester Kosmeijer actief bij burgemeestersbattle in Den Haag

  Burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum neemt op zaterdag 15 september 2018 deel aan PrinsjesBurger. Hij vertegenwoordigt die dag de provincie Groningen en neemt het op tegen elf andere burgemeesters.

 • Presenteer uw onderneming op plein Westerkwartier-Noordenveld tijdens de Promotiedagen!

  Het regionale bedrijfsleven uit het Westerkwartier en Noordenveld presenteert zich ook dit jaar weer gezamenlijk op de Promotiedagen. Op een strategisch perfecte locatie in de Borgmanhal is het plein Westerkwartier-Noordenveld voor velen uitgegroeid tot een vast ontmoetingspunt op de beursvloer. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor ondernemers om zich te presenteren op het plein.

 • Informatieavond ATB -route in de gemeente Marum

  Kom op donderdag 20 september 2018 naar ’t Marheem, Schoolstraat 8 in Marum voor informatie over de aanleg van een ATB(mountainbike)-route in de gemeente Marum!

 • Samen met je buren zonnepanelen regelen?  Kom naar de startbijeenkomst van Buurkracht op 12 september!

  Vind jij ook dat er in jouw buurt meer zonnepanelen op de daken kunnen?
  Kom dan naar de startbijeenkomst van Buurkracht op 12 september! Samen met buurtgenoten ga je ontdekken hoe je samen op de ideale manier zonnepanelen kunt regelen. 

 • Geen beregeningsverbod meer

  Het beregeningsverbod, dat van toepassing was op het gedeelte van onze gemeente dat onder Wetterskip Fryslân valt, is sinds maandag 13 augustus opgeheven. De afgelopen week is er veel regen gevallen. Het ging hierbij niet alleen om korte stortbuien, maar ook was er sprake langere periodes van regen. Hierdoor kon het water goed door de grond worden opgenomen en is weer voldoende water beschikbaar. De bewolking en lagere temperaturen zorgen bovendien voor minder verdamping. Doordat ook de vraag van de agrarische sector naar water afneemt, is het watersysteem weer in balans. Op het deel van de gemeente dat onder waterschap Noorderzijlvest valt was geen beregeningsverbod van toepassing.

 • DDoS-aanvallen op DigiD

  Op dit moment zijn er terugkerende DDoS-aanvallen op DigiD. Tijdens deze aanvallen kan het zijn dat inloggen met uw DigiD op www.marum.nl tijdelijk niet mogelijk is. Wij adviseren u in zo’n geval later opnieuw in te loggen. Onze excuses voor dit ongemak.

 • Maatregelen door extreme droogte

  In 5 weken tijd is er nauwelijks regen van betekenis gevallen. Het neerslagtekort is daardoor groot. De natuur is extreem droog, waardoor de risico’s op het ontstaan en verspreiden van natuurbranden erg groot zijn.  Hoewel de komende periode buien worden verwacht, blijft de temperatuur hoog, waardoor het neerslagtekort en de droogte niet snel verdwenen zijn.

 • Tropenrooster

  In verband met de hoge temperaturen plannen we alle afspraken voor 14:00 uur 's middags  (in ieder geval tot en met 27 juli) . Wilt u een afspraak maken, bel dan met het algemene nummer ( 0594 64 13 33) om een afspraak in te plannen. Let op: het gemeentehuis is na 14:00 ook telefonisch niet  bereikbaar. 

 • Geslaagde informatiebijeenkomst IKC

  Op woensdag 11 juli heeft de gemeente Marum een informatiebijeenkomst georganiseerd over de realisatie van het Integraal Kind Centrum (IKC) op sportpark ‘De Holten’ in Marum. Ruim 70 omwonenden zijn op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en hebben informatie ontvangen over het vervolgproces. Vervolgens was er de gelegenheid ideeën of eventuele zorgen te delen. Deze bijdrage is belangrijk voor de verdere invulling van het plan.

 • Eikenprocessierupsen weer actief

  Het warme weer van de afgelopen periode heeft ervoor gezorgd dat de eikenprocessierupsen zich dit jaar snel hebben ontwikkeld en nu weer volop actief zijn. De brandharen van de rupsen en ook de rupsen zelf kunnen voor overlast zorgen bij mensen en dieren. In de provincie Drenthe is dit op diverse locaties momenteel het geval. Daarom is extra waakzaamheid geboden, ook in Groningen. 

 • Inzameldagen klein chemisch afval

 • Informatiebijeenkomst realisatie IKC

  Graag willen wij u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de realisatie van het Integraal KindCentrum (IKC) in Marum. We zitten nu in de voorbereidende fase van de bouw. Tijdens de informatiebijeenkomst brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren wij u over het vervolgproces. Daarnaast horen wij graag wat uw ideeën of zorgen zijn. De informatieavond vindt plaats op 11 juli 2018 in de Kruisweg te Marum om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.  

 • Bijeenkomst politieke partijen Westerkwartier 27 juni 

  Woensdag 21 november aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Woensdagavond 27 juni is er voor de politieke partijen die van plan zijn aan deze verkiezingen deel te nemen een ‘aftrapbijeenkomst’ in het gemeentehuis van Leek.

 • Registratie naamaanduiding lokale politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen Westerkwartier 

  Woensdag 21 november 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Westerkwartier plaats. Lokale politieke partijen, die onder een bepaalde naam (aanduiding) wil-len deelnemen aan deze verkiezingen, moeten zich uiterlijk maandag 27 augustus 2018 laten registreren bij het centraal stembureau. Dit is gevestigd in het gemeentehuis van Leek, Tolberter-straat 66, 9351 BJ in Leek.

 • Militaire oefening in de periode van 18 tot en met 22 juni 2018

  Door de eenheid 102 EOV compagnie  van de Koninklijke Landmacht  zal een oefening worden gehouden in bovengenoemde  periode. De oefening zal zich afspelen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel.  Aan de oefening zal worden deelgenomen door 16 wielvoertuigen en 50 manschappen.  

  Er wordt geen  gebruik gemaakt van munitie en of oefenmunitie.

 • Vervoersverbod ingetrokken

  Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Oldekerk waar op 26 februari 2018 een zeer besmettelijke variant van vogelgriep werd geconstateerd, wordt met ingang van aanstaande vrijdag 30 maart ingetrokken. Dit vindt plaats 30 dagen nadat de reiniging en ontsmetting van dit bedrijf heeft plaatsgevonden, overeenkomstig Europese regelgeving. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. De afscherm- en ophokplicht blijft in onze regio wel van kracht.

 • Jan de Jong voorgedragen als beoogd griffier gemeente Westerkwartier

  De selectiecommissie van de Raadsgroep Herindeling draagt Jan de Jong voor als beoogd griffier van de raad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Wanneer de Raadsgroep hem heeft benoemd, vervult hij tot de herindeling de rol van kwartiermaker voor de griffie van de nieuwe gemeente. De verwachting is dat hij 1 mei 2018 start.

 • Voorgenomen besluit toekomst Novatec en ISD Noordenkwartier

  De gemeenten Noordenveld, Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn het eens over een nieuwe manier van samenwerken voor wat betreft de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD Noordenkwartier) en Novatec.

 • Babbeltrucs - wat zijn het en hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?

  Diefstal door een babbeltruc komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen.

Top