Nieuws

 • Tweede gratis cursus: Politiek Bewust & Politiek Actief

  Geïnteresseerd in de lokale politiek in het Westerkwartier? Eind dit jaar start naar verwachting een tweede ronde van de gratis cursus Politiek Bewust & Politiek Actief. De eerste ronde begon deze week en is een enorm succes: er ontstond snel een wachtlijst voor de cursus. De Raadsgroep Herindeling besloot daarom gisteravond om een tweede cursus de organiseren. Daar zijn nog enkele plaatsen voor beschikbaar.

 • Procesbegeleiders voor invulling IKC en De Plint Centrumplan Marum

  De gemeente Marum onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een Integraal Kind Centrum (IKC) in het centrum van Marum. Ook wordt gekeken naar een passende, maatschappelijke invulling van De Plint. Om de plannen verder vorm te geven heeft de gemeente mw. I. Gerritzen van ‘De Mevrouwen’ en mw. J. Reitsma van het ‘SINN collectief’ aangetrokken als procesbegeleiders.

 • Openbare vergadering raadsgroep herindeling Westerkwartier

  De Raadsgroep Herindeling Westerkwartier vergadert op donderdag 12 oktober a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn.
  U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

 • Babbeltrucs - wat zijn het en hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?

  Diefstal door een babbeltruc komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen.

 • Oproep 'melden klachten gebrekkige mobiele dekking en/of capaciteit'

  De gemeente Marum ontving via ‘Monet’, de vertegenwoordiger van alle mobiele netwerkoperators richting overheden, informatie naar aanleiding van de vragen over de bereikbaarheid van mobiele telefonie/dekking in de gemeente Marum.

 • Uitnodiging Expertbijeenkomst Duurzaamheid

  Op 19 oktober wordt voor de gemeenteraden van de Westerkwartiergemeenten een expertbijeenkomst thema duurzaamheid georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de overgang naar duurzame energiebronnen en worden praktijkvoorbeelden gegeven van duurzame projecten.

 • Jacques Drenthprijs

  De gemeente Marum roept iedereen op om voor 1 november 2017 vrijwilligers voor te dragen voor de Jacques Drenthprijs.

 • Bladbakken

  Het is weer herfst en dus worden er binnenkort bladbakken geplaatst. Dit jaar worden de bladbakken door de gemeente zelf geplaatst. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen werden de bladbakken door inwoners ( in overleg met de gemeente) geplaatst. Alléén de door de gemeente uitgezette bladbakken worden frequent geleegd. De andere bladbakken, niet door de gemeente geplaatst, worden verwijderd. De bladbakken zijn alléén bedoeld voor blad, dus niet voor tuinafval zoals takken, coniferen en overige gerooide plantenresten!

 • BOA’s actief in de gemeente Marum

  In de gemeente Marum zijn Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) actief. BOA’s zijn toezichthouders met beperkte opsporingsbevoegdheid. Zij vervullen een belangrijke rol op het gebied van toezicht en handhaving. Ze treden bijvoorbeeld op, wanneer iemand verkeerd geparkeerd staat. Maar ook zaken als overlast van loslopende en poepende honden en het illegaal dumpen van afval worden door de BOA’s aangepakt.

  BOA’s zijn te herkennen aan hun uniform. Ze kunnen zich legitimeren.

 • Appen met de gemeente

  Inwoners van de gemeente Marum kunnen vanaf maandag 25 september via WhatsApp vragen stellen aan de gemeente. WhatsApp is een berichtendienst voor de smartphone. Via een internetverbinding kan er gratis met elkaar gechat worden en foto’s, video’s en locaties met elkaar gedeeld worden. De gemeente breidt hiermee haar digitale dienstverlening verder uit. Het nummer dat de gemeente uitsluitend voor WhatsApp heeft ingesteld is: 06 - 55 11 22 05. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. De gemeente probeert op werkdagen zo snel mogelijk de WhatsAppberichten te beantwoorden. WhatsAppberichten behandelt de gemeente tijdens de uren waarop de gemeente telefonisch bereikbaar is.

 • Openbare vergaderingen

  Op woensdag 27 september a.s. om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. De geplande vergadering van de raadscommissie op maandag 2 oktober gaat niet door.

 • Wethouders helpen handje bij afval scheiden

  Op vrijdag 15 september 2017 om 10.00 uur helpen vier wethouders in Tolbert een handje bij het inzamelen van gescheiden huishoudelijk afval. Zij brengen hiermee de Westerkwartierbrede campagne om afval beter te scheiden onder de aandacht.

 • Helikopters van de Koninklijke Luchtmacht starten 11 september met reguliere training bij duisternis

  Bemanningen van jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen dagelijks om inzetbaar te zijn voor wereldwijde missies. Omdat daadwerkelijke inzet vaak onder nachtelijke omstandigheden plaatsvindt, is het belangrijk dat de bemanningen ook in het duister trainen. Door de vroeg invallende duisternis zijn de wintermaanden hiervoor zeer geschikt.

 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gewijzigd

  De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is gewijzigd, de ondergrens van 35 m2 voor het verkrijgen van een subsidie is komen te vervallen. Door het vervallen van deze voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd, naast nog een aantal andere voorwaarden.

 • Opening wandelroute Marumerlage

  Zaterdagochtend 9 september om 11.00 uur wordt de nieuwe wandelroute naar de Marumerlage officieel geopend. De opening vindt plaats bij de Romaanse Kerk, de startlocatie van de nieuwe wandelroute. Om 11.45 uur wordt de Marumerlage zélf op originele wijze ingewijd door vertegenwoordigers van de vier Westerkwartiergemeenten.

 • 9 September: open dag Seniorweb

  Op zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur

 • Huurappartementen in Centrumplan Marum

  In het Centrumplan Marum worden 18 appartementen gerealiseerd over twee bouwlagen. Deze appartementen worden door ontwikkelaar Chris Marinus aangeboden voor verhuur. De tekeningen van de nieuwe appartementen zijn naar verwachting eind oktober beschikbaar. Deze tekeningen worden begin 2018 door de ontwikkelaar gepresenteerd tijdens een informatieavond voor belangstellenden.

 • Voer eindelijk dat prachtige idee uit en maak uw omgeving een stukje mooier!

  De gemeenten die straks samen het Westerkwartier gaan vormen (Grootegast,Leek, Marum en Zuidhorn) geven gratis tien plekken weg in de training BuitengewoonZijn.NuExterne site, opent in hetzelfde venster.

 • Een nieuw thuis in het Westerkwartier

  Na de grote instroom in 2015 van vooral Syrische en Eritrese asielaanvragers, hebben de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn in de laatste maanden van 2016 en de eerste maanden van 2017 een record aantal gezinnen een nieuw thuis kunnen bieden in het Westerkwartier.

 • Jan Kikkert neemt afscheid als voorzitter WMO-adviesraad. 

  Op 1 februari jl. heeft Jan Kikkert als voorzitter van de WMO-adviesraad na ruim zeven jaar afscheid genomen.

 • Helikopters trainen bij duisternis in week 14, 17, 18, 23, 27 en 32

  Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. Dit kan tot uiterlijk 00.00 uur, maar getracht wordt alle helikopters om 23.00 uur weer aan de grond te hebben. Voor de periode tussen april en oktober is toestemming verleend om in een aantal weken militaire vluchten uit te voeren voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur.

 • Tellers Tweede Kamerverkiezingen 2017 gezocht

  Op woensdag 15 maart 2017 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Voor het vaststellen van de uitslag is de gemeente Marum op zoek naar enthousiaste tellers.

 • Terinzagelegging herindelingsontwerp Westerkwartier

  De raden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben op 16 januari 2017 het Herindelingsontwerp voor de gemeente Westerkwartier vastgesteld. De raad van de gemeente Winsum heeft dit ontwerp op 17 januari 2017 vastgesteld. Het Herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de vier genoemde gemeenten in het Westerkwartier; voor Winsum geldt dit alleen voor het deel dat de voormalige gemeente Ezinge omvat. Het ontwerp ligt van maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 ter inzage. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

 • Nieuwjaarstoespraak 2016/2017, door Henk Kosmeijer, burgemeester van Marum.

  Dames en heren,
  Veul heil en seeg'n
  Folle Lok en Seine
  Selamat Tahun Baru
  oftewel een heel gelukkig, voorspoedig en gezond 2017 toegewenst voor u en uw naaste omgeving.

 • Gemeentebestuur Marum verbijsterd: Zonnehuisgroep Noord trekt op het laatste moment nieuwbouwplannen De Hoorn in

  In alle vroegte maandagmorgen heeft de interim directeur bestuurder van de Zonnehuisgroep Noord, de heer W. de Gooyer contact gezocht met het gemeentebestuur van Marum over de voorgenomen nieuwbouw in het nieuwe Centrumplan van Marum. Hierbij werd meegedeeld dat de Zonnehuisgroep gedwongen is af te zien van de voorgenomen nieuwbouw, vooral doordat het Waarborgfonds Zorg haar noodzakelijke goedkeuring aan het plan heeft onthouden.

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Initiatiefrijk Westerkwartier

  In deze derde Zorgkrant besteden we vooral aandacht aan de vele initiatieven die in het Westerkwartier bestaan en ontstaan op het gebied van zorg en ondersteuning.

 • Openbare raads- en commissie -vergadering op woensdag 21 december

  De raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Marum vergaderen op woensdag 21 december in het gemeentehuis. 

 • Onderzoek wooneenheden voor vergunninghouders in Westerkwartier

  Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.  

 • Inwoners over nieuwe Westerkwartiergemeente

  In de afgelopen maanden hebben inwoners mee kunnen denken en praten over de herindeling van de Westerkwartiergemeenten via een online enquête en via een van de twee bijeenkomsten in de Postwagen in Tolbert.

  Op de herindelingswebsite vindt u de uitkomsten en het vervolgproces.

 • Gratis groen brengen naar de Tweemat

  Inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum kunnen tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. 

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier stemmen in met kadernotitie herindeling

  Woensdag 16 maart 2016 hebben de vier gemeenteraden in het Westerkwartier de kadernotitie voor de herindeling vastgesteld. Met de vaststelling van deze notitie hebben de gemeenten op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld over hoe de nieuwe gemeente er uit zou moeten gaan zien.

Archief
Top