Nieuws

 • Veteranendag Westerkwartier 2017

  Bent u veteraan, bent u de partner van een overleden veteraan of kent u iemand die veteraan is? Op zaterdag 17 juni 2017 vindt de Veteranendag Westerkwartier 2017 in wegrestaurant In de Klaver te Niebert vanaf 10.00 tot 14.00 uur plaats. De burgemeesters van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn nodigen alle veteranen en hun eventuele partner/begeleider uit om op 17 juni a.s. aanwezig te zijn bij de Veteranendag Westerkwartier 2017.

 • Hondenbezitters opgelet!

  De hond uitlaten: even een ommetje maken; uw hond een grote boodschap en u een frisse neus. Lekker. Minder fris is poep onder de schoenen, in het perkje of zelfs het speelveldje in de buurt. De gemeente Marum krijgt hierover de laatste tijd opvallend veel klachten. De gemeente roept hondenbezitters daarom op het afval van hun trouwe viervoeters op te ruimen en hun hond aan te lijnen binnen de bebouwde kom. Hondenbezitters zijn dit zelfs verplicht. Alvast bedankt voor het opruimen!

 • Wethouder Hulshoff ondertekent gunning Inloopvoorziening ggz

  Ixta Noa Praktijkhuizen gaat in opdracht van de vier Westerkwartiergemeenten een inloopvoorziening ggz realiseren in het Westerkwartier. Op het gemeentehuis van Marum is op dinsdag 2 mei de overeenkomst ondertekend door Gerard de Roos, directeur Ixta Noa en, namens de vier Westerkwartiergemeenten, Marumer wethouder Janny Hulshoff. De voorziening zorgt voor preventie en nazorg voor mensen met psychische problemen.

 • Nieuwe gemeentegids in aantocht

  De nieuwe gemeentegids voor Marum is uit en wordt in week 21 huis-aan-huis bezorgd. De gemeentegids is een handig naslagwerk met informatie over de gemeentelijke organisatie, producten en dienstverlening en de vele organisaties, instellingen en verenigingen in de gemeente Marum. Naast de papieren gids is er ook een digitale versie van de gids beschikbaar.

 • Openbare vergadering raadscommissie op 8 mei

  Op maandag 8 mei a.s. om 19.30 uur vergadert de raadscommissie in het gemeentehuis.

 • Vergadering gemeenteraad over herindelingsadvies

  Op woensdag 24 mei 2017 besluiten de gemeenteraden van Marum, Grootegast, Leek en Zuidhorn over het herindelingsadvies en aanpassing van de verordening raadsgroep herindeling.

 • Burgemeester Kosmeijer heeft twee Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

  Op woensdag 26 april 2017 reikte burgemeester Kosmeijer twee Koninklijke Onderscheidingen uit. Al eerder dit jaar werd een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Hilko Snip uit Nuis. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  De twee onderscheidingen zijn voor mevrouw Trientje Martha Buma- van Dellen uit Jonkersvaart en mevrouw Minke Boukje Hoekstra-Siersema uit Noordwijk. Ze zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Een nieuw thuis in het Westerkwartier

  Na de grote instroom in 2015 van vooral Syrische en Eritrese asielaanvragers, hebben de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn in de laatste maanden van 2016 en de eerste maanden van 2017 een record aantal gezinnen een nieuw thuis kunnen bieden in het Westerkwartier.

 • Belangenafdeling voor het dorp Marum

  Het dorp Marum heeft op dit moment geen belangenafdeling. De vereniging in oprichting ‘Marumer Belang’ onderzoekt of er in het dorp behoefte is aan een belangenafdeling. Daarom organiseert zij donderdag 27 april een bijeenkomst voor inwoners. Vertegenwoordigers van de vereniging horen op die dag graag welke voorzieningen u belangrijk vindt. De bijeenkomst vindt plaats van 10.00 uur tot 12.00 uur op De Wending in Marum.

 • Ondernemer? Doe mee met het Koploperproject Duurzaam Ondernemen Westerkwartier!

  Duurzaam ondernemen biedt vele kansen, zoals kostenbesparingen, meer gemotiveerd personeel, vergroting van het marktaandeel, innovatiemogelijkheden, nieuwe partnerships, toegang tot financiering, en vooral ook een positief imago voor uw bedrijf. Met het Koploperproject willen de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en bedrijven samen aan de hand van concrete voorbeelden laten zien dat duurzaam ondernemen niet alleen hoort en nodig is, maar ook lonend is en boeiend kan zijn. Een succesvolle ronde van het project heeft al plaatsgevonden in 2016 in gemeente Zuidhorn.

 • Is uw woning voor hulpdiensten te vinden en te bereiken?

  Wanneer er bij u brand uitbreekt of als u medische hulp nodig heeft, wilt u natuurlijk dat de hulpdiensten zo snel mogelijk bij u voor de deur staan. Helaas komt het nog vaak voor dat het lastig is voor de hulpdiensten om het juiste huisnummer te vinden en/of dat een woning slecht te bereiken is. Het gaat dan met name om woningen die niet direct aan de doorgaande wegen liggen.

 • Eerste digitale enquête Westerkwartierpanel van start 

  In de periode van 10 tot en met 24 april 2017 houden de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn de eerste digitale enquête. Het onderwerp van deze enquête is burger- en overheidsparticipatie en raadscommunicatie voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. Alle leden van het Westerkwartierpanel ontvangen hiervoor een uitnodiging.

 • Alle kinderen verdienen de kans om mee te doen aan sportactiviteiten

  Alle kinderen verdienen het om mee te doen aan sportactiviteiten. Om dit mogelijk te maken nemen de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn al langere tijd deel aan het Jeugdsportfonds. Dankzij het Jeugdsportfonds krijgen kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging, de kans om ook te sporten. Inwoners van de gemeenten in het Westerkwartier kunnen een aanvraag indienen voor dit fonds.

 • Gratis compost voor inwoners Grootegast, Leek en Marum

  Inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum kunnen op de milieustraat aan de Tweemat te Grootegast het hele jaar door gratis compost ophalen. Als u een kar afval naar de milieustraat brengt kunt u als retourvracht compost meenemen. Maar u mag ook compost ophalen als u geen afval brengt. Om op de milieustraat te komen moet u wel een milieupas hebben.

 • Jan Kikkert neemt afscheid als voorzitter WMO-adviesraad. 

  Op 1 februari jl. heeft Jan Kikkert als voorzitter van de WMO-adviesraad na ruim zeven jaar afscheid genomen.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen nu ook digitaal via Mijn Overheid

  De gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn versturen dit jaar voor het eerst hun aanslag gemeentelijke belastingen digitaal aan de belastingplichtigen, die beschikken over een eigen berichtenbox van ‘Mijn Overheid’Externe site, opent in hetzelfde venster. Om de overgang soepel te laten verlopen, krijgt iedereen de aanslag dit jaar ook nog op papier in de brievenbus.

 • Helikopters trainen bij duisternis in week 14, 17, 18, 23, 27 en 32

  Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. Dit kan tot uiterlijk 00.00 uur, maar getracht wordt alle helikopters om 23.00 uur weer aan de grond te hebben. Voor de periode tussen april en oktober is toestemming verleend om in een aantal weken militaire vluchten uit te voeren voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur.

 • Grootschalige inkoopactie voor isolatie in provincie Groningen

  Vanaf 27 januari starten 12 gemeenten uit Groningen met een collectieve inkoopactie voor isolatie. De deelnemende gemeenten zijn Eemsmond, Haren, Winsum, Slochteren, Oldambt, Zuidhorn, Marum, Grootegast, Leek, Pekela, Veendam en Ten Boer. Ruim 40.000 bewoners ontvangen een brief en kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor een collectieve inkoopactie voor isolatie.

 • Tellers Tweede Kamerverkiezingen 2017 gezocht

  Op woensdag 15 maart 2017 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Voor het vaststellen van de uitslag is de gemeente Marum op zoek naar enthousiaste tellers.

 • Openbare vergadering op 1 februari 2017

  Op woensdag 1 februari a.s. om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. 

 • Verbranden van snoeihout is niet toegestaan, Paasvuren wel.

  Het verbranden van snoeihout is alleen nog toegestaan indien er sprake is van een Paasvuur. Hieronder wordt verder uitgelegd wat u daarvoor moet regelen.

 • Nieuwe ontwikkelingen nieuwbouwplannen Centrumplan Marum

  Zoals bekend heeft de Zonnehuisgroep Noord in december j.l. aangegeven de nieuwbouwplannen in het nieuwe centrumplan van de gemeente Marum in te trekken. Hiermee dreigt het gehele plan tot stilstand te komen. De afgelopen weken is achter de schermen hard gewerkt om te komen tot een oplossing.

 • Terinzagelegging herindelingsontwerp Westerkwartier

  De raden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben op 16 januari 2017 het Herindelingsontwerp voor de gemeente Westerkwartier vastgesteld. De raad van de gemeente Winsum heeft dit ontwerp op 17 januari 2017 vastgesteld. Het Herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de vier genoemde gemeenten in het Westerkwartier; voor Winsum geldt dit alleen voor het deel dat de voormalige gemeente Ezinge omvat. Het ontwerp ligt van maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 ter inzage. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

 • Vet, recycle het! 

  Wist u dat van gebruikt frituurvet en restjes bakolie heel eenvoudig biobrandstof gemaakt kan worden? Gooi het daarom niet in de afvalbak, maar lever het apart in. Dan raakt het riool niet verstopt en bent u duurzaam bezig!

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier besluiten over Herindelingsontwerp

  Maandagavond 16 januari 2017 besluiten de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn over het Herindelingsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier per  1 januari 2019. In december 2016 hebben de raden deze stukken voorbesproken. De vier vergaderingen zijn openbaar en vinden gelijktijdig plaats in de betreffende gemeentehuizen vanaf 19.30 uur.

 • Nieuwjaarstoespraak 2016/2017, door Henk Kosmeijer, burgemeester van Marum.

  Dames en heren,
  Veul heil en seeg'n
  Folle Lok en Seine
  Selamat Tahun Baru
  oftewel een heel gelukkig, voorspoedig en gezond 2017 toegewenst voor u en uw naaste omgeving.

 • ’t Wylpke uit de Wilp winnaar van de Jacques Drenthprijs 2016

  De vrijwilligers van stichting ’t Wylpke uit de Wilp hebben de Jacques Drenthprijs van de gemeente Marum gewonnen. De vrijwilligers kregen tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente uit handen van wethouder Janny Hulshoff-Oost een bedrag van € 500.

 • Henk Kosmeijer: Laten we er een mooi feest van maken! Voor iedereen!

  De jaarwisseling staat weer voor de deur. Graag wens ik iedereen al vast een heel fijn en gezond 2017 toe. 

 • Gemeentebestuur Marum verbijsterd: Zonnehuisgroep Noord trekt op het laatste moment nieuwbouwplannen De Hoorn in

  In alle vroegte maandagmorgen heeft de interim directeur bestuurder van de Zonnehuisgroep Noord, de heer W. de Gooyer contact gezocht met het gemeentebestuur van Marum over de voorgenomen nieuwbouw in het nieuwe Centrumplan van Marum. Hierbij werd meegedeeld dat de Zonnehuisgroep gedwongen is af te zien van de voorgenomen nieuwbouw, vooral doordat het Waarborgfonds Zorg haar noodzakelijke goedkeuring aan het plan heeft onthouden.

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Initiatiefrijk Westerkwartier

  In deze derde Zorgkrant besteden we vooral aandacht aan de vele initiatieven die in het Westerkwartier bestaan en ontstaan op het gebied van zorg en ondersteuning.

 • Openbare raads- en commissie -vergadering op woensdag 21 december

  De raadscommissie en de gemeenteraad van de gemeente Marum vergaderen op woensdag 21 december in het gemeentehuis. 

 • Onderzoek wooneenheden voor vergunninghouders in Westerkwartier

  Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.  

 • Ervaringen cliënten Wmo Westerkwartier overwegend positief 

  Het Sociaal Planbureau Groningen heeft de afgelopen maanden in het Westerkwartier het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor hebben alle inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een taxipas of begeleiding, een vragenlijst ontvangen. 

 • Veilig internetten 

  Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van internet. Zakelijk of privé, met internet kunt u gemakkelijk informatie vinden en uitwisselen. Helaas komt internetoplichting of cybercrime steeds vaker voor. Meer en meer verschijnen in de media berichten over de verspreiding van computervirussen en malware.

 • Openbare raadscommisievergadering op 10 oktober

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert op maandag 10 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis. 

 • Inwoners over nieuwe Westerkwartiergemeente

  In de afgelopen maanden hebben inwoners mee kunnen denken en praten over de herindeling van de Westerkwartiergemeenten via een online enquête en via een van de twee bijeenkomsten in de Postwagen in Tolbert.

  Op de herindelingswebsite vindt u de uitkomsten en het vervolgproces.

 • Resultaten enquête Openbare verlichting

  De resultaten van de enquête die gehouden is in het kader van het nieuwe beleidsplan voor de verlichting in de openbare ruimte zijn bekend. Ze zijn verwerkt in het rapport “Opiniepeiling onder burgers en bedrijven d.d. 14 juni 2016”. 

 • Gratis groen brengen naar de Tweemat

  Inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum kunnen tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. 

 • Hoort de gemeente Westerkwartier uw stem?

  Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn willen op 1 januari 2019 samengaan onder de naam Westerkwartier, een vitale toekomst tegemoet! Dat staat nu mooi op papier. Maar natuurlijk kan dat niet zonder de inwoners van de huidige gemeenten te vragen om mee te denken.

 • Openbare raadsvergadering 20 april 2016

  De raad van de gemeente Marum vergadert op woensdag 20 april a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. 

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier stemmen in met kadernotitie herindeling

  Woensdag 16 maart 2016 hebben de vier gemeenteraden in het Westerkwartier de kadernotitie voor de herindeling vastgesteld. Met de vaststelling van deze notitie hebben de gemeenten op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld over hoe de nieuwe gemeente er uit zou moeten gaan zien.

 • Zoektocht naar opvanglocatie voor vluchtelingen duurt voort

  De zoektocht naar een opvanglocatie voor vluchtelingen in de gemeente Marum heeft vooralsnog geen concreet resultaat opgeleverd. Het college van BenW van de gemeente Marum is na de zomer van 2015 gestart met een onderzoek binnen de gemeente naar mogelijk geschikte locaties voor de opvang van de toenemende stroom vluchtelingen. Zij kreeg hierbij bijval vanuit de gemeenteraad door middel van een unaniem aangenomen motie (16 september 2015). In deze motie werd opgeroepen om, zo mogelijk in overleg en samenspraak met de andere Westerkwartiergemeenten, in contact te treden met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). En te onderzoeken of er binnen de gemeente Marum dan wel overige Westerkwartiergemeenten vastgoed beschikbaar is, dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt kan worden gemaakt voor tijdelijke en kleinschalige opvang van asielzoekers.

 • Vergadering Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier

  De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op maandag 22 februari 2016, van 19.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis te Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek. Deze vergadering is openbaar. U bent van harte welkom. De agenda en vergaderstukken zijn te vinden op http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/

 • Onderhoudswerkzaamheden gaswinningslocatie Marum (Leidijk) van start

  In het weekend van 30 en 31 januari 2016 wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) de boortoren van locatie Vries (bij Assen) naar de gaswinningslocatie Marum- langs de A7, bij afslag Frieschepalen verhuist.

Archief
Top