Nieuws

 • Stemlokaal ontbreekt op stempas

  Op 21 maart 2018 vindt het raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Alle inwoners die mogen stemmen, hebben onlangs een stempas ontvangen. Op de stempas wordt normaal gesproken de locatie van het stemlokaal bij u in de buurt weergegeven. Bij het ontwikkelen van de stempassen is de informatie onder het kopje ‘Stemlokaal bij u in de buurt’ weggevallen.

 • Westerkwartier reikt prijs uit tijdens Koplopersymposium duurzaam ondernemen

  Donderdagmiddag 22 maart reikt wethouder Karin Dekker namens de vier Westerkwartier gemeenten een prijs uit aan de beste en meest originele inzending van de Koploperprijsvraag. Zij doet dit tijdens het Koplopersymposium Westerkwartier in het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord op landgoed Nienoord.

 • Nieuwe organisatievorm welzijnswerk voor nieuwe gemeente Westerkwartier

  Eind februari hebben de vier colleges van de Westerkwartiergemeenten een besluit genomen over de organisatie van het welzijnswerk in de vier gemeenten per 1 januari 2019. Zij hebben besloten het welzijnswerk bij één partij, een nieuw op te richten lokale stichting, te beleggen en deze via een aanbestedingstraject te financieren.

 • Taalhuisvrijwilligers Marum ontvangen certificaat

  Op donderdagochtend 8 maart ontvingen elf taalvrijwilligers hun certificaat in het Taalhuis in de bibliotheek in Marum. Wethouder Janny Hulshoff was namens de gemeente Marum aanwezig. Deze vrijwilligers zijn na het volgen van een praktische training klaar om mensen met taalproblemen te helpen.

 • Wethouder Mark de Haan trapt tuinseizoen af tijdens Landelijke Compostdag

  De winters in Nederland zijn veranderlijk. We hebben de schaatsen nog niet opgeborgen of de lente staat alweer voor de deur. Het begin van de lente staat bij veel mensen in het teken van het klaarmaken van de tuin. Wethouder Mark de Haan van de gemeente Grootegast trapt het tuinseizoen af tijdens de Landelijke Compostdag op 17 maart.

 • Inwoners Westerkwartier kiezen huisstijl nieuwe gemeente

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en het gebied Middag (gemeente Winsum) worden vanaf 1 januari 2019 samen één gemeente: Westerkwartier. Een gemeente die dichtbij, nuchter en ambitieus wil zijn. Bij de nieuwe gemeente hoort ook een nieuw gezicht. Herkenbaar, eigentijds en tijdloos. Bureaucombinatie 100pk/Mixr uit Groningen heeft twee ideeën voor de huisstijl met logo uitgewerkt. Dit komt straks op verschillende uitingen terug, bijvoorbeeld de website, op de auto's van de gemeente en op het briefpapier. Medio 2018 introduceren we de nieuwe huisstijl.

 • Vaarwel benzinebusjes, welkom elektrische voertuigen!

  Op vrijdagochtend 9 maart werden de eerste twee van de drie nieuwe elektrische voertuigen van de buitendienst van Marum afgeleverd. De wagentjes komen bij Frisian Motors in Bakkeveen vandaan en zijn van het type Leffert FM-50.

 • CycloMedia maakt in maart en april omgevingsopnames

  In de maanden maart en april worden in de gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.

 • Gemeente Marum helpt ouders met een laag inkomen

  Kleding voor kinderen kan duur zijn, zeker als je niet zoveel te besteden hebt. De gemeente Marum heeft daarom besloten om deze ouders financieel extra te ondersteunen. De gemeente stelt dit jaar tweemaal een fashioncheque beschikbaar voor kinderen, jonger dan 18 jaar, waarvan de ouders een laag inkomen hebben.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen dubbel in berichtenbox

  Door een storing in de communicatie met de berichtenbox van MijnOverheid is de Aanslag Gemeentelijke Belastingen twee keer verstuurd. Vanzelfsprekend wordt de aanslag maar één keer geïnd.

 • Inwoners Westerkwartier nemen voortouw in visie op cultuur

  Wie is eigenlijk de belangrijkste spil als het gaat om het aanbod van cultuur in een gemeente? Is dat de gemeente zelf? Of zijn dit de inwoners? In de Westerkwartiergemeenten nemen de inwoners zelf het voortouw. Een groep van 20 inwoners die cultuur hoog in het vaandel hebben staan, hebben een cultuurdenktank opgezet. Deze culturele denktank realiseert zich dat een gezamenlijke visie en gebundelde krachten van groot belang zijn om culturele activiteiten te organiseren die dichter bij de burger staan. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van elkaars netwerk. Samen sta je immers sterker.

 • Burgemeester Kosmeijer heeft Koninklijke onderscheiding uitgereikt

  Op zaterdag 17 februari 2018 reikte burgemeester Kosmeijer tijdens de jaarlijkse korpsbijeenkomst van de brandweer Marum een Koninklijke onderscheiding uit. De onderscheiding is voor heer Jan Herman Veenstra uit Noordwijk. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Presentatie visie IKC themabijeenkomst raadscommissie

  De afgelopen periode is door een externe procesbegeleider onderzoek gedaan naar de locatie van het Integraal Kindcentrum (IKC). Ook zijn de kosten en de realisatie van het IKC en de financiële consequenties hiervan in kaart gebracht. Samen met de IKC-partners cbs De Bron, obs De Springplank, KC Baloo , KC ’t Zonnetje, het CJG en de muziekschool is een visie ontwikkeld. Woensdag 14 februari is tijdens een themabijeenkomst het resultaat gepresenteerd aan de raadscommissie.

 • CycloMedia maakt omgevingsopnames

  In de maanden maart en april worden in de gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.

 • Nieuwe app voor gemeenteraad

  Tot dusver waren de stukken die aan de orde komen in de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissie op de iPad te raadplegen via de RaadDigitaal app. In verband met de migratie naar een nieuw systeem heeft u voor het volgen van de gemeenteraad een andere app nodig. Deze app heet SlimVergaderen en kunt u downloaden in de AppStore. Binnen de app kunt u vervolgens gemeente Marum selecteren.

 • Incidenteel Cultuurbudget: dien uw aanvraag in

  Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.

 • JC-Electronics biedt langdurig werkzoekenden perspectief

  De op 25 januari geopende bedrijfsschool met de officiële naam JC-Academy heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden binnen het bedrijf tot geschoolde medewerkers. Hiervoor wordt samengewerkt met DOK4. Zij faciliteren bedrijven in het verkrijgen van een eigen bedrijfsopleiding en stemmen vraag en aanbod van potentiële medewerkers op elkaar af. JC-Academy is een van de vijf nieuwe bedrijfsscholen die onder de naam Kansrijke Leerweg met subsidie van de provincie Groningen is ontstaan.

 • Gemeente Marum gaat hondenpoep te lijf: uw hulp is noodzakelijk

  Hondenpoep op populaire of drukke plekken? Daar zit een luchtje aan! Hondenpoep houdt de gemoederen van de inwoners van de gemeente Marum dan ook bezig. Ondanks het feit dat de meeste hondenbezitters de uitwerpselen netjes opruimen, ontvangen we met enige regelmaat klachten. Vooral op speel- en grasveldjes en langs populaire wandelroutes wordt overlast ervaren. Daarom gaan we met dit probleem aan de slag.

 • Ondertekening leveringsakte grondoverdracht Centrumplan Marum

  Op donderdag 1 februari 2018 is bij Slagman Volders Notarissen de leveringsakte van de grondoverdracht van het Centrumplan Marum ondertekend. De akte is getekend door Chris Marinus en wethouder Jan Vos.

 • Jan de Jong voorgedragen als beoogd griffier gemeente Westerkwartier

  De selectiecommissie van de Raadsgroep Herindeling draagt Jan de Jong voor als beoogd griffier van de raad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Wanneer de Raadsgroep hem heeft benoemd, vervult hij tot de herindeling de rol van kwartiermaker voor de griffie van de nieuwe gemeente. De verwachting is dat hij 1 mei 2018 start.

 • 21 maart geen gemeenteraadsverkiezingen, wel raadgevend referendum

  Woensdag 21 maart aanstaande vinden in de meeste gemeenten in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats, maar NIET in de Westerkwartiergemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

 • Taalhuis Marum zoekt taalvrijwilligers

  In het Westerkwartier heeft 5 tot 8% van de inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Deze inwoners hebben moeite om mee te doen in de samenleving. Daarom bieden de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn taalondersteuning aan hun inwoners. Inmiddels is in alle Westerkwartiergemeenten een Taalhuis geopend. Het Taalhuis in Marum is op zoek naar taalvrijwilligers.

 • Genomineerden Jacques Drenthprijs

  De gemeente Marum heeft vijf aanmeldingen ontvangen voor de Jacques Drenthprijs 2017. De drie genomineerden stellen zich hieronder voor.

 • Voorgenomen besluit toekomst Novatec en ISD Noordenkwartier

  De gemeenten Noordenveld, Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn het eens over een nieuwe manier van samenwerken voor wat betreft de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD Noordenkwartier) en Novatec.

 • Ixta Noa opent eerste inloopvoorziening in het Westerkwartier

  Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid komen twee inloopvoorzieningen van Ixta Noa in het Westerkwartier. Zuidhorn is de eerste plaats in de provincie Groningen, buiten de twee locaties in de stad, waar Ixta Noa haar deuren opent. De voorziening is gevestigd in Klein Hanckema aan de Kerkstraat 14 in Zuidhorn. Deze locatie ligt in het centrum van Zuidhorn en is goed bereikbaar. Woensdag 15 november om 14.00 uur opent wethouder Bert Nederveen van Zuidhorn deze nieuwe inloopvoorziening. Hij doet dit namens de vier gemeenten in het Westerkwartier. 


   

 • Procesbegeleiders voor invulling IKC en De Plint Centrumplan Marum

  De gemeente Marum onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een Integraal Kind Centrum (IKC) in het centrum van Marum. Ook wordt gekeken naar een passende, maatschappelijke invulling van De Plint. Om de plannen verder vorm te geven heeft de gemeente mw. I. Gerritzen van ‘De Mevrouwen’ en mw. J. Reitsma van het ‘SINN collectief’ aangetrokken als procesbegeleiders.

 • Babbeltrucs - wat zijn het en hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?

  Diefstal door een babbeltruc komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen.

 • Appen met de gemeente

  Inwoners van de gemeente Marum kunnen vanaf maandag 25 september via WhatsApp vragen stellen aan de gemeente. WhatsApp is een berichtendienst voor de smartphone. Via een internetverbinding kan er gratis met elkaar gechat worden en foto’s, video’s en locaties met elkaar gedeeld worden. De gemeente breidt hiermee haar digitale dienstverlening verder uit. Het nummer dat de gemeente uitsluitend voor WhatsApp heeft ingesteld is: 06 - 55 11 22 05. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. De gemeente probeert op werkdagen zo snel mogelijk de WhatsAppberichten te beantwoorden. WhatsAppberichten behandelt de gemeente tijdens de uren waarop de gemeente telefonisch bereikbaar is.

 • Helikopters van de Koninklijke Luchtmacht starten 11 september met reguliere training bij duisternis

  Bemanningen van jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen dagelijks om inzetbaar te zijn voor wereldwijde missies. Omdat daadwerkelijke inzet vaak onder nachtelijke omstandigheden plaatsvindt, is het belangrijk dat de bemanningen ook in het duister trainen. Door de vroeg invallende duisternis zijn de wintermaanden hiervoor zeer geschikt.

 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gewijzigd

  De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is gewijzigd, de ondergrens van 35 m2 voor het verkrijgen van een subsidie is komen te vervallen. Door het vervallen van deze voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd, naast nog een aantal andere voorwaarden.

 • Voer eindelijk dat prachtige idee uit en maak uw omgeving een stukje mooier!

  De gemeenten die straks samen het Westerkwartier gaan vormen (Grootegast,Leek, Marum en Zuidhorn) geven gratis tien plekken weg in de training BuitengewoonZijn.NuExterne site, opent in hetzelfde venster.

 • Tellers Tweede Kamerverkiezingen 2017 gezocht

  Op woensdag 15 maart 2017 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Voor het vaststellen van de uitslag is de gemeente Marum op zoek naar enthousiaste tellers.

 • Gemeentebestuur Marum verbijsterd: Zonnehuisgroep Noord trekt op het laatste moment nieuwbouwplannen De Hoorn in

  In alle vroegte maandagmorgen heeft de interim directeur bestuurder van de Zonnehuisgroep Noord, de heer W. de Gooyer contact gezocht met het gemeentebestuur van Marum over de voorgenomen nieuwbouw in het nieuwe Centrumplan van Marum. Hierbij werd meegedeeld dat de Zonnehuisgroep gedwongen is af te zien van de voorgenomen nieuwbouw, vooral doordat het Waarborgfonds Zorg haar noodzakelijke goedkeuring aan het plan heeft onthouden.

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Onderzoek wooneenheden voor vergunninghouders in Westerkwartier

  Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.  

 • Gratis groen brengen naar de Tweemat

  Inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum kunnen tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. 

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier stemmen in met kadernotitie herindeling

  Woensdag 16 maart 2016 hebben de vier gemeenteraden in het Westerkwartier de kadernotitie voor de herindeling vastgesteld. Met de vaststelling van deze notitie hebben de gemeenten op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld over hoe de nieuwe gemeente er uit zou moeten gaan zien.

Archief
Top