Nieuws

 • Gemeenten Westerkwartier trappen landelijke campagne NIX18 af

  Donderdag 17 mei aanstaande om 12.00 uur trappen de betrokken wethouders van de vier Westerkwartiergemeenten de landelijke campagneweek NIXzonderID af. Dit vindt plaats in het gemeentehuis in Leek. Het is het startsein voor diverse activiteiten die de gemeenten de komende week en ook in het najaar samen met jongeren en andere partijen oppakken. Bij de aftrap zijn naast de gemeenten de partners die participeren in dit initiatief aanwezig: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Sociaal Partner in het Noorden van Nederland (SPiNN), Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SwgZ), Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

 • Militaire oefening in de periode van 18 tot en met 22 juni 2018

  Door de eenheid 102 EOV compagnie van de Koninklijke Landmacht zal een oefening worden gehouden in bovengenoemde  periode. De oefening zal zich afspelen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel. Aan de oefening zal worden deelgenomen door 16 wielvoertuigen en 50 manschappen. Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie en of oefenmunitie.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 30 mei

  Op woensdag 30 mei a.s. vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis van Marum.

 • Jelrik Westra wint Abel Tasman Art Prize 2018

  Op maandag 7 mei heeft burgemeester Ard van der Tuuk van Grootegast de Abel Tasman Art Prize 2018 uitgereikt in het gemeentehuis. Jelrik wint een geheel verzorgde reis van drie weken naar Tasmanië (Australië).

 • Uitnodiging inloopbijeenkomst over peilbesluit NBW - Polders

  Op dinsdag 15 mei is er van 17.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst voor alle eigenaren, gebruikers en bewoners van de Fanerpolder, de Zuidhorner Polder, polder Lagemeeden, polder Vredewold, polder Nienoord en polder Lettelbert.

 • Overzicht 4 mei-herdenkingen Westerkwartier

  Op 4 mei herdenkt Nederland de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en tijdens Nederlandse Vredesmissies. Zo ook hier in het Westerkwartier. In het Westerkwartier wordt ook specifiek stil gestaan bij gesneuvelde plaatsgenoten, vliegeniers en verzetsstrijders.

 • Subsidie bewonersinitiatieven gemeente Marum

  Met deze subsidie willen we lokale initiatieven op het gebied van leefbaarheid in de breedste zin ondersteunen en stimuleren. Wij zijn van mening dat initiatieven die vanuit de inwoners zelf komen, bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en buurten.

 • Start aanbestedingstraject nieuwe organisatievorm Basisondersteuning gemeente Westerkwartier

  In april hebben de vier gemeenteraden van de Westerkwartiergemeenten besloten de Basisondersteuning per 1 januari 2019 bij één partij, een nieuw op te richten lokale stichting, te beleggen. Hiervoor starten de gemeenten een aanbestedingstraject.

 • Koningsdag: geen milieuboer, gemeentehuis gesloten

  In verband met Koningsdag is het gemeentehuis op vrijdag 27 april a.s. gesloten. De route van de milieuboer van vrijdag 27 april (Koningsdag) a.s. zal gereden worden op zaterdag 28 april a.s.

 • Kopzorgen over huis en energierekening?

  Eén op de vijf huishoudens maakt zich zorgen over de energierekening. Omdat bij veel huishoudens geld voor onderhoud en energiebesparing ontbreekt, kunnen huis, energie- en woonlasten voor problemen gaan zorgen. De Westerkwartiergemeenten bieden samen met partners woonlastenadvies aan voor huizenbezitters die het moeilijk hebben.

 • Groningen gaat energie besparen èn los van het gas met collectieve inkoopactie Energieloket Groningen

  Vanaf 16 april  kunnen inwoners van het Westerkwartier zich inschrijven voor de Inkoopactie Duurzame Installaties, een grootschalige collectieve inkoop van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. De inkoopactie is een initiatief van Energieloket Groningen en vereniging SLIM wonen met Energie, en wordt ondersteund door de Groninger gemeenten en de provincie. Door de collectieve inkoop wordt besparen op de energierekening voor Groningers nu tijdelijk extra eenvoudig, voordelig en betrouwbaar.

 • Asbest en gezondheidsrisico's

  Elk jaar overlijden ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. Je kunt ziek worden door het inademen van asbestvezels. Het kan jaren duren voor er gezondheidsklachten zijn. Maar het kan uiteindelijk longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesothelioom) of stoflongen (asbestose) veroorzaken. Daarom mag sinds 1994 geen asbest meer gebruikt worden in nieuwe producten. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer. Daarom stelt de Rijksoverheid regels die het gevaar van asbest zo klein mogelijk houden.

 • 20 april: Koningsspelen gemeente Marum

  Op vrijdag 20 april 2018 worden, inmiddels voor de zesde keer, in heel Nederland de Koningsspelen georganiseerd. Dit is een initiatief van koning Willem Alexander met als doel om alle basisschoolleerlingen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om samen te sporten.

 • Marum op nationale TV tijdens dodenherdenking

  Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei zal de NOS geregeld live schakelen naar de dodenherdenking in Marum. In Marum worden jaarlijks de slachtoffers van de mei- of melkstaking herdacht.

 • Doet u ook mee? Cultuurliefhebbers Westerkwartier roepen om meer aandacht voor cultuur

  Een groep bevlogen cultuurliefhebbers uit het Westerkwartier heeft de afgelopen maanden nagedacht over culturele mogelijkheden voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Zo is er een culturele denktank ontstaan. Vanuit deze denktank (*) is de behoefte gerezen te overleggen met het culturele veld. Het culturele veld in de meest brede zin van het woord.

 • Groot onderzoek woonwensen en -lasten in het Westerkwartier

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, woningbouwcorporatie Wold & Waard, Stichting Huisvesting Vredewold en het Huurdersplatform Westerkwartier voeren samen een groot woononderzoek uit onder inwoners van het Westerkwartier. Hiermee willen zij de woonwensen en -lasten van de inwoners in kaart brengen. In totaal krijgen zo’n 28.000 inwoners in het Westerkwartier deze week een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Bureau KAW uit Groningen voert het onderzoek uit.

 • Gemeenten brengen wensen en verwachtingen communicatie Westerkwartier in kaart

  De Westerkwartiergemeenten willen graag weten wat de inwoners wensen en verwachten van de  communicatie van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Om hier achter te komen start 13 april aanstaande een enquête. Hiervoor zetten de gemeenten het Westerkwartierpanel in, een online platform waar inwoners de kans krijgen via enquêtes mee te denken over de nieuwe gemeente. Het panel heeft zo’n 800 leden.
   

 • Pitches stand van zaken raadswerkgroepen 2018

  Donderdag 12 april 2018 organiseren de raden van de gemeenten in het Westerkwartier een pitch over de stand van zaken van de raadswerkgroepen. Deze openbare informatiebijeenkomst vindt plaats van 20.00 - 20.45 uur in het gemeentehuis van Marum, Molenstraat 45 te Marum.

 • Enexis sluit zonnepark Marum aan op elektriciteitsnet

  Al een paar jaar is het bedrijf Solarfields uit Groningen bezig met energietransitie en de ontwikkeling van zonneparken in Nederland. In Marum wordt aan de zuidoostzijde van het dorp een groot zonnepark aangelegd door Solarfields. Er komen bijna 28.500 zonnepanelen met een geschat opwekvermogen van 8 MWp. In samenwerking met de gemeente, grondeigenaren en omwonenden verrijst er de komende maanden een zonnepark.

 • Takkenroute in de week van 9 t/m 15 april

  De takkenroute wordt weer gereden op: maandag 9, donderdag 12 en vrijdag 13 april 2018.

 • Wegwerkzaamheden Lucaswolde

  Van donderdag 5 april tot en met vrijdag 18 mei voert Wegenbouw De Wilde bv uit Groningen werkzaamheden uit aan de Hoge Tilweg, Hooiweg en Jouwerweg in Lucaswolde.

 • Vervoersverbod ingetrokken

  Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Oldekerk waar op 26 februari 2018 een zeer besmettelijke variant van vogelgriep werd geconstateerd, wordt met ingang van aanstaande vrijdag 30 maart ingetrokken. Dit vindt plaats 30 dagen nadat de reiniging en ontsmetting van dit bedrijf heeft plaatsgevonden, overeenkomstig Europese regelgeving. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. De afscherm- en ophokplicht blijft in onze regio wel van kracht.

 • Olympisch en Wereldkampioen naar het Westerkwartier voor Healthy Ageing Tour

  De Healthy Ageing Tour voor vrouwen mag van 4 tot en met 8 april een groot aantal wielertoppers verwachten. Daarmee blijft de traditie in stand dat de beste wielrensters van de wereld aan het vertrek staan in de provincie Groningen voor deze etappewedstrijd. Bovenaan het affiche prijken de naam van Olympisch kampioene Anna van der Breggen uit Zwolle en wereldkampioene Chantal Blaak uit Berkel en Rodenrijs.

 • Westerkwartier brengt project ‘Tuma Viela’ onder de aandacht

  Begin maart hebben de wethouders van de Westerkwartiergemeenten Ellen Seldenthuis ontvangen op het gemeentehuis in Zuidhorn. Seldenthuis, voormalig inwoonster van Leek, is initiatiefnemer van het bijzondere werkgelegenheidsproject in Ghana, ‘Tuma Viela’.

 • Energie besparen samen met jouw buurt of dorp? De gemeenten en Buurkracht zoeken jou!

  Energie besparen kun je doen om meerdere redenen. Het is goed voor je portemonnee en het milieu. Allemaal goede redenen, toch komt het er vaak niet van. Als we het samen aanpakken is de kans groter dat het wel lukt. Daarom zijn de gemeenten op zoek naar enthousiaste inwoners die willen bouwen aan het project Energieke Buurten Westerkwartier! Buurkracht helpt ons met een eigen buurtbegeleider, energieadvies, gratis acties, een eigen buurtwebsite en nog veel meer. Kunnen we op je rekenen? Samen bereiken we meer!

 • Solarfields bouwt groot zonnepark bij Marum

  Begin april begint Solarfields met de bouw van een groot zonnepark aan de zuidoostkant van Marum. De bouw gaat ongeveer drie maanden duren. Het centrum van Marum zal zoveel mogelijk worden ontzien, zodat de inwoners er weinig van merken.

 • Opknapbeurt Malijksepad in Marum

  Binnenkort zal worden begonnen met opknappen van het Malijksepad in Marum, de Oudeweg in Nuis en ’t Pad in Niebert.

 • Westerkwartier reikt prijs uit tijdens Koplopersymposium duurzaam ondernemen

  Donderdagmiddag 22 maart reikt wethouder Karin Dekker namens de vier Westerkwartier gemeenten een prijs uit aan de beste en meest originele inzending van de Koploperprijsvraag. Zij doet dit tijdens het Koplopersymposium Westerkwartier in het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord op landgoed Nienoord.

 • Nieuwe organisatievorm welzijnswerk voor nieuwe gemeente Westerkwartier

  Eind februari hebben de vier colleges van de Westerkwartiergemeenten een besluit genomen over de organisatie van het welzijnswerk in de vier gemeenten per 1 januari 2019. Zij hebben besloten het welzijnswerk bij één partij, een nieuw op te richten lokale stichting, te beleggen en deze via een aanbestedingstraject te financieren.

 • Taalhuisvrijwilligers Marum ontvangen certificaat

  Op donderdagochtend 8 maart ontvingen elf taalvrijwilligers hun certificaat in het Taalhuis in de bibliotheek in Marum. Wethouder Janny Hulshoff was namens de gemeente Marum aanwezig. Deze vrijwilligers zijn na het volgen van een praktische training klaar om mensen met taalproblemen te helpen.

 • Wethouder Mark de Haan trapt tuinseizoen af tijdens Landelijke Compostdag

  De winters in Nederland zijn veranderlijk. We hebben de schaatsen nog niet opgeborgen of de lente staat alweer voor de deur. Het begin van de lente staat bij veel mensen in het teken van het klaarmaken van de tuin. Wethouder Mark de Haan van de gemeente Grootegast trapt het tuinseizoen af tijdens de Landelijke Compostdag op 17 maart.

 • Inwoners Westerkwartier kiezen huisstijl nieuwe gemeente

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en het gebied Middag (gemeente Winsum) worden vanaf 1 januari 2019 samen één gemeente: Westerkwartier. Een gemeente die dichtbij, nuchter en ambitieus wil zijn. Bij de nieuwe gemeente hoort ook een nieuw gezicht. Herkenbaar, eigentijds en tijdloos. Bureaucombinatie 100pk/Mixr uit Groningen heeft twee ideeën voor de huisstijl met logo uitgewerkt. Dit komt straks op verschillende uitingen terug, bijvoorbeeld de website, op de auto's van de gemeente en op het briefpapier. Medio 2018 introduceren we de nieuwe huisstijl.

 • Vaarwel benzinebusjes, welkom elektrische voertuigen!

  Op vrijdagochtend 9 maart werden de eerste twee van de drie nieuwe elektrische voertuigen van de buitendienst van Marum afgeleverd. De wagentjes komen bij Frisian Motors in Bakkeveen vandaan en zijn van het type Leffert FM-50.

 • Gemeente Marum helpt ouders met een laag inkomen

  Kleding voor kinderen kan duur zijn, zeker als je niet zoveel te besteden hebt. De gemeente Marum heeft daarom besloten om deze ouders financieel extra te ondersteunen. De gemeente stelt dit jaar tweemaal een fashioncheque beschikbaar voor kinderen, jonger dan 18 jaar, waarvan de ouders een laag inkomen hebben.

 • CycloMedia maakt omgevingsopnames

  In de maanden maart en april worden in de gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.

 • Nieuwe app voor gemeenteraad

  Tot dusver waren de stukken die aan de orde komen in de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissie op de iPad te raadplegen via de RaadDigitaal app. In verband met de migratie naar een nieuw systeem heeft u voor het volgen van de gemeenteraad een andere app nodig. Deze app heet SlimVergaderen en kunt u downloaden in de AppStore. Binnen de app kunt u vervolgens gemeente Marum selecteren.

 • Incidenteel Cultuurbudget: dien uw aanvraag in

  Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.

 • JC-Electronics biedt langdurig werkzoekenden perspectief

  De op 25 januari geopende bedrijfsschool met de officiële naam JC-Academy heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden binnen het bedrijf tot geschoolde medewerkers. Hiervoor wordt samengewerkt met DOK4. Zij faciliteren bedrijven in het verkrijgen van een eigen bedrijfsopleiding en stemmen vraag en aanbod van potentiële medewerkers op elkaar af. JC-Academy is een van de vijf nieuwe bedrijfsscholen die onder de naam Kansrijke Leerweg met subsidie van de provincie Groningen is ontstaan.

 • Jan de Jong voorgedragen als beoogd griffier gemeente Westerkwartier

  De selectiecommissie van de Raadsgroep Herindeling draagt Jan de Jong voor als beoogd griffier van de raad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Wanneer de Raadsgroep hem heeft benoemd, vervult hij tot de herindeling de rol van kwartiermaker voor de griffie van de nieuwe gemeente. De verwachting is dat hij 1 mei 2018 start.

 • Voorgenomen besluit toekomst Novatec en ISD Noordenkwartier

  De gemeenten Noordenveld, Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn het eens over een nieuwe manier van samenwerken voor wat betreft de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD Noordenkwartier) en Novatec.

 • Ixta Noa opent eerste inloopvoorziening in het Westerkwartier

  Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid komen twee inloopvoorzieningen van Ixta Noa in het Westerkwartier. Zuidhorn is de eerste plaats in de provincie Groningen, buiten de twee locaties in de stad, waar Ixta Noa haar deuren opent. De voorziening is gevestigd in Klein Hanckema aan de Kerkstraat 14 in Zuidhorn. Deze locatie ligt in het centrum van Zuidhorn en is goed bereikbaar. Woensdag 15 november om 14.00 uur opent wethouder Bert Nederveen van Zuidhorn deze nieuwe inloopvoorziening. Hij doet dit namens de vier gemeenten in het Westerkwartier. 


   

 • Babbeltrucs - wat zijn het en hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?

  Diefstal door een babbeltruc komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen.

 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gewijzigd

  De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is gewijzigd, de ondergrens van 35 m2 voor het verkrijgen van een subsidie is komen te vervallen. Door het vervallen van deze voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd, naast nog een aantal andere voorwaarden.

 • Voer eindelijk dat prachtige idee uit en maak uw omgeving een stukje mooier!

  De gemeenten die straks samen het Westerkwartier gaan vormen (Grootegast,Leek, Marum en Zuidhorn) geven gratis tien plekken weg in de training BuitengewoonZijn.NuExterne site, opent in hetzelfde venster.

 • Tellers Tweede Kamerverkiezingen 2017 gezocht

  Op woensdag 15 maart 2017 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Voor het vaststellen van de uitslag is de gemeente Marum op zoek naar enthousiaste tellers.

 • Gemeentebestuur Marum verbijsterd: Zonnehuisgroep Noord trekt op het laatste moment nieuwbouwplannen De Hoorn in

  In alle vroegte maandagmorgen heeft de interim directeur bestuurder van de Zonnehuisgroep Noord, de heer W. de Gooyer contact gezocht met het gemeentebestuur van Marum over de voorgenomen nieuwbouw in het nieuwe Centrumplan van Marum. Hierbij werd meegedeeld dat de Zonnehuisgroep gedwongen is af te zien van de voorgenomen nieuwbouw, vooral doordat het Waarborgfonds Zorg haar noodzakelijke goedkeuring aan het plan heeft onthouden.

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Onderzoek wooneenheden voor vergunninghouders in Westerkwartier

  Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.  

 • Gratis groen brengen naar de Tweemat

  Inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum kunnen tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. 

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier stemmen in met kadernotitie herindeling

  Woensdag 16 maart 2016 hebben de vier gemeenteraden in het Westerkwartier de kadernotitie voor de herindeling vastgesteld. Met de vaststelling van deze notitie hebben de gemeenten op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld over hoe de nieuwe gemeente er uit zou moeten gaan zien.

Archief
Top