Nieuws

 • Afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen

  Rondom de feestdagen hanteren we afwijkende openingstijden. Dit zijn de wijzigingen:

  • Maandag 25 december (1e Kerstdag) is het gemeentehuis gesloten
  • Dinsdag 26 december (2e Kerstdag) is het gemeentehuis gesloten
  • Woensdag 27 december is het gemeentehuis om 16:00 uur gesloten (i.p.v. 17:30)
  • Maandag 01 januari 2018 (Nieuwjaarsdag) is het gemeentehuis gesloten

  Wij wensen u prettige feestdagen!

 • Openbare raadsvergadering op woensdag 20 december

  Op woensdag 20 december a.s. om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis.

 • Energiebesparingspakket voor winnaar puzzel duurzaamheidskrant

  Donderdag 23 november reikte wethouder Jan Vos de hoofdprijs van de puzzel uit de duurzaamheidskrant uit aan de heer Veninga uit Marum uit. De heer Veninga had het juiste antwoord bij elkaar gepuzzeld, namelijk; woon duurzaam.

 • Taalvrijwilligers gezocht

  De gemeente Marum start dit jaar met het aanbieden van taalondersteuning voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of het omgaan met een computer. Inwoners van de gemeente kunnen straks op een laagdrempelige manier terecht bij het Taalhuis, in de bibliotheek van Marum. Om dit mogelijk te maken is de gemeente op zoek naar taalvrijwilligers. Het Taalhuis in Marum start in navolging van de gemeenten Grootegast en Zuidhorn, waar eerder Taalhuizen werden geopend.

 • Wetsvoorstel herindeling naar Tweede Kamer

  Maandag 20 november 2017 heeft de regering het wetsvoorstel voor de herindeling in het Westerkwartier aan de Tweede Kamer gestuurd.

 • Benadeeld door Fraude?

  Met de toename van de handel via het internet, neemt ook de kans op fraude toe. Ook de politie krijgt steeds meer te maken met aangiften van burgers bij fraude via internet (o.a. Marktplaats). Niet altijd is het te voorkomen maar u moet als koper op internet wel zelf alert blijven. Dat doet een ander niet voor u.

 • Actualiseren adresgegevens gemeentegids

  Ieder jaar brengt Akse Media de gemeentegids voor Marum uit. Vanaf week 47 begint Akse Media met het actualiseren van de adresgegevens. Als uw organisatie of vereniging in de gids van 2017 staat, ontvangt u van Akse Media een e-mail met de vraag uw gegevens te controleren.

 • Wat doe je als je kindermishandeling of verwaarlozing vermoedt?

  De week van 20 tot en met 26 November 2017 is de Week tegen Kindermishandeling. De vier Westerkwartier gemeenten sluiten zich hierbij aan. In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt hier aandacht aan besteed.

 • Vacature: kwartiermaker/beoogd gemeentesecretaris

  De voorbereidingen voor de nieuwe organisatie zijn inmiddels in volle gang. Zo is de contourenschets 'Verbindend in beweging' opgesteld.

 • Voorgenomen besluit toekomst Novatec en ISD Noordenkwartier

  De gemeenten Noordenveld, Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn het eens over een nieuwe manier van samenwerken voor wat betreft de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD Noordenkwartier) en Novatec.

 • Ixta Noa opent eerste inloopvoorziening in het Westerkwartier

  Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid komen twee inloopvoorzieningen van Ixta Noa in het Westerkwartier. Zuidhorn is de eerste plaats in de provincie Groningen, buiten de twee locaties in de stad, waar Ixta Noa haar deuren opent. De voorziening is gevestigd in Klein Hanckema aan de Kerkstraat 14 in Zuidhorn. Deze locatie ligt in het centrum van Zuidhorn en is goed bereikbaar. Woensdag 15 november om 14.00 uur opent wethouder Bert Nederveen van Zuidhorn deze nieuwe inloopvoorziening. Hij doet dit namens de vier gemeenten in het Westerkwartier. 


   

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 13 november

  De gemeenteraad vergadert op maandag 13 november. Naast de reguliere agendapunten wordt de begroting van 2018 behandeld. De vergadering begint om 19:30 uur. U bent van harte welkom.

 • Project Supermama van start in het Westerkwartier!

  Maandag 30 oktober de voorlichtingsbijeenkomst. Maandag 6 november start de eerste groep Supermama’s.

 • College Marum presenteert begroting 2018

  Op maandag 13 november a.s. spreken de raadsleden van de gemeente Marum met het college van burgemeester en wethouders over de Programmabegroting 2018. Het is de laatste begroting die door de gemeenteraad van Marum wordt vastgesteld. Dit huishoudboekje van de gemeente gaat over een totaal van bijna € 26 miljoen. In de begroting wordt aangegeven wat de gemeente wil bereiken, wat ze wil doen en hoeveel geld dit mag kosten.

 • Ontwikkeling huisstijl gemeente Westerkwartier

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de gemeentelijke herindeling. Vanaf 1 januari 2019 gaan de vier gemeenten op in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Bij een nieuwe gemeente hoort een bijpassende huisstijl - logo, kleuren, vormen, lettertypen -, waaraan men de gemeente straks kan herkennen. De zoektocht naar een ontwerpbureau is afgelopen week gestart.

 • Tweede gratis cursus: Politiek Bewust & Politiek Actief

  Geïnteresseerd in de lokale politiek in het Westerkwartier? Eind dit jaar start naar verwachting een tweede ronde van de gratis cursus Politiek Bewust & Politiek Actief. De eerste ronde begon deze week en is een enorm succes: er ontstond snel een wachtlijst voor de cursus. De Raadsgroep Herindeling besloot daarom gisteravond om een tweede cursus de organiseren. Daar zijn nog enkele plaatsen voor beschikbaar.

 • Procesbegeleiders voor invulling IKC en De Plint Centrumplan Marum

  De gemeente Marum onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een Integraal Kind Centrum (IKC) in het centrum van Marum. Ook wordt gekeken naar een passende, maatschappelijke invulling van De Plint. Om de plannen verder vorm te geven heeft de gemeente mw. I. Gerritzen van ‘De Mevrouwen’ en mw. J. Reitsma van het ‘SINN collectief’ aangetrokken als procesbegeleiders.

 • Babbeltrucs - wat zijn het en hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?

  Diefstal door een babbeltruc komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen.

 • Oproep 'melden klachten gebrekkige mobiele dekking en/of capaciteit'

  De gemeente Marum ontving via ‘Monet’, de vertegenwoordiger van alle mobiele netwerkoperators richting overheden, informatie naar aanleiding van de vragen over de bereikbaarheid van mobiele telefonie/dekking in de gemeente Marum.

 • Bladbakken

  Het is weer herfst en dus worden er binnenkort bladbakken geplaatst. Dit jaar worden de bladbakken door de gemeente zelf geplaatst. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen werden de bladbakken door inwoners ( in overleg met de gemeente) geplaatst. Alléén de door de gemeente uitgezette bladbakken worden frequent geleegd. De andere bladbakken, niet door de gemeente geplaatst, worden verwijderd. De bladbakken zijn alléén bedoeld voor blad, dus niet voor tuinafval zoals takken, coniferen en overige gerooide plantenresten!

 • Appen met de gemeente

  Inwoners van de gemeente Marum kunnen vanaf maandag 25 september via WhatsApp vragen stellen aan de gemeente. WhatsApp is een berichtendienst voor de smartphone. Via een internetverbinding kan er gratis met elkaar gechat worden en foto’s, video’s en locaties met elkaar gedeeld worden. De gemeente breidt hiermee haar digitale dienstverlening verder uit. Het nummer dat de gemeente uitsluitend voor WhatsApp heeft ingesteld is: 06 - 55 11 22 05. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. De gemeente probeert op werkdagen zo snel mogelijk de WhatsAppberichten te beantwoorden. WhatsAppberichten behandelt de gemeente tijdens de uren waarop de gemeente telefonisch bereikbaar is.

 • Wethouders helpen handje bij afval scheiden

  Op vrijdag 15 september 2017 om 10.00 uur helpen vier wethouders in Tolbert een handje bij het inzamelen van gescheiden huishoudelijk afval. Zij brengen hiermee de Westerkwartierbrede campagne om afval beter te scheiden onder de aandacht.

 • Helikopters van de Koninklijke Luchtmacht starten 11 september met reguliere training bij duisternis

  Bemanningen van jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen dagelijks om inzetbaar te zijn voor wereldwijde missies. Omdat daadwerkelijke inzet vaak onder nachtelijke omstandigheden plaatsvindt, is het belangrijk dat de bemanningen ook in het duister trainen. Door de vroeg invallende duisternis zijn de wintermaanden hiervoor zeer geschikt.

 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gewijzigd

  De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is gewijzigd, de ondergrens van 35 m2 voor het verkrijgen van een subsidie is komen te vervallen. Door het vervallen van deze voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd, naast nog een aantal andere voorwaarden.

 • Opening wandelroute Marumerlage

  Zaterdagochtend 9 september om 11.00 uur wordt de nieuwe wandelroute naar de Marumerlage officieel geopend. De opening vindt plaats bij de Romaanse Kerk, de startlocatie van de nieuwe wandelroute. Om 11.45 uur wordt de Marumerlage zélf op originele wijze ingewijd door vertegenwoordigers van de vier Westerkwartiergemeenten.

 • Voer eindelijk dat prachtige idee uit en maak uw omgeving een stukje mooier!

  De gemeenten die straks samen het Westerkwartier gaan vormen (Grootegast,Leek, Marum en Zuidhorn) geven gratis tien plekken weg in de training BuitengewoonZijn.NuExterne site, opent in hetzelfde venster.

 • Een nieuw thuis in het Westerkwartier

  Na de grote instroom in 2015 van vooral Syrische en Eritrese asielaanvragers, hebben de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn in de laatste maanden van 2016 en de eerste maanden van 2017 een record aantal gezinnen een nieuw thuis kunnen bieden in het Westerkwartier.

 • Jan Kikkert neemt afscheid als voorzitter WMO-adviesraad. 

  Op 1 februari jl. heeft Jan Kikkert als voorzitter van de WMO-adviesraad na ruim zeven jaar afscheid genomen.

 • Tellers Tweede Kamerverkiezingen 2017 gezocht

  Op woensdag 15 maart 2017 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Voor het vaststellen van de uitslag is de gemeente Marum op zoek naar enthousiaste tellers.

 • Nieuwjaarstoespraak 2016/2017, door Henk Kosmeijer, burgemeester van Marum.

  Dames en heren,
  Veul heil en seeg'n
  Folle Lok en Seine
  Selamat Tahun Baru
  oftewel een heel gelukkig, voorspoedig en gezond 2017 toegewenst voor u en uw naaste omgeving.

 • Gemeentebestuur Marum verbijsterd: Zonnehuisgroep Noord trekt op het laatste moment nieuwbouwplannen De Hoorn in

  In alle vroegte maandagmorgen heeft de interim directeur bestuurder van de Zonnehuisgroep Noord, de heer W. de Gooyer contact gezocht met het gemeentebestuur van Marum over de voorgenomen nieuwbouw in het nieuwe Centrumplan van Marum. Hierbij werd meegedeeld dat de Zonnehuisgroep gedwongen is af te zien van de voorgenomen nieuwbouw, vooral doordat het Waarborgfonds Zorg haar noodzakelijke goedkeuring aan het plan heeft onthouden.

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Onderzoek wooneenheden voor vergunninghouders in Westerkwartier

  Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.  

 • Inwoners over nieuwe Westerkwartiergemeente

  In de afgelopen maanden hebben inwoners mee kunnen denken en praten over de herindeling van de Westerkwartiergemeenten via een online enquête en via een van de twee bijeenkomsten in de Postwagen in Tolbert.

  Op de herindelingswebsite vindt u de uitkomsten en het vervolgproces.

 • Gratis groen brengen naar de Tweemat

  Inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum kunnen tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. 

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier stemmen in met kadernotitie herindeling

  Woensdag 16 maart 2016 hebben de vier gemeenteraden in het Westerkwartier de kadernotitie voor de herindeling vastgesteld. Met de vaststelling van deze notitie hebben de gemeenten op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld over hoe de nieuwe gemeente er uit zou moeten gaan zien.

Archief
Top