Presentatie locatiekeuze IKC

Maandag 26 november 2018 vond in Kruisweg te Marum een informatieavond plaats over de locatiekeuze van het Integraal Kind Centrum in Marum. De verschillende opties zijn op deze avond gepresenteerd. Onderaan deze pagina kunt u de presentatie downloaden. Maandag 3 december om 20.30 uur wordt tijdens een raadscommissievergadering de definitieve keuze gemaakt. Deze vergadering is openbaar. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Top