Hondenpoep

 • Wat is het?

  De hond uitlaten: even een ommetje maken; uw hond een grote boodschap en u een frisse neus. Lekker. Minder fris is poep onder de schoenen, in het perkje of zelfs het speelveldje in de buurt. De gemeente Marum krijgt hierover de laatste tijd opvallend veel klachten. De gemeente roept hondenbezitters daarom op het afval van hun trouwe viervoeters op te ruimen en hun hond aan te lijnen binnen de bebouwde kom.  Hondenbezitters zijn dit zelfs verplicht. Lees de regels hierover hieronder. Alvast bedankt voor het opruimen!

  Artikel 2:57 Loslopende honden

  1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen: 
   1. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
   2. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats indien de hond niet is aangelijnd; of
   3. buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats indien de hond niet is aangelijnd; of
   4. op een openbare plaats indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
  2. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
  3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond: 
   1. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of
   2. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

  Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

  1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht opruimzakjes bij zich te dragen en ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.
  2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.
  3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
Top