Bewust van onze omgeving

 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gewijzigd

  De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is gewijzigd, de ondergrens van 35 m2 voor het verkrijgen van een subsidie is komen te vervallen. Door het vervallen van deze voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd, naast nog een aantal andere voorwaarden.

  Lees meer
 • Groenafval: waar laat ik het ?

  Over een paar weken begint de lente en voor veel mensen breekt ook de tijd weer aan om in de tuin aan de slag te gaan. Daarbij komt vaak groenafval vrij bij het snoeien van struiken of bomen of ander tuinonderhoud. Groenafval is ook afval dat opgeruimd en afgevoerd moet worden.

  Lees meer
 • Verbranden van snoeihout is niet toegestaan, Paasvuren wel.

  Het verbranden van snoeihout is alleen nog toegestaan indien er sprake is van een Paasvuur. Hieronder wordt verder uitgelegd wat u daarvoor moet regelen.

  Lees meer
 • Woningbouw in het buitengebied

  Bij de gemeente komen regelmatig vragen binnen over de mogelijkheden om in het buitengebied een nieuwe woning te bouwen op locaties waar geen woning aanwezig is en ook geen woonbestemming is toegekend. Daaraan zijn echter nogal wat beperkingen.

  Lees meer
 • Groenafval: niet dumpen maar opruimen

  De laatste weken is het aantal bij de gemeente binnen gekomen meldingen over gedumpt groenafval afkomstig van maaien of tuinonderhoud toegenomen. Daarom willen we opnieuw aandacht besteden aan dit onderwerp.

  Lees meer
 • Bedrijven en milieuregelgeving

  De meeste bedrijven hebben te maken met milieuregelgeving. Welke milieuregels voor uw bedrijf gelden, hangt af van de bedrijfsactiviteiten. Belangrijk daarbij is het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer. Veel milieuregelgeving is namelijk alleen van toepassing op ‘inrichtingen’.

  Lees meer
 • Meldingen hinder of overlast

  De gemeente krijgt meldingen binnen (ook wel klachten genoemd) over hinder of overlast veroorzaakt door bouwen, slopen of bedrijvigheid. Ook komen er meldingen binnen over geluidshinder of gedumpt afval. We noemen dit ook wel meldingen op het gebied van de ‘fysieke leefomgeving’. 

  Lees meer
 • Ik wil een evenement organiseren, wat moet ik doen?

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

  Lees meer
 • Ik wil verbouwen, heb ik een vergunning nodig?

  Vroeger was voor bouwen en verbouwen vaak een bouwvergunning nodig en daarnaast soms nog andere vergunningen, zoals een milieuvergunning. Sinds 1 oktober 2010 bestaan al die 'losse' vergunningen niet meer, maar zijn ze allemaal onderdeel geworden van de 'omgevingsvergunning'. Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, dan kan het dus zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Lees meer
Archief
Top