Bekendmakingen

Gemeenten, provincies en waterschappen maken in de plaatselijke bladen, dagbladen en Staatscourant bekend welke besluiten zij willen gaan nemen, bijvoorbeeld over het afgeven van een bouw- of kapvergunning. Met de e-mailservice bekendmakingenexterne site, opent in hetzelfde venster kunt u deze bekendmakingen via e-mail ontvangen.

Vanaf 1 januari 2014 maakt de gemeente Marum al haar publicaties op elektronische wijze bekend. U kunt alle bekendmakingen raadplegen via de website overheid.nlexterne site, opent in hetzelfde venster

Voorlopig worden alle bekendmakingen ook in het Achtdorpennieuws geplaatst.

Evenement in de buurt?, Gaan mijn buren verbouwen? Zo weet je er van: www.overuwbuurt.overheid.nl

Top