Bedrijfsbezoek aan melkveebedrijf en biomassavergister van Joh. van der Veen,

Biovergister

Op 14 november j.l. heeft het college van burgemeester en wethouders een bedrijfsbezoek gebracht aan het melkveebedrijf van Johannes van der Veen aan de Roordaweg 9 te Niebert.

Op het bedrijf wordt gemolken met een melkrobot. Bij dit boerenbedrijf is een biomassavergister gebouwd om zo de mest van de koeien te kunnen hergebruiken om energie op te wekken. In de biomassavergister wordt door vergisting van mest en organisch materiaal gas gewonnen waarmee een motor wordt aangedreven waardoor weer stroom wordt opgewekt. Op het bedrijf wordt stroom opgewekt voor ruim duizend huishoudens.

Onder de deskundige leiding van Johannes genoot het college van een uiterst leerzame rondleiding omtrent biomassa als duurzame energiebron.

Top