Zelf asbest naar de milieustraat brengen?

Als burger heeft u registratieformulieren nodig om asbest weg te brengen naar milieustraat “De Tweemat”. Wilt u asbest naar milieustraat "De Tweemat" brengen, dan moet u dat altijd vooraf schriftelijk bij de gemeente melden.

Hiervoor dient u een sloopmelding in te dienen via www.omgevingsloket.nl . Op basis van uw sloopmelding wordt beoordeeld of afvoer van het
asbest naar “De Tweemat” mogelijk is. Deze sloopmelding is kosteloos. U ontvangt na instemming met uw melding van de gemeente een brief "Sloopmelding” met voorwaarden en registratieformulieren. Met deze formulieren kan asbest naar milieustraat "De Tweemat" worden gebracht. Asbest aanbieden bij “De Tweemat” is alleen mogelijk voor particulieren. Het asbest mag alleen afkomstig zijn van de woning, een bijgebouw van de woning of het erf van de woning. Er mag maximaal 35 m2 asbest (met een maximaal gewicht van 500 kg) per adres worden aangeboden.

Sloopafval dat lijkt op asbest

In sommige gevallen is het moeilijk te onderscheiden of bouwmateriaal wel of geen asbest bevat. De aanbieder moet door middel van een keurmerk of facturen aantonen dat het materiaal geen asbest bevat. Toch moet u dit afval bij de Milieustraat inleveren als ware het asbestafval.
Bij het verwerken kan een container restafval of bouw- en sloopafval met materiaal dat lijkt op asbestmateriaal  worden aangemerkt als 'asbesthoudend'. De container wordt dan afgekeurd en wordt dan verwerkt als asbesthoudend. Dit is veel duurder dan het verwerken van materiaal waarin geen asbest zit. Het is dus beter om in zo'n geval dit bouw- en sloopafval, ook al is het geen asbest, in een container speciaal voor asbest af te voeren. 

Kosten

Voor asbest geldt een tarief van € 15,00 per aanlevering tot 250 kilo. Per aanlevering van 250 tot 500 kilo zijn de kosten € 30,00.

Meer informatie

Voor meer informatie en de manier waarop de melding moet worden ingediend, kunt u contact opnemen met het taakveld Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente via telefoonnummer 0594 64 13 33. Hier kunt u ook geïnformeerd worden wat u moet doen als u asbest wilt verwijderen dat niet naar De Tweemat gebracht kan worden, of als het grotere hoeveelheden asbest  betreft. 

Top