Weegoverzichten afval en Diftar

Voor de inzameling van huishoudelijk en groen afval maken de gemeenten Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn gebruik van Diftar. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Dat betekent dat de hoogte van uw afvalstoffenheffing afhankelijk is van de hoeveelheid afval die u aanbiedt.

Tarief

Het tarief voor 2016 bestaat uit twee delen; een vast en een variabel deel. Het vaste deel is voor ieder huishouden gelijk, ongeacht het aantal containers (€ 118,00). Het variabele deel is afhankelijk van het aantal kilo's afval dat u aanbiedt. Het tarief is € 0,35 p/kg.

Weegoverzichten

U kunt de ledigingen van uw container(s) op dit moment niet online raadplegen via uw afvaloverzicht. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Eventueel kunt u een gespecificeerd overzicht opvragen via het centrale Diftarnummer 0594 - 69 57 99 .

Centraal Diftarnummer 

Voor vragen of informatie over Diftar kunt u van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bellen met het Centrale Diftarnummer 0594 - 69 57 99. U kunt ook een email sturen naar diftar@grootegast.nl email

Chemokar

Een aantal keren per jaar komt de chemokar in de gemeente. Hier kunt u uw klein chemisch afval naar toe brengen. Wanneer en op welke plaatsen de chemokar in de gemeente staat, publiceren we in het Achtdorpennieuws en in de afvalkalender. Uw chemisch afval kunt u ook naar de milieustraat De Tweemat in Grootegast brengen.

Top