Weegoverzichten afval en Diftar

Voor de inzameling van huishoudelijk en groen afval maken de gemeenten Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn gebruik van Diftar. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Dat betekent dat de hoogte van uw afvalstoffenheffing afhankelijk is van de hoeveelheid afval die u aanbiedt.

Diftar

In de gemeente Marum wordt het afval in de groene en de grijze containter gewogen. De inwoners krijgen een rekening op maat en betalen naar de hoeveelheid afval die via de containers wordt aangeboden. Dit systeem heet Diftar (geDIFferentieerde TARieven).

De bedoeling van Diftar is om met elkaar de afvalstroom terug te brengen via het principe 'de vervuiler betaalt'. Iedereen rekent met de gemeente af per kilo huisvuil die hij of zij aanbiedt via de groene en grijze container. 

Het verwerken van afval wordt de komende jaren alleen maar duurder. U kunt die verhoging beperken door optimaal gebruik te maken van de alternatieve manieren om afval aan te bieden (composteren, Milieuboer, Kringloopwinkel en dergelijke).

Weegoverzichten (via Mijn Leek)

U kunt het aantal kilo's afval dat u aangeboden heeft, raadplegen via Mijn Leek. U heeft wel uw DigiD inlogcode nodig.

Online mijn weegoverzicht raadplegen
(u wordt omgeleid naar de website van de gemeente Leek)

Tarief

Het tarief voor 2018 bestaat uit twee delen; een vast en een variabel deel. Het vaste deel is voor ieder huishouden gelijk, ongeacht het aantal containers (€ 131,00). Het variabele deel is afhankelijk van het aantal kilo's afval dat u aanbiedt. Het tarief is € 0,35 p/kg.

Centraal Diftarnummer 

Voor vragen of informatie over Diftar kunt u van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bellen met het Centrale Diftarnummer 0594 - 69 57 99. U kunt ook een email sturen naar diftar@grootegast.nl email

Chemokar

Een aantal keren per jaar komt de chemokar in de gemeente. Hier kunt u uw klein chemisch afval naar toe brengen. Wanneer en op welke plaatsen de chemokar in de gemeente staat, publiceren we in het Achtdorpennieuws en in de afvalkalender. Uw chemisch afval kunt u ook naar de milieustraat De Tweemat in Grootegast brengen.

Top