Onze riolering

Steeds meer worden storingen aan de pompen van de riolering veroorzaakt door het meespoelen van textiel of andere vaste bestanddelen in het riool. Met name maandverband, tampons, dweilen, slipjes en textiele toiletdoekjes geven problemen. Voor u is het misschien ‘opgeruimd staat netjes' maar voor ons niet.

Het textiele afval klontert samen en vormt proppen. De rioolpompen van de gemeente kunnen dit afval niet verwerken en slaan vast. Ook is er eerder kans op verstopping van de riolering. Textielafval blijft gemakkelijk achter een oneffenheid in een rioleringsbuis hangen en veroorzaakt rioolverstopping. 
Wij vragen iedereen om textiele doekjes, maandverbanden, tampons, condooms en andere vaste afvalstoffen in de afvalemmer óf in de grijze afvalcontainer te gooien en niet meer in de riolering. Nu zijn de kosten in veel gevallen nog voor de gemeente (en indirect via de belastingen ook voor u als inwoner). Waar mogelijk zullen we de daders zoveel mogelijk aanspreken/aanschrijven.

Trottoirkolk is geen vuilnisvat 

Metselwerkresten, specie, bladeren en straatvuil belanden via de trottoirkolken in het riool. Trottoirkolken, die bedoeld zijn voor afvoer van hemelwater, raken hierdoor verstopt, met grote plassen op de openbare weg als gevolg. Bovendien maakt de gemeente extra kosten voor het verhelpen van deze storingen die in principe niet nodig zijn. 

Wat mag wel en wat mag niet 

Eigenlijk is het heel simpel: alles wat in de keuken door het zeefje in de spoelbak kan, mag in het riool, zolang het maar geen schadelijke stoffen zijn. Dus geen vet: hieronder vallen ook ´vloeibare´ frituurvetten en oliën, afval: bijvoorbeeld maandverband, babydoekjes, kattenbakkorrels, cement en klein chemisch afval (KCA) als verf, medicijnen en chemicaliën.
 

Top