Illegaal storten van afval

Het komt voor dat er illegaal afval wordt gedumpt op diverse plaatsen in de gemeente Marum, zoals het illegaal storten van huishoudelijk afval in bossen of in de prullenbakjes bij de Albert Heijn, groenafval in struiken, gemaaid gras in bermen, autobanden bij Trimunt en kuilplastic.

Overtollige asbestplaten worden ook dikwijls “gewoon” langs de wegen gedeponeerd. De buitendienst van de gemeente heeft de handen vol aan het opruimen van al dit illegaal gestort afval en de gemeente en haar inwoners draaien uiteindelijk op voor de kosten.

Wilt u ons helpen?

Het illegaal storten van afval is een overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming en artikel 10.2 van de Wet milieubeheer. Wij vragen hierbij om uw medewerking om het illegaal storten van allerlei afval te voorkomen. Verneemt u dat er ergens op een illegale manier afval wordt gedumpt, dan kunt u direct contact opnemen met de milieumedewerkers van de gemeente, telefoonnummer 0594 - 283 659, of het hoofd van onze buitendienst, 0594 - 283 685. De informatie wordt uiteraard discreet behandeld.

De vervuiler betaalt

Dit jaar gaat de gemeente extra controleren op het illegaal dumpen van afval. In het kader van “de vervuiler betaalt” zullen de kosten van de vervuiling in rekening worden gebracht aan de veroorzaker. Daarnaast kan de politie een boete opleggen uiteenlopend van € 300 tot € 950, afhankelijk van de hoeveelheid gestort materiaal.

Natuur

Illegaal afval dumpen is een omvangrijke bron van vervuiling die iedereen stoort om van de woon-, werk- en leefomgeving te genieten. Marum is een prachtige, natuurrijke gemeente. Laat de gemeente schoon blijven en maak geen dumpplaats van onze natuur!

Top