AED locaties

AED netwerk

In juni 2015 is er unaniem door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college van B&W van de gemeente Marum wordt opgeroepen een 24/7 publiekelijk beschikbaar netwerk voor AED’s te realiseren.

Resultaat

De inspanningen hebben geresulteerd in een buitenkast voor bijna elke kern.  

Locaties publiekelijk beschikbare AED-buitenkasten.

Al deze kasten zijn aangemeld bij HartslagNuExterne site, opent in hetzelfde venster

Alleen mensen die zich bij HartslagNu hebben aangemeld als burgerhulpverlener krijgen een oproep. Uiteraard  in een bepaalde straal van de woon en/of werklocatie. Van deze groep mensen wordt een percentage naar het slachtoffer geleid en een percentage naar een AED gestuurd, zij ontvangen in een sms bericht de pincode van de buitenkast.

Top