Wet dwangsom en beroep

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kunt u de gemeente ingebreke stellen indien niet binnen de wettelijke termijn, of bij het ontbreken daarvan, binnen een redelijke termijn op uw aanvraag of bezwaar is beslist. Deze ingebrekestelling kunt u uitsluitend schriftelijk en per post indienen (dus niet per fax). U kunt dit richten aan:

  • Gemeente Marum, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 9363 ZG Marum
Top