Milieuklachten

Milieuklachten kunt u melden via het algemene telefoonnummer 0594 - 64 13 33. Klachten kunnen ook schriftelijk worden ingediend of via het meldingenformulier op deze website. Als u een klacht indient kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Klachten kunnen gaan over geluid, geur, storten van afval of andere milieuaspecten. Het algemene telefoonnummer is bereikbaar tijdens kantooruren, buiten kantoortijden zult u via het algemene telefoonnummer worden verwezen naar een speciaal telefoonnummer.

In dringende gevallen, buiten kantooruren, raden wij u aan om contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0900 - 8844.

Top