Hondenpoep

De gemeente Marum streeft naar een leefomgeving die voor iedereen prettig is. Aan de gemeente wordt vaak gevraagd of er niets aan hondenpoep kan worden gedaan. Inwoners en scholen zijn in 2011 opgeroepen mee te denken over het probleem en de oplossing. Dit heeft echter niet het gewenste resultaat gehad.

Wat nu te doen

De gemeente vindt het probleem echter wel ernstig en wil er iets aan doen. Daarom kunt u een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) in de gemeente Marum tegenkomen. De BOA gaat op controle door de gemeente op willekeurige dagen en tijdstippen. Als de BOA constateert dat u uw hond niet op een correcte manier uitlaat en/of dat uw hond poept op plekken waar het niet mag (en u het vervolgens niet opruimt), dan kan de BOA u een waarschuwing en zelfs een boete geven.

Honden uitlaten

Binnen de bebouwde kom, op de openbare weg, houdt u uw hond altijd aangelijnd. Op de weg moet uw hond een halsband of identificatiemerk dragen waarmee duidelijk wordt wie de eigenaar of de houder van de hond is. Uw hond uitlaten op kinderspeelplaatsen, zandbakken of speelweides mag niet. De poep van uw hond mag niet liggen op openbare plaatsen binnen de bebouwde kom, op kinderspeelplaatsen, zandbakken of speelweides en in plantsoenen, tussen bosjes of in de bermen. Poept uw hond wel op een van deze plekken, dan moet u de poep opruimen.

Top