Collegeprogramma 2014-2018

Het collegeprogramma is gestoeld op het coalitieakkoord. Dit akkoord en het collegeprogramma zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2014.

Top