Griffie

De griffie van de gemeenteraad van Marum

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteunende afdeling: de griffie. Een belangrijke taak van de griffie is het voorbereiden van vergaderingen van de raad en de verslaglegging van deze vergaderingen. Daarnaast kent de raad een aantal commissies en werkgroepen die bepaalde onderdelen inhoudelijk voorbereiden. Ook daar ondersteunt de griffie. Verder zorgt de griffie voor de stukkenstroom van en naar raadsleden en bereidt de griffie hoorzittingen en werkbezoeken van de raad voor en verzorgt zij de voorlichting vanuit de raad. Tenslotte coƶrdineert de griffie de door de raad gewenste ambtelijke ondersteuning.

De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad en staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel mee samen. Ook wordt de griffie facilitair ondersteund door de gemeentelijke organisatie. De griffie staat onder leiding van de griffier,
dhr. R. Kappers. De griffier is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering. De griffie bestaat verder uit mw. K.J. (Klaske) Buursma, griffiemedewerker.

Remco Kappers

Kappers
contactgegevens en taken Remco Kappers
FunctieGriffier
E-mailadresr.kappers@marum.nl
Top