Vergaderschema raad

Vergaderschema commissie en raad 2017
Raadscommissie Gemeenteraad
maandag 16 januari woensdag 1 februari
maandag 6 maart woensdag 22 maart
maandag 3 april woensdag 19 april
maandag 8 mei woensdag 24 mei
dinsdag 6 juni woensdag 21 juni
maandag 3 juli woensdag 19 juli
maandag 11 september woensdag 27 september
maandag 2 oktober woensdag 18 oktober
maandag 30 oktober maandag 13 november (begroting 2018)
maandag 30 oktober woensdag 15 november
maandag 4 december woensdag 20 december

Openbare thema-avonden 2017

  • woensdag 5 april 
  • woensdag 10 mei
  • woensdag 5 juli 
  • woensdag 13 september 
  • woensdag 22 november
     

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld

Top