Presidium

Een belangrijke rol in het gemeentebestuur heeft het presidium van de gemeenteraad. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad en de voorzitter van de gemeenteraad. Als adviseur maken de griffier en de gemeentesecretaris deel uit van het presidium.

De taken van het presidium zijn:

  • Bespreken en evalueren van processen (wat is het doel, wat zijn de middelen).
  • Overleg met de fracties inzake gang van zaken rond besluitvormingsprocessen.
  • Verstrekken van vertrouwelijke informatie aan de fracties.
  • Raadseigen aangelegenheden oppakken en dragen o.a.: burgerparticipatie, evaluaties, professionalisering van de raad, algemene werkbezoeken, festiviteiten, teambuilding, trainingen en bestuurlijke vernieuwing.
  • Oplossen van knelpunten.

Agendacommissie

De voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van gemeenteraad en de raadscommissie bereiden de werkzaamheden van deze organen voor. Zij stellen de voorlopige agenda vast en adviseren de gemeenteraad over (politiek) inhoudelijke voorstellen of het presidium over de processen. U kunt deze vergadering altijd bijwonen

Top