Contact met de gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 15 leden en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Hij  vertegenwoordigt de inwoners van onze gemeente, maakt daarbij een afweging tussen de belangen van een groep burgers en het algemene belang van alle inwoners en heeft daarnaast twee belangrijke taken:

  • kaders stellen; vooraf de richting aangeven door hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid te bepalen (wat willen we?);
  • controleren; achteraf de uitvoering van het beleid en de financiën controleren (is wat we wilden gelukt?).
     

Contact met de gemeenteraad

Wilt u contact met de gemeenteraad(sleden) dan kan dat op de volgende manieren:

  • De gehele raad kunt u benaderen door een brief te schrijven naar Postbus 2, 9363 ZG Marum, een e-mail te sturen naar r.kappers@marum.nle-mail of contact op te nemen met de raadsgriffier.
  • Bijzonder spreekrecht: U heeft de mogelijkheid om in een vergadering van de raadscommissie voorafgaand aan een agendapunt maximaal vijf minuten over het betreffende onderwerp in te spreken. Daarnaast kunt u aangeven ook nog een reactie te willen geven nadat de voorzitter de eerste termijn van behandeling in de vergadering heeft afgesloten. 
  • Algemeen spreekrecht: Zowel tijdens de vergadering van de raadscommissie als de gemeenteraad kunt u suggesties, ideeën en knelpunten onder de aandacht brengen van de raadsleden. Daarvoor is in elke vergadering tijd gereserveerd onder het agendapunt inspreekrecht. 
  • Voor beide spreekmomenten kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Hij kan u ook verder helpen met wat u wilt bereiken.

Raadscommissie en raadsvergadering

Zowel de raadscommissie als de gemeenteraad vergadert ongeveer één keer per vier weken in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar; belangstellenden zijn tijdens de vergadering welkom op de publieke tribune. 

Burgerinitiatief

U kunt ook zelf een voorstel op de agenda van de raad(scommissie) plaatsen. Dit heet een burgerinitiatief. Bij een burgerinitiatief moet het voorstel gaan over een onderwerp waarover de gemeenteraad gaat en mag het voorstel niet gaan over een onderwerp waarover de raad recent heeft besloten. Voor meer informatie klik hier of neem contact op met de raadsgriffier.

Vergaderingen beluisteren

De vergaderingen zijn live te volgen via onze webcast. Terugluisteren van  de agenda’s raad of agenda’s raadscommissie kan via dit zelfde systeem.  

U kunt de raadsvergaderingen ook live beluisteren via Radio Westerkwartier op FM 105,3 MHz en via de kabel op FM 105,9. 

Raadsagenda en raadsvoorstellen

De agenda en de stukken:

De stukken zijn ook te raadplegen via de app SlimVergaderen. Deze app kunt u vinden in de Appstore.
 

Top