Burgerinitiatief

Burgers kunnen rechtstreeks voorstellen op de raadsagenda plaatsen. Dat heet een burgerinitiatief. Daaraan zijn wel spelregels verbonden, zoals bijvoorbeeld het formuleren van een concreet en duidelijk voorstel en een minimum aantal handtekeningen ter ondersteuning.

Ook moet het gaan over een onderwerp waar de gemeenteraad over gaat en mag het geen aangelegenheid zijn waarover de raad kortgeleden een besluit heeft genomen.

Als u een idee hebt dat u in een voorstel wilt omzetten, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier 0594 - 28 36 13 . Zij kan u ook helpen met het maken van een tekst en het verder onderbouwen van een voorstel of verwijst u eventueel door naar medewerkers van de gemeentelijke organisatie.

Top