Gemeenteraad

 • Contact met de gemeenteraad

  De gemeenteraad bestaat uit 15 leden en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Hij  vertegenwoordigt de inwoners van onze gemeente, maakt daarbij een afweging tussen de belangen van een groep burgers en het algemene belang van alle inwoners en heeft daarnaast twee belangrijke taken:

  • kaders stellen; vooraf de richting aangeven door hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid te bepalen (wat willen we?);
  • controleren; achteraf de uitvoering van het beleid en de financiĆ«n controleren (is wat we wilden gelukt?).
    
 • Burgerinitiatief

 • Presidium

 • Vergaderschema raad

Top