Nieuws

Klik op de titel van het item om het hele artikel te lezen

 • Omgevingsloket 31 oktober niet bereikbaar

  (22-10-2014)

  Op vrijdag 31 oktober 2014 kunt u www.omgevingsloket.nl de hele dag niet gebruiken. De wijziging voor vergunningvrij bouwen in de vergunningcheck wordt die dag in de productieomgeving van het Omgevingsloket geplaatst. Deze wijziging treedt op 1 november in werking.

 • College Marum presenteert sluitende begroting 2015

  (17-10-2014)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum kan de gemeenteraad een financieel sluitende begroting 2015 en de meerjarenraming 2016 – 2018 aanbieden. De begroting en meerjarenraming laat voor alle jaren een klein overschot zien van ongeveer € 40.000. Ondanks de forse rijkskortingen is de gemeente erin geslaagd de begroting sluitend te maken met slechts een trendmatige verhoging van de woonlasten. Wethouder Financiën Hans de Graaf: “We hebben als gemeente tijdig geanticipeerd op de afnemende rijksinkomsten en hoeven daarom nu niet nog eens stevig te bezuinigen. Wel zal 2015 opnieuw in het teken staan van een sober beleid. Vanaf 2016 ontstaat weer enige ruimte voor nieuw beleid”. In de meerjarenraming zijn voor 2016 onder meer voorstellen verwerkt voor een kunstgrasveld in Marum, een impuls voor recreatie en toerisme van €10.000 per jaar en een regelvrij dorpenbudget in het kader van de leefbaarheid. 

 • Extra geld voor minima

  (13-10-2014)

  Mensen met lage inkomens uit Leek, Marum en Noordenveld krijgen een tegemoetkoming in de koopkracht! Het maakt niet uit of u nu wel of niet een uitkering krijgt.

 • Provincie verlengt en verruimt Groninger Energiepremie

  (07-10-2014)

  De Groninger Energiepremie is verlengd tot 1 april 2015. Bovendien wordt de regeling verruimd. Na 1 september kan men subsidie aanvragen voor een of twee energiebesparende maatregelen. De verlenging en uitbreiding van de Groninger Energiepremie betekenen een investering van een half miljoen voor de provincie.

 • Witte voetjes voor inbraakpreventie

  (06-10-2014)

  De politie heeft donderdagavond in samenwerking met vijf gemeenten in het noordwesten van de provincie Groningen een inbraakpreventieactie gehouden. Tijdens de actie werd door middel van gesprekken en zogenaamde witte voetjes inbraakpreventieadvies gegeven. Dit alles met het doel om de inwoners van de vijf gemeenten te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van een woninginbraak.

 • Feestelijke opening van ‘de bibliotheek op school’ en start Kinderboekenweek in ’t Sterrenpad te Nuis.

  (01-10-2014)

  Vanochtend (1 oktober)  is door wethouder Janny Hulshoff- Oost van de gemeente Marum en de Boekenworm ‘de bibliotheek op school’ officieel geopend. Dit was tevens het startsignaal van de Kinderboekenweek. 

 • Onderhoudswerkzaamheden en stremming Halbe Wiersmaweg in Niebert

  (30-09-2014)

  Wanneer het weer het toelaat begint aannemersbedrijf Oosterhof-Holman Infra b.v. uit Grijpskerk op maandag 13 oktober a.s. met onderhoudswerkzaamheden aan de Halbe Wiersemaweg. 

 • Bladbakken

  (30-09-2014)

  In de herfstperiode treft u op sommige plekken in de gemeente Marum bladbakken aan.

 • Campagne ‘Met hetzelfde gemak gooi je het in de milieuzak’ van start

  (24-09-2014)
  Vuilniswagen en milieuzak

  De verantwoordelijke wethouders van de vier Westerkwartiergemeenten (Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn) geven vrijdagochtend het startschot voor de afvalcampagne ‘Met hetzelfde gemak gooi je het in de milieuzak’. Hiermee willen de gemeenten inwoners bewegen hun afval nog beter te scheiden bij de bron.

 • Wervingscampagne Burgernet in centrum Marum

  (23-09-2014)

  Op dinsdagochtend 23 september jl. gingen de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum aan de slag in het centrum van Marum met een wervingsactie voor Burgernet. Dit deden ze samen met Koop van Gijssel en Sjoerdtje Helder van het basisteam Ommelanden West van de Politie. Het doel van deze actie is duidelijk maken wat Burgernet inhoudt en om zoveel mogelijk mensen te bewegen zich aan te melden bij Burgernet. Dit kan door middel van het aanmeldformulier op www.burgernet.nl of door de aanmeldkaart van Burgernet in te vullen. Vele aanwezigen in het centrum van Marum vulden de aanmeldkaart ter plekke in, zodat er wordt teruggekeken op een geslaagde actie.

 • Openbare vergadering gemeenteraad 25 september

  (19-09-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 25 september om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Oproep leefbaarheidsprijs Marum 2014

  (19-09-2014)

  De gemeente Marum roept iedereen op om voor 1 november 2014 vrijwilligers voor te dragen voor de Leefbaarheidsprijs 2014.

 • Illegale dumpingen asbest in het buitengebied van Marum

  (19-09-2014)

  In de afgelopen dagen zijn in het buitengebied van de gemeente Marum 3 dumpingen van grote hoeveelheden asbest aangetroffen. Daarbij is per keer ca. 40 m2 asbestplaatmateriaal gedumpt. De locaties waar het asbest is aangetroffen liggen aan de Haarsterree te Marum (nabij een mestsilo), aan de Turfweg te Nuis (nabij een petgat) en aan Het Korige in Marum (ten zuiden van de A7 bij de bunkers). Het vermoeden bestaat dat het gedumpte asbestmateriaal van één en dezelfde locatie afkomstig is, al dan niet binnen onze gemeente.

 • Westerkwartiergemeenten starten campagne om afval nog beter te scheiden

  (16-09-2014)

  Inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn scoren goed op het scheiden van huisafval aan de bron. Plastic, papier, metalen, glas, schillen en kleding worden al op ruime schaal gesorteerd aangeboden aan de milieuboer. Het systeem van inzameling van verpakkingsafval via de milieuzak is een van de meest succesvolle systemen in Nederland. In nauwe samenwerking met inzamelaar Hoeksema`s Regionale Milieudiensten (HRM) wordt het grootste gedeelte van het ingezamelde materiaal hergebruikt.
   

 • Nieuw telefoonnummer Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen

  (15-09-2014)

  Het algemene telefoonnummer van Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen is gewijzigd in 088 - 162 5000. Het oude nummer 050 - 367 4777 is niet meer in gebruik. Met deze wijziging is de organisatie Veiligheidsregio Groningen en de Brandweer ook voor inwoners van de gemeente Grootegast via dit centrale publieksnummer bereikbaar.

 • Inschrijving Provinciale Vrijwilligersprijs loopt tot 1 oktober!

  (10-09-2014)
  Provincie Groningen

  De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs is weer begonnen. Ook dit jaar waardeert de provincie het vrijwilligerswerk met drie prijzen van elk 3.000 euro. Deze prijzen zijn te winnen in de categorieën 'zorg', 'leefbaarheid' en 'jeugd'. 

 • Jacques Drenthprijs voor het vergroten van de leefbaarheid in de dorpen

  (03-09-2014)

  Het  college van BenW van de gemeente Marum wil de Jacques Drenthprijs instellen voor aansprekende en innovatieve projecten. Burgemeester Henk Kosmeijer maakte dit bekend tijdens de herdenkingsdienst van Jacques Drenth, sinds 2005 raadslid van de gemeente Marum en groot voorvechter voor de leefbaarheid van de dorpen:  
  “De verdiensten van Jacques Drenth voor het wel en wee van onze dorpen zal nog tot in lengte van jaren doorklinken. Om dat nog eens te onderstrepen heeft het college vanochtend besloten om te bekijken onder welke randvoorwaarden er een prijs ingesteld kan worden voor aansprekende, innovatieve projecten of acties in en vanuit onze dorpen. Wij willen daaraan de naam van Jacques Drenth verbinden”.
   

 • Eerste editie Petit Montmartre Marum ‘un grand spectacle’

  (02-09-2014)

  Op zaterdag 30 augustus jl. was het een gezellige drukte in het centrum van Marum. Eerder was Petit Montmartre geopend door voorzitter Ineke Kroese van de Kunstcommissie Marum, na een ludieke openingshandeling. Alette Alkema van de ondernemersvereniging Marum was door de karikatuurtekenares Corien Bögels geportretteerd. 

 • In Memoriam Jacques Drenth

  (27-08-2014)
 • Nieuwe website voor de ISD Noordenkwartier

  (08-08-2014)
  ISD Noordenkwartier

  Na maanden van voorbereiding is het eindelijk zo ver. De nieuwe website van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordenkwartier is online en daarmee is afscheid genomen van de oude, wel heel erg gedateerde, website.

 • Militaire oefening in de periode van 6 oktober tot en met 17 oktober 2014.

  (05-08-2014)
  De eenheid JISTARC van het Ministerie van Defensie zal een oefening houden in de periode van 6 tot en met 17 oktober. De oefening zal zich afspelen in het gebied tussen Heerenveen, Meppel, Groningen, Winschoten en Klazienaveen. 
 • Afschaffing tegemoetkomingen in extra zorgkosten van het Rijk

  (01-08-2014)

  Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra zorgkosten door hun aandoening. Zij konden daarvoor een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en regeling Compensatie eigen risico (Cer). De tegemoetkomingen werden uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het kabinet heeft besloten om de Wtcg en Cer af te schaffen.

 • Coalitieakkoord in Marum afgerond

  (09-05-2014)

  De Partij van de Arbeid, VVD en ChristenUnie in de gemeente Marum hebben het coalitieakkoord afgerond. Het akkoord is op een constructieve manier tot stand gekomen. Op vrijdag 9 mei is het coalitieakkoord ondertekend door Ralf Buiter (PvdA), Harry Stomphorst (VVD) en Peter Holsappel (CU) en toegelicht tijdens een feestelijke bijeenkomst in 't Steenhuus te Niebert.

 • Veteranendag Westerkwartier op 21 juni 2014

  (06-05-2014)

  De gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn organiseren jaarlijks gezamenlijk een regionale Veteranendag voor het Westerkwartier. In overleg met het Veteranencomité Westerkwartier is besloten, dat deze dag dit jaar wordt gehouden op zaterdag 21 juni 2014.

 • Website gemeente Marum mag logo Waarmerk Drempelvrij voeren!

  (28-04-2014)

  Waarmerk Drempelvrij

  3 April is de website van de gemeente Marum, getoetst op (en geslaagd voor) de webrichtlijnen! De website voldoet hiermee aan internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid. Voordelen van de webrichtlijnen zijn onder andere dat de website:

  • beter vindbaar is in zoekmachines
  • werkt op alle systemen
  • klantvriendelijk is
  • meer mensen bereikt
  • toegankelijk is voor alle bevolkingsgroepen.
 • Koninklijke onderscheiding geweigerd

  (25-04-2014)

  De enige koninklijke onderscheiding die vandaag in de gemeente Marum uitgereikt zou worden, is door de beoogd decorandus geweigerd.

  Voormalig PvdA-raadslid Wobbe Mellema zei dat hij erg vereerd was met de onderscheiding, maar dat hij die niet kon accepteren. Mellema was door familieleden voorgedragen vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Hij vindt dat andere vrijwilligers er meer recht op hebben dan hij.

 • Zoeken in het donker

  (17-04-2014)

  Wonen op het platteland is een voorrecht maar het heeft af en toe ook zijn nadelen.
  Vooral in de donkere wintermaanden ben je in de avonduren moeilijk bereikbaar voor mensen die je huis niet blindelings weten te vinden. Ergerlijk voor de incidentele bezoeker maar in geval van een ongeluk kan de snelle komst van politie, brandweer of ambulance een zaak van leven of dood zijn.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 16 april

  (04-04-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 16 april om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Acquisitie voor de gemeentegids

  (04-04-2014)

  Voor de nieuwe gemeentegids van Marum is Akse Media bezig met de acquisitie.

   

 • Extra raadsvergaderingen op 26 en 27 maart

  (20-03-2014)

  Op woensdag 26 maart en donderdag 27 maart 2014 zijn er twee extra raadsvergaderingen, waarin respectievelijk afscheid wordt genomen van de oude raad en de nieuwe raad wordt geïnstalleerd.

 • Sportdag voor de groepen 1 t/m 4 in De Wilp

  (20-03-2014)

  Op woensdag 5 maart jl. was er een sportevenement in dorpshuis 'Op de Welle' in De Wilp, georganiseerd door Eva Bakker, stagiaire bij 'Marum in Beweging'. Dit evenement was voor de groepen 1 t/m 4 van obs “de Dorpel“ en cbs “de Wegwijzer”, beide uit De Wilp.

 • Burgemeester Kosmeijer reikt koninklijke onderscheiding uit aan de heer Drenth

  (17-03-2014)

  Burgemeester Kosmeijer van de gemeente Marum heeft op maandag 17 maart een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan dhr. J.G.K. Drenth uit Boerakker. De heer Drenth is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

 • Goede prestaties afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (05-03-2014)

  De gemeenten Grootegast, Leek en Marum werken als het gaat om afval samen binnen de Reinigingscommissie Westerkwartier. De commissie zet zich onder andere in om zoveel mogelijk afval aan de bron (bij u thuis) te scheiden en natuurlijk speelt daarbij de milieuboer een belangrijke rol. 

 • Geen aanvraag reisdocumenten mogelijk op 6 en 7 maart

  (05-03-2014)

  Vanaf maandag 20 januari 2014 worden er geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Bij de aanvraag van een paspoort worden dan nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier. 

 • Goede prestaties Afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (28-02-2014)

  De Reinigingscommissie Westerkwartier (RCW) gemeenten Grootegast, Leek en Marum scoren uitstekend in het vergelijkend onderzoek (benchmark) naar afvalscheiding. Vol trots presenteerden de verantwoordelijke wethouders van de genoemde gemeenten resp. M. de Haan van de gemeente Grootegast, T. Haseloop van de gemeente Leek en J. Vos van de gemeente Marum de resultaten van het onderzoek.

 • Slim investeren, regel het nu!

  (28-02-2014)

  Er bestaat een mogelijkheid om geld te besparen. Bijvoorbeeld door uw eigen huis beter te isoleren. Een slimme investering! Want een energiezuiniger, comfortabeler huis behoudt mogelijk beter zijn waarde op de woningmarkt. 

 • Vormgeving en inrichting openbare ruimte in centrumplangebied Marum

  (12-02-2014)

  Door de gemeente Marum is aan bureau Rho te Oenkerk opdracht gegeven een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het centrumplanproject op te stellen. In dit inrichtingsplan gaat het over bestrating, profielen, beplanting, parkeerplaatsen, verlichting, straatmeubilair, erfscheidingen, e.d. Ook moeten er keuzes gemaakt worden voor materiaal- en kleurgebruik.

 • Wethouder Vos verricht de starthandeling van plan Coenderslaan te Nuis

  (31-01-2014)

  Op woensdag 29 januari jl. heeft wethouder J. Vos van de gemeente Marum de starthandeling, het graven van een cunet, verricht voor de aanleg van de bouwstraat in het invulplan aan de Coenderlaan te Nuis. Op deze locatie, van de voormalige openbare basisschool "De Coepel" en 12 huurwoningen van Wold en Waard, worden nieuwe woningen gebouwd.

 • Reiniging en inspectie riolering

  (27-01-2014)

  In de gemeente Marum wordt dit jaar 17 km van de riolering gereinigd en geïnspecteerd.
  Het werk wordt uitgevoerd door Van der Velden riolerings-beheer uit Groningen.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 5 februari

  (23-01-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 5 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Wijziging tijden kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen

  (23-01-2014)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum hebben met toepassing van artikel 4 lid 1 van de Wet rechten burgerlijke stand in hun vergadering van 12 november 2013 besloten om de mogelijkheden voor kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen op respectievelijk maandag- en dinsdagochtend om 10.00 uur terug te brengen naar één dag en wel de maandagochtend om 10.00 uur en 10.30 uur.

 • Spek om spinnen winnaar Leefbaarheidsprijs 2013

  (09-01-2014)

  De vrijwilligers van Stichting Spek om Spinnen hebben de Leefbaarheidsprijs 2013 van de gemeente Marum gewonnen. De vrijwilligers kregen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente uit handen van wethouder Janny Hulshoff-Oost een bedrag van € 500. De gewonnen kunstprijs zal speciaal voor de winnaar gemaakt worden door de kunstenaar Paul van Miltenburg.

 • Bekendmakingen bij u in de buurt

  (09-01-2014)

  Gemeenten zijn met ingang van 2014 verplicht Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) elektronisch bekend te maken. Gemeente Marum heeft er voor gekozen om alle bekendmakingen elektronisch bekend te maken.

 • Archivering gemeentewebsite van start

  (08-01-2014)

  Vanaf nu is het mogelijk de website van de gemeente Marum met terugwerkende kracht te raadplegen. De gemeente laat via Archiefweb.eu haar website archiveren. Zo wordt voldaan aan de archiefwet.

 • Extraatje voor kinderen minima in de gemeente Marum

  (20-12-2013)

  Kinderen in de gemeente Marum, jonger dan 18 jaar en van ouders met een inkomen rond de bijstandsnorm, krijgen een bedrag van € 75,00 uitgekeerd. Hiermee probeert de gemeente Marum een bijdrage te leveren om armoede onder gezinnen met kinderen tegen te gaan.

 • Openbare vergadering raadscommissie

  (28-11-2013)

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert maandag 2 december 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Gemeente Marum voert eigen bijdrage in voor wmo-voorzieningen

  (22-11-2013)

  Vanaf 1 januari 2014 gaat de gemeente Marum de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorzieningen “gekanteld” uitvoeren. Dit betekent dat burgers eerst moeten kijken of ze zelf of binnen hun sociale omgeving oplossingen kunnen vinden voor hun problematiek. Lukt dat niet, dan kunnen ze een beroep op de gemeente doen.

 • Boekpresentatie 'Hartstikke Mooi' op 23 november a.s. in de Romaanse Kerk te Marum

  (15-11-2013)

  Enige tijd geleden nodigde de Culturele Raad Marum inwoners van de gemeente Marum uit om een verhaal of gedicht te schrijven over een bijzondere en/of opmerkelijke plek in Marum of in het Westerkwartier. Een plek waardoor men geïnspireerd wordt. De ontvangen gedichten en verhalen en de bijbehorende foto's zijn gebundeld in het boekwerk 'Hartstikke Mooi'.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op maandag 11 november

  (30-10-2013)

  De raad van de gemeente Marum vergadert maandag 11 november 2013 om 19.30 uur en woensdag 13 november 2013 (begroting 2014) om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Oproep leefbaarheidsprijs Marum 2013

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum roept iedereen op om voor 1 november 2013 vrijwilligers voor te dragen voor de Leefbaarheidsprijs 2013.

 • Gemeente Marum introduceert de starterslening

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum wil starters op de woningmarkt tegemoet komen met de starterslening. Mensen die voor het eerst een nieuwbouwwoning willen kopen, kunnen een lening van maximaal € 33.600,-- krijgen. Over de eerste drie jaar hoeven ze dan geen rente en aflossing te betalen.

 • Zorg naar de gemeenten

  (10-09-2013)

  Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de verzorging en begeleiding van ouderen en mensen met een beperking.

 • Intentieovereenkomst Centrumplan Marum getekend

  (21-08-2013)

  Voor de realisatie van het Centrumplan Marum is weer een belangrijke stap gezet. Afgelopen week hebben de betrokken partijen de intentieovereenkomst Centrumplan Marum getekend.

 • Gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier stellen huisvestingsplan onderwijs op

  (31-05-2013)

  In het Westerkwartier werken de vier colleges en de schoolbesturen samen aan een Regionaal integraal huisvestingsplan onderwijs (RIHP).

 • Burgemeester Vlietstra reikt vijf Koninklijke Onderscheidingen uit

  (26-04-2013)

  Vrijdag 26 april 2013 reikt burgemeester Vlietstra vijf Koninklijke Onderscheidingen uit. De onderscheidingen zijn voor de heer Nijboer uit Nuis, mevrouw Bakker-Stelma uit de Wilp, mevrouw Visser-Stienstra uit Lucaswolde, de heer Visser uit Lucaswolde en de heer Tuinstra uit Marum. Alle vijf worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Speerpunten recreatie en toerisme Westerkwartier vastgesteld

  (02-04-2013)

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben nieuwe speerpunten voor recreatie en toerisme opgesteld voor de periode tot 2016.

 • Nieuwe werkwijze verkeersregelaars rondom evenementen

  (22-02-2013)

  Ze zijn onmisbaar, de duizenden verkeersregelaars die bij evenementen zorgen voor een goed verloop. U komt ze tegen bij het parkeren, bij afgesloten straten, bij het oversteken van straten waar verkeer rijdt. Zij regelen het verkeer bij uw evenement op een veilige manier. Verkeersregelaars worden opgeleid door de politie. In deze opleiding gaat het nodige veranderen.

 • Openbare vergadering

  (10-01-2013)

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert maandag 21 januari 2013 in het gemeentehuis te Marum. Het voornemen is voorafgaand aan deze commissievergadering een raadsvergadering te houden, waarin de benoeming van de nieuwe wethouder, mevrouw J. Hulshoff-Oost, aan de orde komt. De vergadering van de raadscommissie is in dat geval aansluitend aan de raadsvergadering. Actuele informatie over deze agenda.

 • Start vernieuwend samenwerkingsverband gebiedscoöperatie Westerkwartier

  (18-12-2012)

  Woensdag 19 december aanstaande is de startbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een vernieuwend samenwerkingsverband in het Westerkwartier op het gebied van onderwijs, landbouw en Staatsbosbeheer.

 • Opening website canon Westerkwartier

  (24-11-2011)
  online

  Donderdag 24 november is op het gemeentehuis van Grootegast de website canon Westerkwartier officieel in gebruik genomen. De openingshandeling werd verricht door de wethouders dhr. F. Stol (gemeente Zuidhorn), dhr. M. de Haan (gemeente Grootegast) en dhr. A. Bloem (gemeente Marum).

Archief

Facebook Likeknop

Contactgegevens

Molenstraat 45
9363 BA Marum

Postbus 2
9363 ZG Marum
Tel.: 0594 - 64 13 33
Fax : 0594 - 64 17 33
Email: gemeente@marum.nl mail

Openingstijden

Digitale Gemeentegidsexterne site