Nieuws

Klik op de titel van het item om het hele artikel te lezen

 • Collectieve ziektekostenverzekering voor minima

  (19-12-2014)

  Als u een inkomen heeft tot 110% van het bijstandsniveau, kunt u via uw gemeente deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van Menzis. U krijgt dan korting op de premie. 

 • Zes dagen in de week gratis groenbrengdag

  (17-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. Dit komt in de plaats van de acht gratis groenbrengdagen in het voor-en najaar.

 • Genomineerden Leefbaarheidsprijs 2014

  (11-12-2014)

  De gemeente Marum heeft zes aanmeldingen ontvangen voor de Leefbaarheidsprijs 2014. De drie genomineerden stellen zich hieronder voor.

 • Bouw- en woningtoezicht gaat vanaf 1 januari 2015 werken op afspraak

  (11-12-2014)

  Wellicht heeft u al vernomen dat onlangs de landelijke bouwregelgeving is aangepast. Zo zijn de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen en procedures gewijzigd. De beoordeling van uw (bouw)mogelijkheden kost daardoor meer tijd.

 • Openbare raadsvergadering op woensdag 17 december

  (11-12-2014)
 • Bereikbaarheid rond de feestdagen

  (11-12-2014)
 • Afvalinzameling rond de feestdagen

  (11-12-2014)
 • Vergadering WMO-adviesraad op 15 december

  (11-12-2014)
 • Militaire oefening in de periode van 19 januari tot en met 30 januari 2015.

  (04-12-2014)

  Door het  17e infanteriebataljon, Deltacomganie, zal een oefening worden gehouden van 19 tot en met 30 januari. De oefening zal zich afspelen in het gebied tussen Lauwersmeer, Eemshaven, Delfzijl en Marum.

 • Collectieve zorgverzekering via de ISD

  (02-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld  met een minimum inkomen weer  een collectieve zorgverzekering afsluiten via  de  ISD Noordenkwartier.

 • Collectieve zorgverzekering via de ISD

  (02-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld  met een minimum inkomen weer  een collectieve zorgverzekering afsluiten via  de  ISD Noordenkwartier.

 • Nieuw onderkomen Jeu de boulesclub Noordwijk

  (28-11-2014)

  Feest bij de Jeu de boules-club ’t Mikpunt uit Noordwijk. De club heeft sinds kort een nieuw onderkomen bij de Jeu de boulesbaan achter het dorpshuis De Weme en daar zijn ze maar al te blij mee. Het oude onderkomen verkeerde in slechte staat en was nodig aan vervanging toe.
  Donderdag 27 november jl. werd het nieuwe onderkomen officieel in gebruik genomen. Wethouder Janny Hulshoff verrichtte de officiële opening door symbolisch de eerste bal te werpen. Voor het nieuwe onderkomen heeft de club een financiële bijdrage ontvangen van de ouderenraad en de gemeente Marum. De bouwwerkzaamheden hebben de vrijwilligers zelf verricht.
   

 • Openbare vergadering raadscommissie op maandag 1 december

  (27-11-2014)
 • Nationale vrijwilligersdag

  (27-11-2014)
 • Schrijfmarathon Amnesty International op 10 december a.s. in Marum Doet u ook mee?

  (27-11-2014)

  Op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten, organiseert Amnesty International dit wereldwijde schrijfevenement. In heel Nederland schrijven dan duizenden mensen brieven onder het motto ‘gebruik je macht’. Ze schrijven voor mensen van wie de mensenrechten ernstig zijn geschonden.

 • Woonvisie Westerkwartier in de inspraak

  (27-11-2014)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum heeft de Woonvisie Westerkwartier 2015-2020 vanaf 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015 vrijgegeven voor inspraak. Inwoners van de gemeente Marum en andere belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op de regionale woonvisie. Deze ligt ter inzage in het gemeentehuis of is onderaan deze pagina te downloaden.

 • Militaire oefening in de periode van 1 december tot en met 12 december 2014.

  (26-11-2014)

  Door het  13e infanteriebataljon, Deltacomganie, zal een oefening worden gehouden in bovengenoemde  periode. De oefening zal zich afspelen in het gebied tussen Drachten, Vries, Hoogeveen en Steenwijk.

 • Stand van zaken brand woning Noordwijk

  (25-11-2014)

  In een woning in Noordwijk heeft op 24 november jl., rond de middag een brand gewoed. In de woning bevond zich asbesthoudend materiaal.

   

 • Feestelijke oplevering van 8 starterswoningen Coenderslaan te Nuis

  (14-11-2014)

  Vrijdag 14 november vond een feestelijke sleuteloverdracht plaats bij de oplevering van de acht starterswoningen aan de Coenderslaan te Nuis. In het bijzijn van wethouder Vos ontvingen de nieuwe bewoners van de Coenderslaan hun nieuwe huissleutels. De wethouder verwelkomde de nieuwe bewoners, die met hun nieuwe woning een nieuwe invulling geven aan de Coenderslaan.

 • Takkenroute op maandag 17, donderdag 20 en vrijdag 21 november

  (12-11-2014)

  Op 17, 20 en 21 november wordt huis-aan-huis takken- en snoeiafval opgehaald. Deze route is gelijk aan de route van de milieuboer, maar het takken- en snoeiafval wordt in een aparte wagen opgehaald. Het takken- en snoeiafval dient u om 7.30 uur gebundeld aan de weg te leggen met een maximum lengte van 1m en een maximum gewicht van 25kg per bundel (max. 1m3). 

 • Aanvragen ontheffing carbidschieten voor 1 december indienen

  (12-11-2014)

  Carbidschieten is een leuke traditie rond de jaarwisseling. De gemeente Marum wil dit leuk en vooral veilig houden. Daarom heeft de gemeente enkele regels voor carbidschieten gemaakt. Deze staan in de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • Vacatures leden WMO-adviesraad

  (12-11-2014)

  In de beleidsvorming rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben de inwoners van de gemeente Marum een belangrijke rol. Het is de bedoeling dat inwoners zoveel mogelijk meedenken, meepraten en adviseren over de plannen van de gemeente. 

 • Nieuwe regels Leerlingenvervoer

  (11-11-2014)

  De gemeenten Leek, Marum, Zuidhorn en Noordenveld hebben nieuwe regels voor Leerlingenvervoer opgesteld in een verordening. Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht geworden. Dit heeft gevolgen voor het leerlingenvervoer. De nieuwe verordening dient rekening te houden met de redelijkerwijs te vragen inzet van ouders. Voor leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs is het leerlingenvervoer voortaan beperkt tot die leerlingen, die vanwege een handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

 • Buitendienst neemt nieuwe bedrijfswagen in gebruik

  (06-11-2014)

  Dinsdag 4 november 2014 is door Mercedes Wensink uit Groningen een nieuwe Mercedes Sprinter afgeleverd aan de buitendienst van de gemeente Marum, nadat op 29 mei 2014 afscheid was genomen van de Fiat Ducato

 • Huldiging Nederlands Kampioenen BMX in Marum

  (06-11-2014)

  Op 5 november jl. werden de Nederlands kampioenen Kim Huizing (12, Marum) en Rensje Roelofs (18, De Wilp) door wethouder Hans de Graaf van de gemeente Marum gehuldigd. Op zondag 5 oktober jl. zijn ze alle twee in hun eigen leeftijdscategorie Nederlands Kampioen fietscross geworden. De dames trainen bij FCC De Spartanen in Zevenhuizen.

 • De Westerkwartiergemeenten nemen jeugdzorg over van Bureau Jeugdzorg

  (06-11-2014)

  De wethouders Welzijn uit het Westerkwartier (Wk) namen op dinsdag 4 november 2014 de zorg voor de jeugd van deze Wk gemeenten symbolisch over van Bureau Jeugdzorg. Twee managers van Bureau Jeugdzorg bezochten tijdens hun fietstocht door de provincie Groningen ook het Westerkwartier.

 • Intocht Sinterklaas zaterdag 22 november

  (03-11-2014)

  Dit jaar komt Sinterklaas op zaterdag 22 november om 12:00 uur in het winkelcentrum aan. Een half uurtje daarvoor vertrekt de stoet vanaf café de Vlieger in de Marktstraat, en zal vervolgens via de Esalaan, Alberdaweg, AS Talmalaan, Hoornweg, Wendtsteinweg en De Wending in het centrum aankomen.

 • Milieuboer neemt kleine elektrische apparaten en frituurvet mee

  (03-11-2014)

  Sinds enige tijd kunnen kleine elektrische apparaten meegegeven worden aan de milieuboer in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Hieronder vallen apparaten zoals een föhn, boormachine, scheerapparaat, mixer, strijkijzer, radio, cd-speler of computer (inclusief beeldscherm).

 • Zakken vullen met de milieuzak app

  (03-11-2014)

  Vrijdag 26 september 2014 gaven de verantwoordelijke wethouders van de vier Westerkwartier-gemeenten (Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn) het startschot voor de campagne ‘Met hetzelfde gemak gooi je het in de milieuzak’. De campagne is bedoeld inwoners te bewegen hun afval nog beter te scheiden bij de bron.

 • Verrassende verhalenavond op 7 november a.s. in Marum

  (30-10-2014)

  Op 7 november a.s. organiseert de Kunstcommissie Marum een verrassende verhalenavond in Marum. De avond start in ‘t Marheem, Schoolstraat 8 in Marum om 19.00 uur. Na de ontvangst leiden onbekende en bekende gidsen vanaf 19.15 uur de deelnemers in groepjes naar plaatsen waar de verhalen worden gepresenteerd. Het blijft nog geheim, waar dit zal plaatsvinden en waar de verhalen over zullen gaan… Alle locaties zijn op loopafstand van 't Marheem. Maar dat het een bijzondere avond wordt met een viertal bijzondere verhalenvertellers, dat staat vast!

   

 • Openbare raadsvergaderingen op 10 en 12 november

  (29-10-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert maandag 10 november 2014 om 19.30 uur (begroting 2015) en woensdag 12 november 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Start sloop panden in centrum dorp Marum

  (29-10-2014)

  WMR Rinsumageest BV uit Rinsumageest is zoals u wellicht al heeft gezien begonnen met de sloop van de panden in het gebied van het toekomstige centrumplan in het dorp Marum.

 • College Marum presenteert sluitende begroting 2015

  (17-10-2014)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum kan de gemeenteraad een financieel sluitende begroting 2015 en de meerjarenraming 2016 – 2018 aanbieden. De begroting en meerjarenraming laat voor alle jaren een klein overschot zien van ongeveer € 40.000. Ondanks de forse rijkskortingen is de gemeente erin geslaagd de begroting sluitend te maken met slechts een trendmatige verhoging van de woonlasten. Wethouder Financiën Hans de Graaf: “We hebben als gemeente tijdig geanticipeerd op de afnemende rijksinkomsten en hoeven daarom nu niet nog eens stevig te bezuinigen. Wel zal 2015 opnieuw in het teken staan van een sober beleid. Vanaf 2016 ontstaat weer enige ruimte voor nieuw beleid”. In de meerjarenraming zijn voor 2016 onder meer voorstellen verwerkt voor een kunstgrasveld in Marum, een impuls voor recreatie en toerisme van €10.000 per jaar en een regelvrij dorpenbudget in het kader van de leefbaarheid. 

 • Extra geld voor minima

  (13-10-2014)

  Mensen met lage inkomens uit Leek, Marum en Noordenveld krijgen een tegemoetkoming in de koopkracht! Het maakt niet uit of u nu wel of niet een uitkering krijgt.

 • Witte voetjes voor inbraakpreventie

  (06-10-2014)

  De politie heeft donderdagavond in samenwerking met vijf gemeenten in het noordwesten van de provincie Groningen een inbraakpreventieactie gehouden. Tijdens de actie werd door middel van gesprekken en zogenaamde witte voetjes inbraakpreventieadvies gegeven. Dit alles met het doel om de inwoners van de vijf gemeenten te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van een woninginbraak.

 • Feestelijke opening van ‘de bibliotheek op school’ en start Kinderboekenweek in ’t Sterrenpad te Nuis.

  (01-10-2014)

  Vanochtend (1 oktober)  is door wethouder Janny Hulshoff- Oost van de gemeente Marum en de Boekenworm ‘de bibliotheek op school’ officieel geopend. Dit was tevens het startsignaal van de Kinderboekenweek. 

 • Bladbakken

  (30-09-2014)

  In de herfstperiode treft u op sommige plekken in de gemeente Marum bladbakken aan.

 • Openbare vergadering gemeenteraad 25 september

  (19-09-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 25 september om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Nieuw telefoonnummer Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen

  (15-09-2014)

  Het algemene telefoonnummer van Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen is gewijzigd in 088 - 162 5000. Het oude nummer 050 - 367 4777 is niet meer in gebruik. Met deze wijziging is de organisatie Veiligheidsregio Groningen en de Brandweer ook voor inwoners van de gemeente Grootegast via dit centrale publieksnummer bereikbaar.

 • Inschrijving Provinciale Vrijwilligersprijs loopt tot 1 oktober!

  (10-09-2014)
  Provincie Groningen

  De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs is weer begonnen. Ook dit jaar waardeert de provincie het vrijwilligerswerk met drie prijzen van elk 3.000 euro. Deze prijzen zijn te winnen in de categorieën 'zorg', 'leefbaarheid' en 'jeugd'. 

 • Eerste editie Petit Montmartre Marum ‘un grand spectacle’

  (02-09-2014)

  Op zaterdag 30 augustus jl. was het een gezellige drukte in het centrum van Marum. Eerder was Petit Montmartre geopend door voorzitter Ineke Kroese van de Kunstcommissie Marum, na een ludieke openingshandeling. Alette Alkema van de ondernemersvereniging Marum was door de karikatuurtekenares Corien Bögels geportretteerd. 

 • In Memoriam Jacques Drenth

  (27-08-2014)
 • Nieuwe website voor de ISD Noordenkwartier

  (08-08-2014)
  ISD Noordenkwartier

  Na maanden van voorbereiding is het eindelijk zo ver. De nieuwe website van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordenkwartier is online en daarmee is afscheid genomen van de oude, wel heel erg gedateerde, website.

 • Afschaffing tegemoetkomingen in extra zorgkosten van het Rijk

  (01-08-2014)

  Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra zorgkosten door hun aandoening. Zij konden daarvoor een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en regeling Compensatie eigen risico (Cer). De tegemoetkomingen werden uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het kabinet heeft besloten om de Wtcg en Cer af te schaffen.

 • Coalitieakkoord in Marum afgerond

  (09-05-2014)

  De Partij van de Arbeid, VVD en ChristenUnie in de gemeente Marum hebben het coalitieakkoord afgerond. Het akkoord is op een constructieve manier tot stand gekomen. Op vrijdag 9 mei is het coalitieakkoord ondertekend door Ralf Buiter (PvdA), Harry Stomphorst (VVD) en Peter Holsappel (CU) en toegelicht tijdens een feestelijke bijeenkomst in 't Steenhuus te Niebert.

 • Veteranendag Westerkwartier op 21 juni 2014

  (06-05-2014)

  De gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn organiseren jaarlijks gezamenlijk een regionale Veteranendag voor het Westerkwartier. In overleg met het Veteranencomité Westerkwartier is besloten, dat deze dag dit jaar wordt gehouden op zaterdag 21 juni 2014.

 • Website gemeente Marum mag logo Waarmerk Drempelvrij voeren!

  (28-04-2014)

  Waarmerk Drempelvrij

  3 April is de website van de gemeente Marum, getoetst op (en geslaagd voor) de webrichtlijnen! De website voldoet hiermee aan internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid. Voordelen van de webrichtlijnen zijn onder andere dat de website:

  • beter vindbaar is in zoekmachines
  • werkt op alle systemen
  • klantvriendelijk is
  • meer mensen bereikt
  • toegankelijk is voor alle bevolkingsgroepen.
 • Koninklijke onderscheiding geweigerd

  (25-04-2014)

  De enige koninklijke onderscheiding die vandaag in de gemeente Marum uitgereikt zou worden, is door de beoogd decorandus geweigerd.

  Voormalig PvdA-raadslid Wobbe Mellema zei dat hij erg vereerd was met de onderscheiding, maar dat hij die niet kon accepteren. Mellema was door familieleden voorgedragen vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Hij vindt dat andere vrijwilligers er meer recht op hebben dan hij.

 • Zoeken in het donker

  (17-04-2014)

  Wonen op het platteland is een voorrecht maar het heeft af en toe ook zijn nadelen.
  Vooral in de donkere wintermaanden ben je in de avonduren moeilijk bereikbaar voor mensen die je huis niet blindelings weten te vinden. Ergerlijk voor de incidentele bezoeker maar in geval van een ongeluk kan de snelle komst van politie, brandweer of ambulance een zaak van leven of dood zijn.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 16 april

  (04-04-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 16 april om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Acquisitie voor de gemeentegids

  (04-04-2014)

  Voor de nieuwe gemeentegids van Marum is Akse Media bezig met de acquisitie.

   

 • Extra raadsvergaderingen op 26 en 27 maart

  (20-03-2014)

  Op woensdag 26 maart en donderdag 27 maart 2014 zijn er twee extra raadsvergaderingen, waarin respectievelijk afscheid wordt genomen van de oude raad en de nieuwe raad wordt geïnstalleerd.

 • Sportdag voor de groepen 1 t/m 4 in De Wilp

  (20-03-2014)

  Op woensdag 5 maart jl. was er een sportevenement in dorpshuis 'Op de Welle' in De Wilp, georganiseerd door Eva Bakker, stagiaire bij 'Marum in Beweging'. Dit evenement was voor de groepen 1 t/m 4 van obs “de Dorpel“ en cbs “de Wegwijzer”, beide uit De Wilp.

 • Burgemeester Kosmeijer reikt koninklijke onderscheiding uit aan de heer Drenth

  (17-03-2014)

  Burgemeester Kosmeijer van de gemeente Marum heeft op maandag 17 maart een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan dhr. J.G.K. Drenth uit Boerakker. De heer Drenth is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

 • Goede prestaties afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (05-03-2014)

  De gemeenten Grootegast, Leek en Marum werken als het gaat om afval samen binnen de Reinigingscommissie Westerkwartier. De commissie zet zich onder andere in om zoveel mogelijk afval aan de bron (bij u thuis) te scheiden en natuurlijk speelt daarbij de milieuboer een belangrijke rol. 

 • Geen aanvraag reisdocumenten mogelijk op 6 en 7 maart

  (05-03-2014)

  Vanaf maandag 20 januari 2014 worden er geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Bij de aanvraag van een paspoort worden dan nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier. 

 • Goede prestaties Afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (28-02-2014)

  De Reinigingscommissie Westerkwartier (RCW) gemeenten Grootegast, Leek en Marum scoren uitstekend in het vergelijkend onderzoek (benchmark) naar afvalscheiding. Vol trots presenteerden de verantwoordelijke wethouders van de genoemde gemeenten resp. M. de Haan van de gemeente Grootegast, T. Haseloop van de gemeente Leek en J. Vos van de gemeente Marum de resultaten van het onderzoek.

 • Slim investeren, regel het nu!

  (28-02-2014)

  Er bestaat een mogelijkheid om geld te besparen. Bijvoorbeeld door uw eigen huis beter te isoleren. Een slimme investering! Want een energiezuiniger, comfortabeler huis behoudt mogelijk beter zijn waarde op de woningmarkt. 

 • Vormgeving en inrichting openbare ruimte in centrumplangebied Marum

  (12-02-2014)

  Door de gemeente Marum is aan bureau Rho te Oenkerk opdracht gegeven een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het centrumplanproject op te stellen. In dit inrichtingsplan gaat het over bestrating, profielen, beplanting, parkeerplaatsen, verlichting, straatmeubilair, erfscheidingen, e.d. Ook moeten er keuzes gemaakt worden voor materiaal- en kleurgebruik.

 • Wethouder Vos verricht de starthandeling van plan Coenderslaan te Nuis

  (31-01-2014)

  Op woensdag 29 januari jl. heeft wethouder J. Vos van de gemeente Marum de starthandeling, het graven van een cunet, verricht voor de aanleg van de bouwstraat in het invulplan aan de Coenderlaan te Nuis. Op deze locatie, van de voormalige openbare basisschool "De Coepel" en 12 huurwoningen van Wold en Waard, worden nieuwe woningen gebouwd.

 • Reiniging en inspectie riolering

  (27-01-2014)

  In de gemeente Marum wordt dit jaar 17 km van de riolering gereinigd en geïnspecteerd.
  Het werk wordt uitgevoerd door Van der Velden riolerings-beheer uit Groningen.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 5 februari

  (23-01-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 5 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Wijziging tijden kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen

  (23-01-2014)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum hebben met toepassing van artikel 4 lid 1 van de Wet rechten burgerlijke stand in hun vergadering van 12 november 2013 besloten om de mogelijkheden voor kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen op respectievelijk maandag- en dinsdagochtend om 10.00 uur terug te brengen naar één dag en wel de maandagochtend om 10.00 uur en 10.30 uur.

 • Spek om spinnen winnaar Leefbaarheidsprijs 2013

  (09-01-2014)

  De vrijwilligers van Stichting Spek om Spinnen hebben de Leefbaarheidsprijs 2013 van de gemeente Marum gewonnen. De vrijwilligers kregen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente uit handen van wethouder Janny Hulshoff-Oost een bedrag van € 500. De gewonnen kunstprijs zal speciaal voor de winnaar gemaakt worden door de kunstenaar Paul van Miltenburg.

 • Bekendmakingen bij u in de buurt

  (09-01-2014)

  Gemeenten zijn met ingang van 2014 verplicht Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) elektronisch bekend te maken. Gemeente Marum heeft er voor gekozen om alle bekendmakingen elektronisch bekend te maken.

 • Archivering gemeentewebsite van start

  (08-01-2014)

  Vanaf nu is het mogelijk de website van de gemeente Marum met terugwerkende kracht te raadplegen. De gemeente laat via Archiefweb.eu haar website archiveren. Zo wordt voldaan aan de archiefwet.

 • Oproep leefbaarheidsprijs Marum 2013

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum roept iedereen op om voor 1 november 2013 vrijwilligers voor te dragen voor de Leefbaarheidsprijs 2013.

 • Gemeente Marum introduceert de starterslening

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum wil starters op de woningmarkt tegemoet komen met de starterslening. Mensen die voor het eerst een nieuwbouwwoning willen kopen, kunnen een lening van maximaal € 33.600,-- krijgen. Over de eerste drie jaar hoeven ze dan geen rente en aflossing te betalen.

 • Intentieovereenkomst Centrumplan Marum getekend

  (21-08-2013)

  Voor de realisatie van het Centrumplan Marum is weer een belangrijke stap gezet. Afgelopen week hebben de betrokken partijen de intentieovereenkomst Centrumplan Marum getekend.

 • Gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier stellen huisvestingsplan onderwijs op

  (31-05-2013)

  In het Westerkwartier werken de vier colleges en de schoolbesturen samen aan een Regionaal integraal huisvestingsplan onderwijs (RIHP).

 • Burgemeester Vlietstra reikt vijf Koninklijke Onderscheidingen uit

  (26-04-2013)

  Vrijdag 26 april 2013 reikt burgemeester Vlietstra vijf Koninklijke Onderscheidingen uit. De onderscheidingen zijn voor de heer Nijboer uit Nuis, mevrouw Bakker-Stelma uit de Wilp, mevrouw Visser-Stienstra uit Lucaswolde, de heer Visser uit Lucaswolde en de heer Tuinstra uit Marum. Alle vijf worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Speerpunten recreatie en toerisme Westerkwartier vastgesteld

  (02-04-2013)

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben nieuwe speerpunten voor recreatie en toerisme opgesteld voor de periode tot 2016.

 • Nieuwe werkwijze verkeersregelaars rondom evenementen

  (22-02-2013)

  Ze zijn onmisbaar, de duizenden verkeersregelaars die bij evenementen zorgen voor een goed verloop. U komt ze tegen bij het parkeren, bij afgesloten straten, bij het oversteken van straten waar verkeer rijdt. Zij regelen het verkeer bij uw evenement op een veilige manier. Verkeersregelaars worden opgeleid door de politie. In deze opleiding gaat het nodige veranderen.

 • Openbare vergadering

  (10-01-2013)

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert maandag 21 januari 2013 in het gemeentehuis te Marum. Het voornemen is voorafgaand aan deze commissievergadering een raadsvergadering te houden, waarin de benoeming van de nieuwe wethouder, mevrouw J. Hulshoff-Oost, aan de orde komt. De vergadering van de raadscommissie is in dat geval aansluitend aan de raadsvergadering. Actuele informatie over deze agenda.

 • Start vernieuwend samenwerkingsverband gebiedscoöperatie Westerkwartier

  (18-12-2012)

  Woensdag 19 december aanstaande is de startbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een vernieuwend samenwerkingsverband in het Westerkwartier op het gebied van onderwijs, landbouw en Staatsbosbeheer.

Archief

Facebook Likeknop

Contactgegevens

Molenstraat 45
9363 BA Marum

Postbus 2
9363 ZG Marum
Tel.: 0594 - 64 13 33
Fax : 0594 - 64 17 33
Email: gemeente@marum.nl mail

Openingstijden

Digitale Gemeentegidsexterne site