Nieuws

Klik op de titel van het item om het hele artikel te lezen

 • Huistest helpt ouderen inbraakveilig te wonen

  (27-01-2015)

  Groningen is volgens de Risicomonitor Woninginbraken de veiligste provincie van ons land. In 2013 werden er gemiddeld 2,1 inbraken gepleegd per duizend huishoudens. Dat is ruim 5 procent minder dan het jaar daarvoor. Ondanks de daling worden in Nederland nog steeds 200 woninginbraken per etmaal gepleegd. Slechts 9 procent daarvan wordt opgehelderd door de politie. Ouderen zijn vaak het slachtoffer van woninginbraak. De Huistest (www.huistest.nl ) helpt ouderen via een korte test, gratis advies te krijgen over aanpassingen die de woning inbraakveilig maken.
   

 • Plannen verbouw cbs de Bron in Marum opgeschort

  (23-01-2015)

  Het bestuur van Penta Primair en de gemeente Marum hebben na intensief overleg samen besloten de verbouwplannen van cbs de Bron voor de periode van een jaar op te schorten. Verbouwing van deze basisschool is noodzakelijk in verband met de realisatie van de bypass voor het Centrumplan van Marum. 

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 4 februari 2015

  (22-01-2015)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 4 februari 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

 • Staat ook uw bedrijf op de Bewust Wonen Westerkwartier beurs?

  (22-01-2015)

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn organiseren in samenwerking met de Adviescommissie Bouwen en Wonen Zuidhorn en de welzijnsorganisaties in het Westerkwartier op dinsdag 21 april 2015 van 10:00 tot 15:30 uur in De Postwagen in Tolbert, de beurs ‘Bewust Wonen Westerkwartier’. Deze beurs is bedoeld voor alle zelfstandig wonende senioren in het Westerkwartier die willen weten hoe zij hun woning veilig, comfortabel en duurzaam kunnen maken om zo langer zelfstandig te kunnen blijven wonen

 • Gemeentegids Marum 2015-2016; actualisatie gegevens

  (21-01-2015)

  Akse Media start in week 4 met het actualiseren van de redactionele adressen voor de gemeentegids Marum 2015-2016. Aan iedereen die een e-mailadres in de vermelding heeft, wordt een automatische mailing verzonden waarop u kunt reageren. U kunt ook met een unieke, persoonlijke inlogcode via internet uw eigen gegevens naar wens aanpassen.

 • Gezocht: Tellers stembureau 18 maart 2015

  (21-01-2015)

  Op woensdag 18 maart 2015 zijn er verkiezingen. De Provinciale Staten van Groningen en de Algemene Besturen van de Waterschappen worden dan gekozen. De gemeente Marum is op zoek naar 35 tellers die de stembureauleden kunnen helpen met het tellen van de stemmen na sluiting van de stembureaus.

 • Bijeenkomst “Samenspel tussen formele en informele zorg”

  (15-01-2015)

  Met de transities en de nieuwe WMO zal er in de toekomst steeds meer een beroep worden gedaan op vrijwillige inzet in de zorgsector. Daarnaast verdwijnen er betaalde functies. Hoe anticipeer je hier als organisatie op? Waar liggen de grenzen voor vrijwilligers? Welke kansen bieden de ontwikkelingen?

 • Bouw woningen in gemeente Marum trekt weer aan

  (15-01-2015)

  In 2014 is het aantal bouwaanvragen aanzienlijk toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De exacte cijfers zijn nog niet bekend maar de inschatting is dat er zeker 40 % meer aanvragen zijn ingediend. Niet alleen voor verbouw, maar ook voor nieuwbouw. Alleen al in december zijn 31 aanvragen voor de nieuwbouw van woningen en 7 aanvragen voor appartementen ingediend.

 • Openbare vergadering raadscommissie gemeente Marum op 19 januari

  (12-01-2015)

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert maandag 19 januari 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

 • Verzin de straatnaam in het Centrumplan en win een dinercheque!

  (12-01-2015)

  Wij willen u graag betrekken bij de bouw van het Centrumplan. De aanleg van een bypass vanaf de Wendtsteinweg over het terrein van De Bron, hiermee de Raadhuisstraat kruisend, naar de Hoornweg (ter hoogte van de Lindsterlaan), is een cruciaal onderdeel van het centrumplan.
  We zijn nu bijna aan de aanleg toe (1e fase tweede kwartaal 2015, eerst als bouwstraat).

 • Militaire oefening in de periode van 19 januari tot en met 30 januari 2015.

  (12-01-2015)

  Door het  17e infanteriebataljon, Deltacomganie, zal een oefening worden gehouden van 19 tot en met 30 januari. De oefening zal zich afspelen in het gebied tussen Lauwersmeer, Eemshaven, Delfzijl en Marum.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Kosmeijer

  (12-01-2015)
  Kosmeijer
 • Vlag halfstok bij de gemeente Marum

  (08-01-2015)

  Bij het gemeentehuis te Marum hangt vandaag, 8 januari 2015, de vlag halfstok in verband met de terroristische aanslag in Parijs. Het gemeentebestuur van Marum is geschokt na de terroristische aanslag die gisteren plaatsvond. Het gemeentebestuur betuigt haar medeleven met de door de aanslag getroffenen en nabestaanden.

 • Midzomerfestival de Wilp winnaar van de Leefbaarheidsprijs 2014

  (07-01-2015)

  De vrijwilligers van het Midzomerfestival de Wilp hebben de Leefbaarheidsprijs 2014 van de gemeente Marum gewonnen. De vrijwilligers kregen tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente uit handen van wethouder Janny Hulshoff-Oost een bedrag van € 500. De gewonnen kunstprijs zal speciaal voor de winnaar gemaakt worden door kunstenares Klaasje Smit.
  Voor de vrijwilligers van de Carbidclub Rood/ Zwart en de Nieuwjaarsloop de Wilp was er een aanmoedigingsprijs van ieder €100.
   

 • Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2015

  (05-01-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders nodigt alle inwoners, bedrijven en verenigingen in de dinsdag 6 januari 2015 vanaf 19.00 uur in dorpshuis Op de Welle in de Wilp.

 • Inzameling afgedankte kerstbomen op 12, 13 en 14 januari

  (29-12-2014)

  Op 12, 13 en 14 januari zamelt de gemeente afgedankte kerstbomen in. 

 • Meldpunt overbodige regels

  (23-12-2014)
 • Afspraak maken met Bouw- en woningtoezicht

  (22-12-2014)

  Om u nog beter van dienst te kunnen zijn gaan onze medewerkers van Bouw- en woningtoezicht vanaf 1 januari 2015 werken op afspraak. Voordeel is dat u direct wordt geholpen en geen wachttijd meer heeft. 

 • Zes dagen in de week gratis groenbrengdag

  (17-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. Dit komt in de plaats van de acht gratis groenbrengdagen in het voor-en najaar.

 • Genomineerden Leefbaarheidsprijs 2014

  (11-12-2014)

  De gemeente Marum heeft zes aanmeldingen ontvangen voor de Leefbaarheidsprijs 2014. De drie genomineerden stellen zich hieronder voor.

 • Bouw- en woningtoezicht gaat vanaf 1 januari 2015 werken op afspraak

  (11-12-2014)

  Wellicht heeft u al vernomen dat onlangs de landelijke bouwregelgeving is aangepast. Zo zijn de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen en procedures gewijzigd. De beoordeling van uw (bouw)mogelijkheden kost daardoor meer tijd.

 • Afvalinzameling rond de feestdagen

  (11-12-2014)
 • Collectieve zorgverzekering via de ISD

  (02-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld  met een minimum inkomen weer  een collectieve zorgverzekering afsluiten via  de  ISD Noordenkwartier.

 • Openbare vergadering raadscommissie op maandag 1 december

  (27-11-2014)
 • Woonvisie Westerkwartier in de inspraak

  (27-11-2014)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum heeft de Woonvisie Westerkwartier 2015-2020 vanaf 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015 vrijgegeven voor inspraak. Inwoners van de gemeente Marum en andere belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op de regionale woonvisie. Deze ligt ter inzage in het gemeentehuis of is onderaan deze pagina te downloaden.

 • De Westerkwartiergemeenten nemen jeugdzorg over van Bureau Jeugdzorg

  (06-11-2014)

  De wethouders Welzijn uit het Westerkwartier (Wk) namen op dinsdag 4 november 2014 de zorg voor de jeugd van deze Wk gemeenten symbolisch over van Bureau Jeugdzorg. Twee managers van Bureau Jeugdzorg bezochten tijdens hun fietstocht door de provincie Groningen ook het Westerkwartier.

 • Milieuboer neemt kleine elektrische apparaten en frituurvet mee

  (03-11-2014)

  Sinds enige tijd kunnen kleine elektrische apparaten meegegeven worden aan de milieuboer in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Hieronder vallen apparaten zoals een föhn, boormachine, scheerapparaat, mixer, strijkijzer, radio, cd-speler of computer (inclusief beeldscherm).

 • Zakken vullen met de milieuzak app

  (03-11-2014)

  Vrijdag 26 september 2014 gaven de verantwoordelijke wethouders van de vier Westerkwartier-gemeenten (Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn) het startschot voor de campagne ‘Met hetzelfde gemak gooi je het in de milieuzak’. De campagne is bedoeld inwoners te bewegen hun afval nog beter te scheiden bij de bron.

 • Witte voetjes voor inbraakpreventie

  (06-10-2014)

  De politie heeft donderdagavond in samenwerking met vijf gemeenten in het noordwesten van de provincie Groningen een inbraakpreventieactie gehouden. Tijdens de actie werd door middel van gesprekken en zogenaamde witte voetjes inbraakpreventieadvies gegeven. Dit alles met het doel om de inwoners van de vijf gemeenten te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van een woninginbraak.

 • Bladbakken

  (30-09-2014)

  In de herfstperiode treft u op sommige plekken in de gemeente Marum bladbakken aan.

 • Nieuw telefoonnummer Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen

  (15-09-2014)

  Het algemene telefoonnummer van Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen is gewijzigd in 088 - 162 5000. Het oude nummer 050 - 367 4777 is niet meer in gebruik. Met deze wijziging is de organisatie Veiligheidsregio Groningen en de Brandweer ook voor inwoners van de gemeente Grootegast via dit centrale publieksnummer bereikbaar.

 • In Memoriam Jacques Drenth

  (27-08-2014)
 • Nieuwe website voor de ISD Noordenkwartier

  (08-08-2014)
  ISD Noordenkwartier

  Na maanden van voorbereiding is het eindelijk zo ver. De nieuwe website van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordenkwartier is online en daarmee is afscheid genomen van de oude, wel heel erg gedateerde, website.

 • Coalitieakkoord in Marum afgerond

  (09-05-2014)

  De Partij van de Arbeid, VVD en ChristenUnie in de gemeente Marum hebben het coalitieakkoord afgerond. Het akkoord is op een constructieve manier tot stand gekomen. Op vrijdag 9 mei is het coalitieakkoord ondertekend door Ralf Buiter (PvdA), Harry Stomphorst (VVD) en Peter Holsappel (CU) en toegelicht tijdens een feestelijke bijeenkomst in 't Steenhuus te Niebert.

 • Veteranendag Westerkwartier op 21 juni 2014

  (06-05-2014)

  De gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn organiseren jaarlijks gezamenlijk een regionale Veteranendag voor het Westerkwartier. In overleg met het Veteranencomité Westerkwartier is besloten, dat deze dag dit jaar wordt gehouden op zaterdag 21 juni 2014.

 • Website gemeente Marum mag logo Waarmerk Drempelvrij voeren!

  (28-04-2014)

  Waarmerk Drempelvrij

  3 April is de website van de gemeente Marum, getoetst op (en geslaagd voor) de webrichtlijnen! De website voldoet hiermee aan internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid. Voordelen van de webrichtlijnen zijn onder andere dat de website:

  • beter vindbaar is in zoekmachines
  • werkt op alle systemen
  • klantvriendelijk is
  • meer mensen bereikt
  • toegankelijk is voor alle bevolkingsgroepen.
 • Koninklijke onderscheiding geweigerd

  (25-04-2014)

  De enige koninklijke onderscheiding die vandaag in de gemeente Marum uitgereikt zou worden, is door de beoogd decorandus geweigerd.

  Voormalig PvdA-raadslid Wobbe Mellema zei dat hij erg vereerd was met de onderscheiding, maar dat hij die niet kon accepteren. Mellema was door familieleden voorgedragen vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Hij vindt dat andere vrijwilligers er meer recht op hebben dan hij.

 • Zoeken in het donker

  (17-04-2014)

  Wonen op het platteland is een voorrecht maar het heeft af en toe ook zijn nadelen.
  Vooral in de donkere wintermaanden ben je in de avonduren moeilijk bereikbaar voor mensen die je huis niet blindelings weten te vinden. Ergerlijk voor de incidentele bezoeker maar in geval van een ongeluk kan de snelle komst van politie, brandweer of ambulance een zaak van leven of dood zijn.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 16 april

  (04-04-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 16 april om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Acquisitie voor de gemeentegids

  (04-04-2014)

  Voor de nieuwe gemeentegids van Marum is Akse Media bezig met de acquisitie.

   

 • Extra raadsvergaderingen op 26 en 27 maart

  (20-03-2014)

  Op woensdag 26 maart en donderdag 27 maart 2014 zijn er twee extra raadsvergaderingen, waarin respectievelijk afscheid wordt genomen van de oude raad en de nieuwe raad wordt geïnstalleerd.

 • Sportdag voor de groepen 1 t/m 4 in De Wilp

  (20-03-2014)

  Op woensdag 5 maart jl. was er een sportevenement in dorpshuis 'Op de Welle' in De Wilp, georganiseerd door Eva Bakker, stagiaire bij 'Marum in Beweging'. Dit evenement was voor de groepen 1 t/m 4 van obs “de Dorpel“ en cbs “de Wegwijzer”, beide uit De Wilp.

 • Burgemeester Kosmeijer reikt koninklijke onderscheiding uit aan de heer Drenth

  (17-03-2014)

  Burgemeester Kosmeijer van de gemeente Marum heeft op maandag 17 maart een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan dhr. J.G.K. Drenth uit Boerakker. De heer Drenth is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

 • Goede prestaties afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (05-03-2014)

  De gemeenten Grootegast, Leek en Marum werken als het gaat om afval samen binnen de Reinigingscommissie Westerkwartier. De commissie zet zich onder andere in om zoveel mogelijk afval aan de bron (bij u thuis) te scheiden en natuurlijk speelt daarbij de milieuboer een belangrijke rol. 

 • Goede prestaties Afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (28-02-2014)

  De Reinigingscommissie Westerkwartier (RCW) gemeenten Grootegast, Leek en Marum scoren uitstekend in het vergelijkend onderzoek (benchmark) naar afvalscheiding. Vol trots presenteerden de verantwoordelijke wethouders van de genoemde gemeenten resp. M. de Haan van de gemeente Grootegast, T. Haseloop van de gemeente Leek en J. Vos van de gemeente Marum de resultaten van het onderzoek.

 • Vormgeving en inrichting openbare ruimte in centrumplangebied Marum

  (12-02-2014)

  Door de gemeente Marum is aan bureau Rho te Oenkerk opdracht gegeven een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het centrumplanproject op te stellen. In dit inrichtingsplan gaat het over bestrating, profielen, beplanting, parkeerplaatsen, verlichting, straatmeubilair, erfscheidingen, e.d. Ook moeten er keuzes gemaakt worden voor materiaal- en kleurgebruik.

 • Wethouder Vos verricht de starthandeling van plan Coenderslaan te Nuis

  (31-01-2014)

  Op woensdag 29 januari jl. heeft wethouder J. Vos van de gemeente Marum de starthandeling, het graven van een cunet, verricht voor de aanleg van de bouwstraat in het invulplan aan de Coenderlaan te Nuis. Op deze locatie, van de voormalige openbare basisschool "De Coepel" en 12 huurwoningen van Wold en Waard, worden nieuwe woningen gebouwd.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 5 februari

  (23-01-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 5 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Wijziging tijden kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen

  (23-01-2014)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum hebben met toepassing van artikel 4 lid 1 van de Wet rechten burgerlijke stand in hun vergadering van 12 november 2013 besloten om de mogelijkheden voor kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen op respectievelijk maandag- en dinsdagochtend om 10.00 uur terug te brengen naar één dag en wel de maandagochtend om 10.00 uur en 10.30 uur.

 • Archivering gemeentewebsite van start

  (08-01-2014)

  Vanaf nu is het mogelijk de website van de gemeente Marum met terugwerkende kracht te raadplegen. De gemeente laat via Archiefweb.eu haar website archiveren. Zo wordt voldaan aan de archiefwet.

 • Oproep leefbaarheidsprijs Marum 2013

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum roept iedereen op om voor 1 november 2013 vrijwilligers voor te dragen voor de Leefbaarheidsprijs 2013.

 • Gemeente Marum introduceert de starterslening

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum wil starters op de woningmarkt tegemoet komen met de starterslening. Mensen die voor het eerst een nieuwbouwwoning willen kopen, kunnen een lening van maximaal € 33.600,-- krijgen. Over de eerste drie jaar hoeven ze dan geen rente en aflossing te betalen.

 • Intentieovereenkomst Centrumplan Marum getekend

  (21-08-2013)

  Voor de realisatie van het Centrumplan Marum is weer een belangrijke stap gezet. Afgelopen week hebben de betrokken partijen de intentieovereenkomst Centrumplan Marum getekend.

 • Gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier stellen huisvestingsplan onderwijs op

  (31-05-2013)

  In het Westerkwartier werken de vier colleges en de schoolbesturen samen aan een Regionaal integraal huisvestingsplan onderwijs (RIHP).

 • Burgemeester Vlietstra reikt vijf Koninklijke Onderscheidingen uit

  (26-04-2013)

  Vrijdag 26 april 2013 reikt burgemeester Vlietstra vijf Koninklijke Onderscheidingen uit. De onderscheidingen zijn voor de heer Nijboer uit Nuis, mevrouw Bakker-Stelma uit de Wilp, mevrouw Visser-Stienstra uit Lucaswolde, de heer Visser uit Lucaswolde en de heer Tuinstra uit Marum. Alle vijf worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Speerpunten recreatie en toerisme Westerkwartier vastgesteld

  (02-04-2013)

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben nieuwe speerpunten voor recreatie en toerisme opgesteld voor de periode tot 2016.

 • Nieuwe werkwijze verkeersregelaars rondom evenementen

  (22-02-2013)

  Ze zijn onmisbaar, de duizenden verkeersregelaars die bij evenementen zorgen voor een goed verloop. U komt ze tegen bij het parkeren, bij afgesloten straten, bij het oversteken van straten waar verkeer rijdt. Zij regelen het verkeer bij uw evenement op een veilige manier. Verkeersregelaars worden opgeleid door de politie. In deze opleiding gaat het nodige veranderen.

 • Start vernieuwend samenwerkingsverband gebiedscoöperatie Westerkwartier

  (18-12-2012)

  Woensdag 19 december aanstaande is de startbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een vernieuwend samenwerkingsverband in het Westerkwartier op het gebied van onderwijs, landbouw en Staatsbosbeheer.

Archief

Facebook Likeknop

Contactgegevens

Molenstraat 45
9363 BA Marum

Postbus 2
9363 ZG Marum
Tel.: 0594 - 64 13 33
Fax : 0594 - 64 17 33
Email: gemeente@marum.nl mail

Openingstijden

Digitale Gemeentegidsexterne site