Nieuws

Klik op de titel van het item om het hele artikel te lezen

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 29 april

  (17-04-2015)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 29 april 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

 • Burgemeester Kosmeijer heet nieuwe Nederlander welkom

  (17-04-2015)

  Op donderdagmiddag 16 april jl. heeft burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum aan de heer Mohamed Ahmed Suleiman de koninklijke besluiten uitgereikt. Mohamed Ahmed Suleiman is geboren in Lugh Ganane in Italiaans Somaliland. Sinds december 1992 staat hij ingeschreven in Nederland. Hij heeft in diverse plaatsen gewoond en woont sinds maart 2012 in de gemeente Marum.

 • Gemeentehuis op 27 april, 4 en 5 mei gesloten

  (16-04-2015)
  Gesloten

  Het gemeentehuis is op maandag 27 april, maandag 4 en dinsdag 5 mei gesloten!

 • Bewust van onze omgeving, meldingen over hinder en overlast

  (16-04-2015)
 • Wonen in het Westerkwartier, nu en in de toekomst

  (14-04-2015)

  De krant Wonen in het Westerkwartier neemt u mee in de Woonvisie en het onlangs gehouden woningmarktonderzoek. De krant geeft u tips om veilig, comfortabel en duurzaam in uw woning te wonen. 

 • Samenwerking ICT-bureau Westerkwartier en Novatec

  (13-04-2015)

  Maandagmiddag gaf burgemeester Bert Swart van Zuidhorn het startschot voor de samenwerking tussen het ICT-bureau Westerkwartier en ICT-Novatec. Het startschot werd gegeven in de gemeentewerf van Grootegast.

 • Gewijzigde openingstijden Tweemat door Sterkste Man van Nederland

  (09-04-2015)

  Zaterdag 2 mei aanstaande wordt bij de milieustraat aan De Tweemat 7 in Grootegast een voorronde gehouden van ‘De Sterkste Man van Nederland’. De wedstrijd vindt plaats van 13:00 tot 17:00 uur.

  Vanwege deze voorronde is De Tweemat die dag vanaf 12:00 uur gesloten. Ter compensatie is de milieustraat maandag 4 mei vanaf 8:00 uur geopend

 • Militaire oefening in de periode van 7 april tot en met 17 april 2015.

  (31-03-2015)

  Door het 12e Infanteriebataljon, Delta compagnie, zal een oefening worden gehouden van 7 tot en met 17 april. De oefening zal zich afspelen in het gebied tussen de Waddenzee, Marnewaard,Drachten en Harlingen. Aan de oefening zal worden deelgenomen door 18  wielvoertuigen en 60 manschappen 

 • Ei Ei Westerkwartier 2015: paasplezier voor iedereen!

  (30-03-2015)
  Kom & ontdek het Westerkwartier

  Op maandag 6 april 2015 vindt voor de zevende keer het paasevenement 'Ei Ei Westerkwartier' plaats. Op paasmaandag bruist het Westerkwartier van de activiteiten.

 • 3000 leerlingen doen mee aan zwerfvuilactie in het Westerkwartier

  (24-03-2015)

  Leerlingen van basisscholen in het Westerkwartier houden op vrijdag 27 maart 2015 een actie om zwerfvuil in hun woonomgeving op te ruimen. Maar liefst dertig scholen uit de gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn doen mee. Inmiddels zijn voor de ongeveer 3000 kinderen die meedoen 1000 prikstokken en 3000 paar handschoenen besteld.

   

 • Gemeente Marum staat achter beroep tegen het gaswinningsbesluit

  (19-03-2015)

  Vorige week werd in persberichtgeving aangegeven dat de Groninger gemeenten met uitzondering van o.a. de gemeente Marum, naar de Raad van State stappen om in beroep te gaan tegen het gaswinningsbesluit van de minister van Economische Zaken. De gemeente Marum hecht eraan aan te geven dat zij wel volledig achter het beroep tegen het gaswinningsbesluit staat.

 • Marum steekt de handen uit de mouwen tijdens de NL Doet actie

  (19-03-2015)

  Op 20 en 21 maart 2015 is er weer de actie NL Doet. Deze landelijke actie van het Oranjefonds zet het vrijwilligerswerk in de schijnwerpers. De gemeente Marum staat achter deze actie en draagt ook in 2015 haar steentje bij. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum en de raadsleden gaan op 21 maart a.s. aan de slag met een NL Doet actie in Marum, het opknappen van de tuin bij de Hermanshoeve. Mfc 't Marheem te Marum heeft een uitje georganiseerd in de sporthal de Holten vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur.  Mensen met een beperking uit het Westerkwartier worden getrakteerd op een gezellige middag in de vorm van een vrolijk sport- en spelfestijn.

 • CycloMedia maakt foto’s in onze gemeente

  (17-03-2015)

  Op dit moment worden er foto’s gemaakt in onze gemeente door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. 

 • Meldingen over hinder en overlast

  (17-03-2015)

  De gemeente krijgt meldingen binnen (ook wel klachten genoemd), over hinder en overlast die te maken hebben met milieu, bouwen en slopen, landschap en natuur, afval of bedrijvigheid. We noemen dit meldingen op het gebied van de ‘fysieke leefomgeving’.

 • Verbranden snoeihout: eenmalige ontheffing op Tweede Paasdag 2015

  (13-03-2015)

  De praktijk laat  zien dat, ondanks meerdere publicaties in het Achtdorpennieuws en op de gemeentelijke website, diverse inwoners nog niet op de hoogte zijn van het nieuwe Paasvurenbeleid. Er zijn in de afgelopen maanden al meerdere brandbulten van snoeihout gemaakt. Aangezien het vrij lastig is om deze weer uit elkaar te halen om het snoeihout af te voeren is door het college daarom alsnog besloten om het verbranden van snoeihout nog eenmalig toe te staan.

 • Alzheimercafé On Tour in Marum op 19 maart a.s.

  (11-03-2015)

  Voor alle belangstellenden is er op donderdagavond 19 maart  vanaf 19.30 uur een Alzheimercafé On Tour met als thema: “Herinneren met een Levensboek”. Deze avond staat onder leiding van Hans Koenders die in gesprek zal gaan met Toos Boekwijt, voormalig hoofd activiteiten begeleiding van woonzorgcentrum Zonnehuis de Hoorn in Marum.

 • Verdien uw zorgkosten terug via uw belastingaangifte!

  (05-03-2015)

  Mensen met een beperking of (chronische) ziekte maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen. Hoe u dit kunt doen, ziet u op de geheel vernieuwde website www.meerkosten.nl. Nieuw op de website is informatie over de extra inkomensondersteuning die gemeenten geven.

 • Preventie- en Handhavingsplan

  (05-03-2015)

  De raad van de gemeente Marum heeft in zijn vergadering van 4 februari 2015 het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a Drank en Horecawet vastgesteld. Het plan is een gezamenlijk plan van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

 • Paasvuren mogen nog, verbranden van snoeihout niet meer!

  (04-03-2015)

  Het college van de gemeente Marum heeft besloten om het verbranden van snoeihout niet meer toe te staan. 

 • Foto-expositie: van A tot Z in de KunstKamer Marum

  (04-03-2015)

  Vanaf 14 maart t/m 18 april 2015 is er een nieuwe expositie in de Kunstkamer te Marum.Anja Zwanenburg uit Jirnsum laat dan een selectie van haar foto’s, collages en installaties zien.Zij geeft tijdens de openingstijden van de expositie ook een mini-fotoworkshop waar  iedereen gratis aan mee kan doen. Daarnaast  is er de mogelijkheid om in april een korte fotocursus in de Kunstkamer te volgen.
   

 • Basispakket "Hulp bij het huishouden" ontwikkeld

  (03-03-2015)

  Binnen het Westerkwartier is besloten om hulp bij het huishouden 1 per 1 januari 2015 af te schaffen. Met extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk (HHT) is voor 2015 het “Basispakket Hulp bij het Huishouden” ontwikkeld. 

 • Gemeentelijke belastingaanslag 2015 en WOZ-beschikking

  (26-02-2015)

  Eind februari heeft u de gemeentelijke belastingaanslag 2015 mét daarop vermeld de nieuwe WOZ-waarde per waardepeildatum 1 januari 2014 ontvangen.

 • Beurs voor zelfstandig wonende senioren op 21 april

  (26-02-2015)

  ‘Langer blijven wonen in de eigen woning’ is voor veel senioren een belangrijk thema. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn organiseren in samenwerking met de Adviescommissie Bouwen en Wonen Zuidhorn en de welzijnsorganisaties in het Westerkwartier op dinsdag 21 april 2015 te Tolbert een beurs speciaal voor alle zelfstandig wonende senioren in het Westerkwartier.

 • Veiligheidshekken geplaatst bij milieustraat De Tweemat

  (26-02-2015)

  Vorige week zijn bij milieustraat De Tweemat in Grootegast veiligheidshekken geplaatst. De hekken zijn bedoeld om de vrije ruimte bij de randen van de afvalcontainers af te schermen, zodat niemand hier tussen kan vallen. Dit maakt het storten van afvalmaterialen veiliger voor zowel bezoekers als medewerkers van de Tweemat.

 • Prijsuitreiking Milieuzakspel en première animatiefilm ‘Milieuzak Westerkwartier

  (21-02-2015)

  Op vrijdag 20 februari jl. reikte wethouder Jan Vos van de gemeente Marum de prijzen, een tablet, uit aan de winnaars van het Milieuzakspel ‘Zakken vullen’. Daarna vond de première plaats, in aanwezigheid van de makers, van de animatiefilm ‘Milieuzak Westerkwartier.  Zowel het milieuzakspel als de animatiefilm over de milieuzak maken onderdeel uit van de campagne ‘Met hetzelfde gemak gooi je het in de milieuzak’.

 • Bewust van onze omgeving; meldingen over hinder en overlast

  (19-02-2015)

  De gemeente krijgt soms meldingen binnen, (ook wel klachten genoemd), over hinder en overlast die te maken hebben met milieu, bouwen en slopen, landschap en natuur, afval of bedrijvigheid. We noemen dit ook wel meldingen op het gebied van de ‘fysieke leefomgeving’.

 • Energiecafé op 19 februari a.s. in Marum gaat niet door!

  (17-02-2015)

  Het geplande Energiecafé op 19 februari a.s. gaat niet door in verband met het geringe aantal aanmeldingen.

 • Social Sofa in Jonkersvaart maakt een start

  (13-02-2015)
  Op zaterdag 7 februari a.s. gaf burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum om 10.00 uur in OBS ’t Jonkertje in Jonkersvaart het startsein voor het project SocialSofa. Na de opening werd de groep vrijwilligers ingewerkt door medewerkers van het bedrijf SocialSofa. Jonkersvaart is een kleurrijk dorp met betrokken bewoners. Straks zijn ze zo gegrepen door het mozaïekvirus dat ze er niet meer mee kunnen ophouden!
   
 • WMO-adviesraad vergadert op 16 februari

  (05-02-2015)

  De eerstvolgende vergadering van de gemeentelijke WMO-adviesraad vindt plaats op maandag 16 februari a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar

 • Eind maart bevolkingsonderzoek borstkanker in Marum

  (05-02-2015)

  Eind maart start het bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente Marum. De onderzoekswagen wordt geplaatst in Marum, op het parkeerterrein voor sporthal De Holten aan de Hoornweg. Hier wordt tot eind april gescreend. Locatie Vlieland wordt in deze periode tussendoor gescreend, de unit komt daarna weer terug in Marum.

 • Huistest helpt ouderen inbraakveilig te wonen

  (27-01-2015)

  Groningen is volgens de Risicomonitor Woninginbraken de veiligste provincie van ons land. In 2013 werden er gemiddeld 2,1 inbraken gepleegd per duizend huishoudens. Dat is ruim 5 procent minder dan het jaar daarvoor. Ondanks de daling worden in Nederland nog steeds 200 woninginbraken per etmaal gepleegd. Slechts 9 procent daarvan wordt opgehelderd door de politie. Ouderen zijn vaak het slachtoffer van woninginbraak. De Huistest (www.huistest.nl ) helpt ouderen via een korte test, gratis advies te krijgen over aanpassingen die de woning inbraakveilig maken.
   

 • Plannen verbouw cbs de Bron in Marum opgeschort

  (23-01-2015)

  Het bestuur van Penta Primair en de gemeente Marum hebben na intensief overleg samen besloten de verbouwplannen van cbs de Bron voor de periode van een jaar op te schorten. Verbouwing van deze basisschool is noodzakelijk in verband met de realisatie van de bypass voor het Centrumplan van Marum. 

 • Staat ook uw bedrijf op de Bewust Wonen Westerkwartier beurs?

  (22-01-2015)

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn organiseren in samenwerking met de Adviescommissie Bouwen en Wonen Zuidhorn en de welzijnsorganisaties in het Westerkwartier op dinsdag 21 april 2015 van 10:00 tot 15:30 uur in De Postwagen in Tolbert, de beurs ‘Bewust Wonen Westerkwartier’. Deze beurs is bedoeld voor alle zelfstandig wonende senioren in het Westerkwartier die willen weten hoe zij hun woning veilig, comfortabel en duurzaam kunnen maken om zo langer zelfstandig te kunnen blijven wonen

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Kosmeijer

  (12-01-2015)
  Kosmeijer
 • Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2015

  (05-01-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders nodigt alle inwoners, bedrijven en verenigingen in de dinsdag 6 januari 2015 vanaf 19.00 uur in dorpshuis Op de Welle in de Wilp.

 • Meldpunt overbodige regels

  (23-12-2014)
 • Zes dagen in de week gratis groenbrengdag

  (17-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. Dit komt in de plaats van de acht gratis groenbrengdagen in het voor-en najaar.

 • Collectieve zorgverzekering via de ISD

  (02-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld  met een minimum inkomen weer  een collectieve zorgverzekering afsluiten via  de  ISD Noordenkwartier.

 • Openbare vergadering raadscommissie op maandag 1 december

  (27-11-2014)
 • Woonvisie Westerkwartier in de inspraak

  (27-11-2014)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum heeft de Woonvisie Westerkwartier 2015-2020 vanaf 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015 vrijgegeven voor inspraak. Inwoners van de gemeente Marum en andere belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op de regionale woonvisie. Deze ligt ter inzage in het gemeentehuis of is onderaan deze pagina te downloaden.

 • De Westerkwartiergemeenten nemen jeugdzorg over van Bureau Jeugdzorg

  (06-11-2014)

  De wethouders Welzijn uit het Westerkwartier (Wk) namen op dinsdag 4 november 2014 de zorg voor de jeugd van deze Wk gemeenten symbolisch over van Bureau Jeugdzorg. Twee managers van Bureau Jeugdzorg bezochten tijdens hun fietstocht door de provincie Groningen ook het Westerkwartier.

 • Milieuboer neemt kleine elektrische apparaten en frituurvet mee

  (03-11-2014)

  Sinds enige tijd kunnen kleine elektrische apparaten meegegeven worden aan de milieuboer in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Hieronder vallen apparaten zoals een föhn, boormachine, scheerapparaat, mixer, strijkijzer, radio, cd-speler of computer (inclusief beeldscherm).

 • Bladbakken

  (30-09-2014)

  In de herfstperiode treft u op sommige plekken in de gemeente Marum bladbakken aan.

 • Nieuw telefoonnummer Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen

  (15-09-2014)

  Het algemene telefoonnummer van Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen is gewijzigd in 088 - 162 5000. Het oude nummer 050 - 367 4777 is niet meer in gebruik. Met deze wijziging is de organisatie Veiligheidsregio Groningen en de Brandweer ook voor inwoners van de gemeente Grootegast via dit centrale publieksnummer bereikbaar.

 • In Memoriam Jacques Drenth

  (27-08-2014)
 • Nieuwe website voor de ISD Noordenkwartier

  (08-08-2014)
  ISD Noordenkwartier

  Na maanden van voorbereiding is het eindelijk zo ver. De nieuwe website van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordenkwartier is online en daarmee is afscheid genomen van de oude, wel heel erg gedateerde, website.

 • Coalitieakkoord in Marum afgerond

  (09-05-2014)

  De Partij van de Arbeid, VVD en ChristenUnie in de gemeente Marum hebben het coalitieakkoord afgerond. Het akkoord is op een constructieve manier tot stand gekomen. Op vrijdag 9 mei is het coalitieakkoord ondertekend door Ralf Buiter (PvdA), Harry Stomphorst (VVD) en Peter Holsappel (CU) en toegelicht tijdens een feestelijke bijeenkomst in 't Steenhuus te Niebert.

 • Koninklijke onderscheiding geweigerd

  (25-04-2014)

  De enige koninklijke onderscheiding die vandaag in de gemeente Marum uitgereikt zou worden, is door de beoogd decorandus geweigerd.

  Voormalig PvdA-raadslid Wobbe Mellema zei dat hij erg vereerd was met de onderscheiding, maar dat hij die niet kon accepteren. Mellema was door familieleden voorgedragen vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Hij vindt dat andere vrijwilligers er meer recht op hebben dan hij.

 • Goede prestaties afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (05-03-2014)

  De gemeenten Grootegast, Leek en Marum werken als het gaat om afval samen binnen de Reinigingscommissie Westerkwartier. De commissie zet zich onder andere in om zoveel mogelijk afval aan de bron (bij u thuis) te scheiden en natuurlijk speelt daarbij de milieuboer een belangrijke rol. 

 • Vormgeving en inrichting openbare ruimte in centrumplangebied Marum

  (12-02-2014)

  Door de gemeente Marum is aan bureau Rho te Oenkerk opdracht gegeven een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het centrumplanproject op te stellen. In dit inrichtingsplan gaat het over bestrating, profielen, beplanting, parkeerplaatsen, verlichting, straatmeubilair, erfscheidingen, e.d. Ook moeten er keuzes gemaakt worden voor materiaal- en kleurgebruik.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 5 februari

  (23-01-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 5 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Wijziging tijden kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen

  (23-01-2014)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum hebben met toepassing van artikel 4 lid 1 van de Wet rechten burgerlijke stand in hun vergadering van 12 november 2013 besloten om de mogelijkheden voor kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen op respectievelijk maandag- en dinsdagochtend om 10.00 uur terug te brengen naar één dag en wel de maandagochtend om 10.00 uur en 10.30 uur.

 • Archivering gemeentewebsite van start

  (08-01-2014)

  Vanaf nu is het mogelijk de website van de gemeente Marum met terugwerkende kracht te raadplegen. De gemeente laat via Archiefweb.eu haar website archiveren. Zo wordt voldaan aan de archiefwet.

 • Oproep leefbaarheidsprijs Marum 2013

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum roept iedereen op om voor 1 november 2013 vrijwilligers voor te dragen voor de Leefbaarheidsprijs 2013.

 • Gemeente Marum introduceert de starterslening

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum wil starters op de woningmarkt tegemoet komen met de starterslening. Mensen die voor het eerst een nieuwbouwwoning willen kopen, kunnen een lening van maximaal € 33.600,-- krijgen. Over de eerste drie jaar hoeven ze dan geen rente en aflossing te betalen.

 • Intentieovereenkomst Centrumplan Marum getekend

  (21-08-2013)

  Voor de realisatie van het Centrumplan Marum is weer een belangrijke stap gezet. Afgelopen week hebben de betrokken partijen de intentieovereenkomst Centrumplan Marum getekend.

 • Gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier stellen huisvestingsplan onderwijs op

  (31-05-2013)

  In het Westerkwartier werken de vier colleges en de schoolbesturen samen aan een Regionaal integraal huisvestingsplan onderwijs (RIHP).

 • Burgemeester Vlietstra reikt vijf Koninklijke Onderscheidingen uit

  (26-04-2013)

  Vrijdag 26 april 2013 reikt burgemeester Vlietstra vijf Koninklijke Onderscheidingen uit. De onderscheidingen zijn voor de heer Nijboer uit Nuis, mevrouw Bakker-Stelma uit de Wilp, mevrouw Visser-Stienstra uit Lucaswolde, de heer Visser uit Lucaswolde en de heer Tuinstra uit Marum. Alle vijf worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Speerpunten recreatie en toerisme Westerkwartier vastgesteld

  (02-04-2013)

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben nieuwe speerpunten voor recreatie en toerisme opgesteld voor de periode tot 2016.

 • Nieuwe werkwijze verkeersregelaars rondom evenementen

  (22-02-2013)

  Ze zijn onmisbaar, de duizenden verkeersregelaars die bij evenementen zorgen voor een goed verloop. U komt ze tegen bij het parkeren, bij afgesloten straten, bij het oversteken van straten waar verkeer rijdt. Zij regelen het verkeer bij uw evenement op een veilige manier. Verkeersregelaars worden opgeleid door de politie. In deze opleiding gaat het nodige veranderen.

 • Start vernieuwend samenwerkingsverband gebiedscoöperatie Westerkwartier

  (18-12-2012)

  Woensdag 19 december aanstaande is de startbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een vernieuwend samenwerkingsverband in het Westerkwartier op het gebied van onderwijs, landbouw en Staatsbosbeheer.

Archief