Nieuws

Klik op de titel van het item om het hele artikel te lezen

 • Nieuwe truck voor de gemeente Marum

  (08-10-2015)

  Op 6 oktober jl. heeft de gemeente Marum de sleutels van een nieuwe truck in ontvangst genomen uit handen van Alex Stuivenberg van de firma Sommerauer Trucks.  De gemeente heeft voor haar buitendienst een nieuwe MAN TGS vrachtwagen in bedrijf genomen waarmee het werk nog veiliger en efficiënter uitgevoerd kan worden. Opvallend is dat het voertuig is uitgerust met een extra hydrostatische voorwiel aandrijving om ook de werkzaamheden op onverhard terrein te kunnen uitvoeren.

 • Amateurarcheoloog presenteert bijzondere vondst

  (08-10-2015)

  Amateurarcheoloog Martin van den Bosch uit Marum deed vorig jaar een bijzondere vondst in Jonkersvaart. Provinciaal archeoloog Henny Groenendijk heeft de vondst onderzocht en het blijkt om twee zilveren sieraden uit de Vikingtijd en een bronzen Romeinse munt te gaan.

 • Pas op: modder op de weg!

  (07-10-2015)

  Het is volop oogsttijd. Na de aardappels gaan straks ook de bieten en mais uit de grond en op transport. Dat betekent dat u rekening moet houden met modder op de weg en dus met gladheid. Vooral nu de dagen korter worden en het weer natter wordt, kan modder zorgen voor gevaarlijke situaties.

 • Bladbakken

  (07-10-2015)

  In de herfstperiode treft u op sommige plekken in de gemeente Marum bladbakken aan. Deze bakken worden geplaatst door bewoners.

 • Make a Wish scholierenrun 2015 op 8 oktober a.s.

  (06-10-2015)

  Op donderdag 8 oktober 2015 wordt in Boerakker voor de tweede keer de Make a Wish scholierenrun georganiseerd. Deze scholierenrun is voorafgaand aan de survivalrun Boerakker op zaterdag 10 oktober 2015. Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 (circa 500 kinderen) van het basisonderwijs in de gemeente Marum gaan deze dag een parcours van 5 kilometer met 20 hindernissen afleggen.

 • Inzameling chemisch afval op 13 en 14 oktober

  (05-10-2015)

  Binnenkort kunt u uw klein chemisch afval weer inleveren. Op 13 en 14 oktober rijdt de chemokar zijn vaste route! De halteplaats van de chemokar vindt u hier.

 • Herindeling in het Westerkwartier per 1 januari 2019

  (02-10-2015)

  De stuurgroep Samenwerking Westerkwartier stelt de vier gemeenteraden in het Westerkwartier voor per 1 januari 2019 over te gaan tot herindeling. Deze datum wijkt af van de tot nu toe door de gemeenten beoogde datum van 1 januari 2018.

 • Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

  (02-10-2015)

  De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor compensatie van meerkosten als gevolg van een (chronische) beperking of chronische ziekte.De gemeenten hebben hiervoor een beperkt budget ontvangen.  De regelingen ‘compensatie eigen risico (CER) ’ en ‘wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)’ zijn komen te vervallen.

 • Openbare raadsvergadering op 14 oktober

  (01-10-2015)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 14 oktober 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

 • Cursus Gedichten schrijven en boekbinden in de KunstKamer Marum

  (30-09-2015)

  Op donderdagavond 1 oktober a.s. begint in de Kunstkamer een cursus gedichten schrijven. 
  Één keer in de veertien dagen van 19.30 – 21.00 uur. In zes avonden wordt aandacht besteed aan het verwoorden van gedachten, die soms uit je onderbewustzijn lijken te komen. Je maakt kennis met verschillende dichtvormen en met werk van verschillende dichters.

 • De eerste dromen zijn binnen!  

  (30-09-2015)
  Van droom tot project!

  Brommerronde door de dorpen

  Om te komen tot een integraal en toekomstbestendig kernenbeleid is gezocht naar een vernieuwende, constructieve en laagdrempelige manier om contact te hebben met inwoners. Vanaf begin september zijn de collegeleden met een bakbrommer op pad om dromen, ideeën en initiatieven op te halen.

 • Geen aanvraag en afgifte reisdocumenten mogelijk op 30 oktober

  (30-09-2015)

  Op 30 oktober a.s. vindt er een update plaats van de balie-pc’s van Burgerzaken en met name de aanvraagstations voor reisdocumenten. Dit betekent dat er op deze dag geen aanvraag en afgifte van reisdocumenten kan plaatsvinden.
   

 • Prijswinnaars puzzel zorgkrant bekend

  (25-09-2015)

  Eind juni 2015 is de Informatiekrant “Veranderingen in de zorg Westerkwartier nr. 2 huis-aan-huis verspreid in het hele Westerkwartier. In deze krant stond een kennispuzzel, waarbij de antwoorden op de gestelde vragen in de krant op te speuren waren. Er kwamen 43 mailtjes en 36 kaarten of brieven met de oplossing binnen.

 • Vertraagde facturen voor eigen bijdrage Wmo

  (25-09-2015)
 • De Jacques Drenthprijs ingesteld in Marum

  (24-09-2015)

  Het college van BenW van de gemeente Marum heeft ingestemd met het instellen van de Jacques Drenthprijs. De reeds bestaande Leefbaarheidsprijs van de gemeente Marum is door het college van BenW gewijzigd in de Jacques Drenthprijs.

 • Werkzaamheden aan Commisieweg De Wilp en Turfweg in Nuis in maand oktober

  (23-09-2015)

  In de week van 5 oktober begint aannemersbedrijf Jansma Drachten B.V. met het opknappen van de Commissieweg in De Wilp en de Turfweg in Nuis.

 • PvdA-fractievoorzitter Ralf Buiter verlaat de Marumer raad

  (17-09-2015)
  Ralf Buiter

  Dit meldde hij woensdagavond aan het einde van de raadsvergadering. Ralf Buiter is aangetreden als PvdA raadslid op 21 maart 2007. Hij volgde in 2010 Koert Bierman op als fractievoorzitter . 

 • Meldt u aan voor Burgernet

  (15-09-2015)

  Iedere inwoner van Marum wil graag een veilige woon- en leefomgeving. De gemeente en de politie stellen alles in het werk om het hier veilig te maken en te houden.

 • Afsluiting provinciale weg Kornhorn - Marum (N980) door vervanging brug 'Balktil'

  (09-09-2015)

  Vanwege sloop- en vervolgens nieuwbouwwerkzaamheden van de vaste brug 'Balktil' in de provinciale weg N980 wordt een gedeelte van deze weg voor het doorgaande verkeer gesloten van maandag 14 september 2015 tot vrijdag 29 januari 2016. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Groningen.

 • Opening Open Monumentendag Marum bij Smederij Dijkhuizen te Niebert

  (09-09-2015)

  Het thema van Open Monumentendag (OMD) 2015, op 12 en 13 september, luidt: ‘Kunst & Ambacht”. Daarmee staat zowel de kunst als de ambacht in en rond het monument centraal. In de gemeente Marum wordt de Open Monumentendag (OMD) gecoördineerd door de Culturele Raad Marum.

 • “Van Droom tot Project” gaat los in de gemeente Marum

  (03-09-2015)

  Op 7 september a.s. om 13.30 uur wordt door burgemeester Henk Kosmeijer de aftrap gegeven van het project ‘van Droom tot Project’ bij de Brede school ‘t Sterrenpad in Nuis.

 • Kunstmarkt ‘Petit Montmartre’ op 29 augustus a.s. in Marum

  (21-08-2015)

  Op zaterdag 29 augustus a.s. gaat de tweede editie van Petit Montmartre in Marum van start. Het centrum van Marum en de Raadhuisstraat worden dan omgetoverd tot een Franse kunstmarkt. Petit Montmartre Marum begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

 • Herdenking Japanse capitulatie in het voormalig Ned. Indië in Marum

  (13-08-2015)

  Op zaterdag 15 augustus wordt om 19.00 uur bij de Romaanse kerk bij het monument aan de Noorderringweg in Marum het einde van de Japanse bezetting in het voormalige Nederlands Indië herdacht. De vele honderdduizenden slachtoffers die omgekomen zijn tijdens de Japanse bezetting worden op 15 augustus herdacht in Marum.

 • Bewust van onze omgeving, meldingen over hinder en overlast

  (06-08-2015)

  De gemeente krijgt meldingen binnen (ook wel klachten genoemd), over hinder en overlast die te maken hebben met milieu, bouwen en slopen, landschap en natuur, afval of bedrijvigheid. We noemen dit ook wel meldingen op het gebied van de ‘fysieke leefomgeving’. 

 • Wie verdient er een lintje?

  (22-07-2015)

  Ieder jaar worden er ter gelegenheid van Koningsdag onderscheiding uitgereikt. Kent u iemand die volgens u een lintje verdient, dan kun u voor de uitreiking in april 2016 nu een voordracht indienen. 

 • Burgemeester Kosmeijer heet nieuwe Nederlanders welkom

  (09-07-2015)
  Naturalisatie

  Op donderdagmiddag 9 juli jl. heeft burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum aan de volgende nieuwe Nederlanders de koninklijke besluiten uitgereikt; mw. D. Evers- Talaperuw, dhr. A. Elias, mw. F. Elias, dhr.  K. Elias, de familie Al-Said en dhr. M.J. Shabaan en zijn dochter Fatma.

 • Start “van Droom tot Project”

  (03-07-2015)

  Op 25 juni jl. is een start gemaakt met het project “van Droom tot Project” in het kader van het te ontwikkelen Kernenbeleid van de gemeente Marum in dorpshuis “Op de Welle” in de Wilp. Burgemeester Henk Kosmeijer opende de bijeenkomst met een toelichting over het project. Ton Sprenger van de Vereniging Groninger Gemeenten  nam de aanwezigen mee in een presentatie om aan te geven op welke wijze het college van B en W van de gemeente Marum bij de inwoners ideeën, dromen en visies “gaat ophalen”.

 • Uitspraak Raad van State inzake het bestemmingsplan Marum-centrum

  (01-07-2015)

  De Raad van State heeft op 1 juli 2015 uitspraak gedaanExterne site inzake het bestemmingsplan Marum-centrum. De ingediende beroepsschriften (tegen de bouwhoogte, tegen de mogelijkheid van een 3e supermarkt en tegen het aantal m2 toe te voegen winkeloppervlakte) zijn deels niet ontvankelijk verklaard en voor het overige ongegrond verklaard.

  Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk. De werkzaamheden kunnen nu weer volop worden aangepakt.

 • Website Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier online

  (29-06-2015)
 • Persoonlijke verhalen en ervaringen in tweede Zorgkrant

  (29-06-2015)

  Deze week wordt huis-aan-huis in het Westerkwartier weer een speciale uitgave verspreid met informatie over de veranderingen in de zorg en ondersteuning.

   

 • Informatiebijeenkomst Aanbesteding Jeugdhulp 2016 - 2017 Regio Groningen

  (25-06-2015)

  De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) organiseert op 2 juli 2015 een informatiebijeenkomst over de aanbesteding van de jeugdhulp in de regio Groningen voor 2016 en 2017. Jeugdhulpaanbieders zijn hiervoor van harte uitgenodigd van 16.00 – 18.00 uur in Hanze Plaza, Protonstraat 16, Groningen.

 • Veranderingen trekkercertificaat! Moet u actie ondernemen?

  (24-06-2015)

  Met ingang van 1 juli 2015 wordt het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg.

 • Bewust van onze omgeving, groenafval: wat moet ik er (niet) mee

  (24-06-2015)

  Bij ieder huishouden komt afval vrij. Dat gaat voornamelijk om huishoudelijk afval en groenafval. Helaas wordt de gemeente vaak geconfronteerd met groenafval afkomstig van maaien en tuinonderhoud dat wordt achtergelaten in de natuur of op openbaar terrein. Dat hoort natuurlijk niet en is illegaal maar het is ook schadelijk. 

 • Bewust van onze omgeving, meldingen over hinder en overlast

  (11-06-2015)

  De gemeente krijgt meldingen binnen (ook wel klachten genoemd), over hinder en overlast die te maken hebben met milieu, bouwen en slopen, landschap en natuur, afval of bedrijvigheid. We noemen dit ook wel meldingen op het gebied van de ‘fysieke leefomgeving’. 

 • ‘Grote Hoorn’ is de naam van de Bypass Centrumplan Marum

  (10-06-2015)

  Op vrijdag 5 juni jl. hebben wethouder Jan Vos van de gemeente Marum en Alette Alkema, namens de Ondernemersvereniging Marum de ‘winnende’ Straatnaam van de bypass in het Centrumplan onthuld.

 • Uitnodiging voor de bijeenkomst Kernenbeleid

  (10-06-2015)
  Van droom tot project

  Datum: 25 juni 2015
  Tijd: vanaf 19.30 uur
  Plaats: Dorpshuis Op de Welle in de Wilp

 • Openbare vergadering raadscommissie op maandag 15 juni

  (10-06-2015)

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert maandag 15 juni 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

 • Nieuwe ‘Milieuzak’ voor het Westerkwartier!

  (04-06-2015)

  Vorige week is door inzamelaar Hoeksema’s Regionale Milieudiensten (HRM) de nieuwe Milieuzak voor de Westerkwartiergemeenten geïntroduceerd in het jubileumjaar 2015. Sinds de komst van de Milieuzak in 2005 is de Milieuzak in het Westerkwartier een groot succes. Er wordt veel minder afval in de grijze container aangeleverd en meer kunststof materiaal bij de bron gescheiden en aangeboden bij de milieuboer. Na de campagne ‘Met hetzelfde gemak gooi je in de milieuzak’ werd het tijd voor een nieuwe milieuzak met een frisblauwe kleur en met onder andere het logo van mascotte Bob.

 • Jaarrekening 2014: Gemeente Marum sluit 2014 positief af

  (29-05-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders (BenW) van de gemeente Marum heeft de jaarstukken 2014 (jaarrekening en jaarverslag) aan de gemeenteraad aangeboden. In de jaarstukken leggen BenW verantwoording af over de geleverde prestaties en de financiën van 2014.

 • Bouwtoezicht door de gemeente

  (28-05-2015)

  De gemeente oefent toezicht uit op verschillende gebieden, één daarvan is het uitoefenen van bouwtoezicht. Waarom en hoe de gemeente dit doet wordt hierna beschreven.

 • Onderzoek gemeentelijke website

  (27-05-2015)
 • Uitspraak Raad van State inzake Bestemmingsplan Buitengebied bekend

  (21-05-2015)

  De Raad van State heeft woensdag 20 mei jl. uitspraak gedaan in de beroepszaak over de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Tegen dit plan was door een aantal partijen beroep ingesteld. De zitting heeft op 2 april jl. plaats gevonden bij de Raad van State in Den Haag. Alle beroepen zijn gegrond verklaard.

 • Militaire oefening in de periode van 18 mei tot en met 22 mei 2015.

  (13-05-2015)

  Door het  43e Brigade Verkennings Eskadron, zal een oefening worden gehouden van 18 t/m 22 mei. De oefening zal zich afspelen in het gebied tussen Franeker, Eemshaven, Klazienaveen en Emmeloord.

 • Bewust van onze omgeving, meldingen over hinder en overlast

  (12-05-2015)
 • Marum blijft Startersleningen voor nieuwbouwwoningen verstrekken.

  (11-05-2015)

  De Gemeente Marum blijft Startersleningen voor nieuwbouwwoningen verstrekken. In oktober 2014 hebben de minister en Tweede Kamer aangegeven vanuit het Rijk geen extra bijdrage beschikbaar te stellen voor de starterslening. De gemeente Marum heeft daarop besloten de Starterslening volledig zelf te financieren. Voor aanvragers van de Starterslening in de gemeente Marum heeft het besluit van ministerie en Tweede Kamer daarom geen gevolgen.

 • Noodsituatie melden via 112 App op telefoon

  (07-05-2015)
  Landelijke SOS Alarm Hulpdienst

  Vanaf nu kan iedereen met een smartphone levens redden door de Nationale SOS ALARM - 112 App gratis te downloaden. Hiermee is het mogelijk om niet alleen onbekenden te redden, maar ook de overlevingskans van jezelf, vrienden, geliefden en kinderen te vergroten.

 • Hoe weet ik wat er gebeurt in mijn omgeving?

  (29-04-2015)

  Het kan voorkomen dat iemand in uw omgeving een vergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld het beginnen van een bedrijf of het organiseren van een evenement. Ook kan de gemeente plannen hebben die van invloed zijn op uw omgeving. U wilt daarvan op de hoogte gehouden worden omdat u graag wilt weten wat er in uw buurt gebeurt. Ook kan het zijn dat u bedenkingen heeft en bezwaar wil maken omdat u het niet eens bent met de plannen. 

 • Bewust van onze omgeving, meldingen over hinder en overlast

  (16-04-2015)
 • Meldingen over hinder en overlast

  (17-03-2015)

  De gemeente krijgt meldingen binnen (ook wel klachten genoemd), over hinder en overlast die te maken hebben met milieu, bouwen en slopen, landschap en natuur, afval of bedrijvigheid. We noemen dit meldingen op het gebied van de ‘fysieke leefomgeving’.

 • Preventie- en Handhavingsplan

  (05-03-2015)

  De raad van de gemeente Marum heeft in zijn vergadering van 4 februari 2015 het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a Drank en Horecawet vastgesteld. Het plan is een gezamenlijk plan van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

 • Paasvuren mogen nog, verbranden van snoeihout niet meer!

  (04-03-2015)

  Het college van de gemeente Marum heeft besloten om het verbranden van snoeihout niet meer toe te staan. 

 • Veiligheidshekken geplaatst bij milieustraat De Tweemat

  (26-02-2015)

  Vorige week zijn bij milieustraat De Tweemat in Grootegast veiligheidshekken geplaatst. De hekken zijn bedoeld om de vrije ruimte bij de randen van de afvalcontainers af te schermen, zodat niemand hier tussen kan vallen. Dit maakt het storten van afvalmaterialen veiliger voor zowel bezoekers als medewerkers van de Tweemat.

 • Bewust van onze omgeving; meldingen over hinder en overlast

  (19-02-2015)

  De gemeente krijgt soms meldingen binnen, (ook wel klachten genoemd), over hinder en overlast die te maken hebben met milieu, bouwen en slopen, landschap en natuur, afval of bedrijvigheid. We noemen dit ook wel meldingen op het gebied van de ‘fysieke leefomgeving’.

 • Social Sofa in Jonkersvaart maakt een start

  (13-02-2015)
  Op zaterdag 7 februari a.s. gaf burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum om 10.00 uur in OBS ’t Jonkertje in Jonkersvaart het startsein voor het project SocialSofa. Na de opening werd de groep vrijwilligers ingewerkt door medewerkers van het bedrijf SocialSofa. Jonkersvaart is een kleurrijk dorp met betrokken bewoners. Straks zijn ze zo gegrepen door het mozaïekvirus dat ze er niet meer mee kunnen ophouden!
   
 • Meldpunt overbodige regels

  (23-12-2014)
 • Zes dagen in de week gratis groenbrengdag

  (17-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. Dit komt in de plaats van de acht gratis groenbrengdagen in het voor-en najaar.

 • Collectieve zorgverzekering via de ISD

  (02-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld  met een minimum inkomen weer  een collectieve zorgverzekering afsluiten via  de  ISD Noordenkwartier.

 • Openbare vergadering raadscommissie op maandag 1 december

  (27-11-2014)
 • De Westerkwartiergemeenten nemen jeugdzorg over van Bureau Jeugdzorg

  (06-11-2014)

  De wethouders Welzijn uit het Westerkwartier (Wk) namen op dinsdag 4 november 2014 de zorg voor de jeugd van deze Wk gemeenten symbolisch over van Bureau Jeugdzorg. Twee managers van Bureau Jeugdzorg bezochten tijdens hun fietstocht door de provincie Groningen ook het Westerkwartier.

 • Milieuboer neemt kleine elektrische apparaten en frituurvet mee

  (03-11-2014)

  Sinds enige tijd kunnen kleine elektrische apparaten meegegeven worden aan de milieuboer in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Hieronder vallen apparaten zoals een föhn, boormachine, scheerapparaat, mixer, strijkijzer, radio, cd-speler of computer (inclusief beeldscherm).

 • Goede prestaties afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (05-03-2014)

  De gemeenten Grootegast, Leek en Marum werken als het gaat om afval samen binnen de Reinigingscommissie Westerkwartier. De commissie zet zich onder andere in om zoveel mogelijk afval aan de bron (bij u thuis) te scheiden en natuurlijk speelt daarbij de milieuboer een belangrijke rol. 

 • Vormgeving en inrichting openbare ruimte in centrumplangebied Marum

  (12-02-2014)

  Door de gemeente Marum is aan bureau Rho te Oenkerk opdracht gegeven een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het centrumplanproject op te stellen. In dit inrichtingsplan gaat het over bestrating, profielen, beplanting, parkeerplaatsen, verlichting, straatmeubilair, erfscheidingen, e.d. Ook moeten er keuzes gemaakt worden voor materiaal- en kleurgebruik.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 5 februari

  (23-01-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 5 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Wijziging tijden kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen

  (23-01-2014)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum hebben met toepassing van artikel 4 lid 1 van de Wet rechten burgerlijke stand in hun vergadering van 12 november 2013 besloten om de mogelijkheden voor kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen op respectievelijk maandag- en dinsdagochtend om 10.00 uur terug te brengen naar één dag en wel de maandagochtend om 10.00 uur en 10.30 uur.

 • Archivering gemeentewebsite van start

  (08-01-2014)

  Vanaf nu is het mogelijk de website van de gemeente Marum met terugwerkende kracht te raadplegen. De gemeente laat via Archiefweb.eu haar website archiveren. Zo wordt voldaan aan de archiefwet.

 • Oproep leefbaarheidsprijs Marum 2013

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum roept iedereen op om voor 1 november 2013 vrijwilligers voor te dragen voor de Leefbaarheidsprijs 2013.

 • Gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier stellen huisvestingsplan onderwijs op

  (31-05-2013)

  In het Westerkwartier werken de vier colleges en de schoolbesturen samen aan een Regionaal integraal huisvestingsplan onderwijs (RIHP).

 • Speerpunten recreatie en toerisme Westerkwartier vastgesteld

  (02-04-2013)

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben nieuwe speerpunten voor recreatie en toerisme opgesteld voor de periode tot 2016.

 • Nieuwe werkwijze verkeersregelaars rondom evenementen

  (22-02-2013)

  Ze zijn onmisbaar, de duizenden verkeersregelaars die bij evenementen zorgen voor een goed verloop. U komt ze tegen bij het parkeren, bij afgesloten straten, bij het oversteken van straten waar verkeer rijdt. Zij regelen het verkeer bij uw evenement op een veilige manier. Verkeersregelaars worden opgeleid door de politie. In deze opleiding gaat het nodige veranderen.

 • Start vernieuwend samenwerkingsverband gebiedscoöperatie Westerkwartier

  (18-12-2012)

  Woensdag 19 december aanstaande is de startbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een vernieuwend samenwerkingsverband in het Westerkwartier op het gebied van onderwijs, landbouw en Staatsbosbeheer.

Archief