Nieuws

Klik op de titel van het item om het hele artikel te lezen

 • Traject inkoopmaatwerkvoorzieningen WMO Westerkwartier goed verlopen

  (25-11-2015)

  Begin november hebben de vier colleges van de Westerkwartiergemeenten de deelovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 vastgesteld. Aanbieders die deze deelovereenkomst aangaan met de Westerkwartiergemeenten, kunnen de komende jaren hulp en ondersteuning vanuit de Wmo aanbieden aan inwoners in het Westerkwartier. 

 • Abel Tasman Art Prize 2016 ingeluid met nieuwe website

  (25-11-2015)
  Abel Tasman ArtPrize

  Vrijdagmiddag 20 november werd de nieuwe website van de Abel Tasman Art Prize (ATAP) gelanceerd. Het online zetten van www.abeltasmanartprize.nlExterne site, zelfde venster viel samen met de opening van de aanmeldingstermijn voor de prijs.

 • Openbare vergadering raadscommissie op 30 november

  (25-11-2015)

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert maandag 30 november om19.30 uur in het gemeentehuis.


  Agenda

 • Paasvuren

  (25-11-2015)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum maken bekend, dat zij op 10 november 2015 hebben besloten beleidsregels vast te stellen voor paasvuren.

 • Huistest.nl helpt ouderen veilig en comfortabel wonen

  (24-11-2015)
  huistest.nl

  De gemeenten in het Westerkwartier willen ouderen erop attenderen hun woning veilig en comfortabel te maken. Via de website www.huistest.nl kan via een korte test, gratis advies gekregen worden over de aanpassing van de woning. Slimme en eenvoudige oplossingen kunnen al het gewenste resultaat opleveren. Hieronder staan alvast enkele tips die het belang van goede verlichting in en om het huis weergeven.

 • Afscheid van de Ouderenraad Gemeente Marum

  (19-11-2015)
  Ouderenraad

  Op 19 november jl. vergaderde de Ouderenraad van de gemeente Marum voor de laatste keer.
  Wethouder Janny Hulshoff en ouderenadviseur Joke Wagner overhandigden de leden van de Ouderenraad als bedankje een pakket met Marumer presentjes. 

 • Wilt u graag weten hoe de gemeente werkt? We praten u bij in 4 leuke avonden!

  (19-11-2015)

  Het centrumplan, een kunstgrasveld, de realisering vaneen brede school, geld voor het onderhouden van wegen, regelingen en geld voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg en ga zo maar door. Over al deze zaken beslissen de raadsleden in de gemeente Marum. Hoe het politieke spel tussen het gemeentebestuur, de raadsleden, de Provincie en het Rijk wordt gespeeld komt in vier avonden aan bod tijdens de gratis cursus 'Weet u hoe de gemeente werkt?'.

 • Sinterklaas heeft het druk, druk, druk

  (18-11-2015)
  Sinterklaas

  Sinterklaas en zijn Pieten hebben het op het ogenblik heel erg druk! Gelukkig hebben ze nog wat gaatjes in de agenda gevonden en vergeten ze de gemeente Marum niet. Zo komt de Sint op 21 november langs in Marum, Nuis/Niebert en in De Wilp. Op 28 november zal de Sint een bezoek brengen aan Boerakker. Van Pietje secuur kregen we het volgende lijstje door:

 • Expositie Ontwerpwedstrijd Vogelkijkhut Marumerlage

  (17-11-2015)

  Van dinsdag 24 november tot en met vrijdag 27 november zal in het gemeentehuis van Marum een bijzondere expositie te zien zijn. De vogels hebben de Marumerlage weten te vinden en de schapen doen zich te goed aan het gras, verder lijkt het er stil. Maar schijn bedriegt.

 • Alzheimercafe on Tour in Marum

  (17-11-2015)

  Op donderdagavond 19 november is het Alzheimercafe in het  mfc ’t Marheem, Schoolstraat 8 te Marum, aanvang 19.30 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur open. Het thema van de avond is: ‘’Een ander zorgstelsel..de stand van zaken’’. Deze avond is te gast; Gonda v.d. Ploeg (hoofd WMO-loket Marum) en Joke Wagner (ouderenadviseur) Zij worden geïnterviewd door Hans Koenders.

 • Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst

  (12-11-2015)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 3 november 2015 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst gewijzigd hebben vastgesteld.

 • Rijvaardigheidstraining senioren (gratis)

  (12-11-2015)

  Een rijvaardigheidstraining voor senioren is een ontspannende gelegenheid om een deskundig advies over de eigen rijstijl te krijgen. Tijdens de dag krijgt u een advies over uw rijstijl, wordt uw verkeerskennis opgefrist en leert u over waarnemen en gedrag. Het doel van de training mogelijke problemen in de rijvaardigheid te signaleren.

 • Ontheffing carbidschieten

  (11-11-2015)

  Voor het carbidschieten met bussen met een inhoud van 1 liter tot maximaal 60 liter moet u in het bezit zijn van een door de burgemeester verleende ontheffing.

  Een ontheffing kan tot uiterlijk 1 december 2015 te worden aangevraagd. Bij de aanvraag wordt gevraagd om een plattegrond van het schietterrein, een kopie van een verzekeringsbewijs tegen wettelijke aansprakelijkheid en indien u geen eigenaar bent van de grond, een schriftelijke toestemming van de eigenaar.

  U kunt de ontheffing schriftelijk aanvragen, maar ook digitaal via het formulier "Carbidschieten, ontheffing aanvragen"

 • Vet, recycle het! 

  (11-11-2015)
  Vet

  Wist u dat van gebruikt frituurvet en restjes bakolie heel eenvoudig biobrandstof gemaakt kan worden? Gooi het daarom niet in de afvalbak, maar lever het apart in. Dan raakt het riool niet verstopt en bent u duurzaam bezig!

 • Verhalenavond op 11 december a.s. in Marum!

  (11-11-2015)

  Op 11 december a.s. organiseert de Kunstcommissie Marum een verrassende verhalenavond in Marum. Vorig jaar was de georganiseerde verhalenavond een groot succes, met vele enthousiaste reacties.

 • Cursus "Weet u hoe uw gemeente werkt?"

  (29-10-2015)

  De gemeente biedt in het komende halfjaar een cursus aan om dat aan de weet te komen. 

 • Takkenroute op 16, 19 en 20 november

  (28-10-2015)

  Op 16, 19 en 20 november wordt huis-aan-huis takken- en snoeiafval opgehaald. Deze route is gelijk aan de route van de milieuboer, maar het takken- en snoeiafval wordt in een aparte wagen opgehaald.

 • Maatregelen aan wegen in verband met vervanging brug Balktil

  (26-10-2015)

  Op dit ogenblik worden de bermen op de Zethuisterweg verstevigd. Door de afsluiting van de provinciale weg  is de verkeersdrukte op deze weg dusdanig toegenomen dat directe maatregelen noodzakelijk zijn.  

 • Militaire oefening in de periode van 7 tot en met 11 december 2015

  (23-10-2015)
  Militair voertuig

  Door de eenheid 17  Pantserinfanterie Bataljon, D-Compagnie zal een oefening worden gehouden in de periode van 7 tot en met 11 december 2015. De oefening zal zich afspelen in het gebied tussen Havelte en de Marnewaard (provincies Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen)

 • 3 minuten is niks bij brand! Doe de woningcheck met de brandveiligheidsapp

  (22-10-2015)

  Je hoort het mensen zo vaak zeggen: "Als brand uitbreekt, pak ik alle foto's en ren ik de deur uit." Mooie praatjes, maar daar heb je echt de tijd niet voor. Van start tot finish heb je bij brand 3 minuten om in leven te blijven. Niks meer en niks minder.

 • College Marum presenteert sluitende begroting 2016

  (14-10-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 – 2019 opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting 2016 laat een klein overschot zien van rond € 15.000. Voorts heeft de gemeente, gelet op de toenemende risico’s en onzekerheden in zowel de algemene uitkering van het Rijk als ook de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van de Participatiewet, de Wmo en de jeugdzorg € 100.000 extra opzij gezet om deze risico’s op te kunnen vangen. In de begroting zijn voor 2016 onder meer voorstellen verwerkt voor een kunstgrasveld in Marum, een impuls voor recreatie en toerisme en een regelvrij dorpenbudget in het kader van de leefbaarheid. Op 11 november a.s. vergadert en besluit de gemeenteraad over de begroting.

 • Nieuwe truck voor de gemeente Marum

  (08-10-2015)

  Op 6 oktober jl. heeft de gemeente Marum de sleutels van een nieuwe truck in ontvangst genomen uit handen van Alex Stuivenberg van de firma Sommerauer Trucks.  De gemeente heeft voor haar buitendienst een nieuwe MAN TGS vrachtwagen in bedrijf genomen waarmee het werk nog veiliger en efficiënter uitgevoerd kan worden. Opvallend is dat het voertuig is uitgerust met een extra hydrostatische voorwiel aandrijving om ook de werkzaamheden op onverhard terrein te kunnen uitvoeren.

 • Amateurarcheoloog presenteert bijzondere vondst

  (08-10-2015)

  Amateurarcheoloog Martin van den Bosch uit Marum deed vorig jaar een bijzondere vondst in Jonkersvaart. Provinciaal archeoloog Henny Groenendijk heeft de vondst onderzocht en het blijkt om twee zilveren sieraden uit de Vikingtijd en een bronzen Romeinse munt te gaan.

 • Pas op: modder op de weg!

  (07-10-2015)

  Het is volop oogsttijd. Na de aardappels gaan straks ook de bieten en mais uit de grond en op transport. Dat betekent dat u rekening moet houden met modder op de weg en dus met gladheid. Vooral nu de dagen korter worden en het weer natter wordt, kan modder zorgen voor gevaarlijke situaties.

 • Bladbakken

  (07-10-2015)

  In de herfstperiode treft u op sommige plekken in de gemeente Marum bladbakken aan. Deze bakken worden geplaatst door bewoners.

 • Herindeling in het Westerkwartier per 1 januari 2019

  (02-10-2015)

  De stuurgroep Samenwerking Westerkwartier stelt de vier gemeenteraden in het Westerkwartier voor per 1 januari 2019 over te gaan tot herindeling. Deze datum wijkt af van de tot nu toe door de gemeenten beoogde datum van 1 januari 2018.

 • Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

  (02-10-2015)

  De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor compensatie van meerkosten als gevolg van een (chronische) beperking of chronische ziekte.De gemeenten hebben hiervoor een beperkt budget ontvangen.  De regelingen ‘compensatie eigen risico (CER) ’ en ‘wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)’ zijn komen te vervallen.

 • De eerste dromen zijn binnen!  

  (30-09-2015)
  Van droom tot project!

  Brommerronde door de dorpen

  Om te komen tot een integraal en toekomstbestendig kernenbeleid is gezocht naar een vernieuwende, constructieve en laagdrempelige manier om contact te hebben met inwoners. Vanaf begin september zijn de collegeleden met een bakbrommer op pad om dromen, ideeën en initiatieven op te halen.

 • Prijswinnaars puzzel zorgkrant bekend

  (25-09-2015)

  Eind juni 2015 is de Informatiekrant “Veranderingen in de zorg Westerkwartier nr. 2 huis-aan-huis verspreid in het hele Westerkwartier. In deze krant stond een kennispuzzel, waarbij de antwoorden op de gestelde vragen in de krant op te speuren waren. Er kwamen 43 mailtjes en 36 kaarten of brieven met de oplossing binnen.

 • Vertraagde facturen voor eigen bijdrage Wmo

  (25-09-2015)
 • De Jacques Drenthprijs ingesteld in Marum

  (24-09-2015)

  Het college van BenW van de gemeente Marum heeft ingestemd met het instellen van de Jacques Drenthprijs. De reeds bestaande Leefbaarheidsprijs van de gemeente Marum is door het college van BenW gewijzigd in de Jacques Drenthprijs.

 • PvdA-fractievoorzitter Ralf Buiter verlaat de Marumer raad

  (17-09-2015)
  Ralf Buiter

  Dit meldde hij woensdagavond aan het einde van de raadsvergadering. Ralf Buiter is aangetreden als PvdA raadslid op 21 maart 2007. Hij volgde in 2010 Koert Bierman op als fractievoorzitter . 

 • Meldt u aan voor Burgernet

  (15-09-2015)

  Iedere inwoner van Marum wil graag een veilige woon- en leefomgeving. De gemeente en de politie stellen alles in het werk om het hier veilig te maken en te houden.

 • Afsluiting provinciale weg Kornhorn - Marum (N980) door vervanging brug 'Balktil'

  (09-09-2015)

  Vanwege sloop- en vervolgens nieuwbouwwerkzaamheden van de vaste brug 'Balktil' in de provinciale weg N980 wordt een gedeelte van deze weg voor het doorgaande verkeer gesloten van maandag 14 september 2015 tot vrijdag 29 januari 2016. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Groningen.

 • “Van Droom tot Project” gaat los in de gemeente Marum

  (03-09-2015)

  Op 7 september a.s. om 13.30 uur wordt door burgemeester Henk Kosmeijer de aftrap gegeven van het project ‘van Droom tot Project’ bij de Brede school ‘t Sterrenpad in Nuis.

 • Herdenking Japanse capitulatie in het voormalig Ned. Indië in Marum

  (13-08-2015)

  Op zaterdag 15 augustus wordt om 19.00 uur bij de Romaanse kerk bij het monument aan de Noorderringweg in Marum het einde van de Japanse bezetting in het voormalige Nederlands Indië herdacht. De vele honderdduizenden slachtoffers die omgekomen zijn tijdens de Japanse bezetting worden op 15 augustus herdacht in Marum.

 • Burgemeester Kosmeijer heet nieuwe Nederlanders welkom

  (09-07-2015)
  Naturalisatie

  Op donderdagmiddag 9 juli jl. heeft burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum aan de volgende nieuwe Nederlanders de koninklijke besluiten uitgereikt; mw. D. Evers- Talaperuw, dhr. A. Elias, mw. F. Elias, dhr.  K. Elias, de familie Al-Said en dhr. M.J. Shabaan en zijn dochter Fatma.

 • Persoonlijke verhalen en ervaringen in tweede Zorgkrant

  (29-06-2015)

  Deze week wordt huis-aan-huis in het Westerkwartier weer een speciale uitgave verspreid met informatie over de veranderingen in de zorg en ondersteuning.

   

 • Veranderingen trekkercertificaat! Moet u actie ondernemen?

  (24-06-2015)

  Met ingang van 1 juli 2015 wordt het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg.

 • ‘Grote Hoorn’ is de naam van de Bypass Centrumplan Marum

  (10-06-2015)

  Op vrijdag 5 juni jl. hebben wethouder Jan Vos van de gemeente Marum en Alette Alkema, namens de Ondernemersvereniging Marum de ‘winnende’ Straatnaam van de bypass in het Centrumplan onthuld.

 • Nieuwe ‘Milieuzak’ voor het Westerkwartier!

  (04-06-2015)

  Vorige week is door inzamelaar Hoeksema’s Regionale Milieudiensten (HRM) de nieuwe Milieuzak voor de Westerkwartiergemeenten geïntroduceerd in het jubileumjaar 2015. Sinds de komst van de Milieuzak in 2005 is de Milieuzak in het Westerkwartier een groot succes. Er wordt veel minder afval in de grijze container aangeleverd en meer kunststof materiaal bij de bron gescheiden en aangeboden bij de milieuboer. Na de campagne ‘Met hetzelfde gemak gooi je in de milieuzak’ werd het tijd voor een nieuwe milieuzak met een frisblauwe kleur en met onder andere het logo van mascotte Bob.

 • Bouwtoezicht door de gemeente

  (28-05-2015)

  De gemeente oefent toezicht uit op verschillende gebieden, één daarvan is het uitoefenen van bouwtoezicht. Waarom en hoe de gemeente dit doet wordt hierna beschreven.

 • Uitspraak Raad van State inzake Bestemmingsplan Buitengebied bekend

  (21-05-2015)

  De Raad van State heeft woensdag 20 mei jl. uitspraak gedaan in de beroepszaak over de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Tegen dit plan was door een aantal partijen beroep ingesteld. De zitting heeft op 2 april jl. plaats gevonden bij de Raad van State in Den Haag. Alle beroepen zijn gegrond verklaard.

 • Marum blijft Startersleningen voor nieuwbouwwoningen verstrekken.

  (11-05-2015)

  De Gemeente Marum blijft Startersleningen voor nieuwbouwwoningen verstrekken. In oktober 2014 hebben de minister en Tweede Kamer aangegeven vanuit het Rijk geen extra bijdrage beschikbaar te stellen voor de starterslening. De gemeente Marum heeft daarop besloten de Starterslening volledig zelf te financieren. Voor aanvragers van de Starterslening in de gemeente Marum heeft het besluit van ministerie en Tweede Kamer daarom geen gevolgen.

 • Hoe weet ik wat er gebeurt in mijn omgeving?

  (29-04-2015)

  Het kan voorkomen dat iemand in uw omgeving een vergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld het beginnen van een bedrijf of het organiseren van een evenement. Ook kan de gemeente plannen hebben die van invloed zijn op uw omgeving. U wilt daarvan op de hoogte gehouden worden omdat u graag wilt weten wat er in uw buurt gebeurt. Ook kan het zijn dat u bedenkingen heeft en bezwaar wil maken omdat u het niet eens bent met de plannen. 

 • Preventie- en Handhavingsplan

  (05-03-2015)

  De raad van de gemeente Marum heeft in zijn vergadering van 4 februari 2015 het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a Drank en Horecawet vastgesteld. Het plan is een gezamenlijk plan van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

 • Paasvuren mogen nog, verbranden van snoeihout niet meer!

  (04-03-2015)

  Het college van de gemeente Marum heeft besloten om het verbranden van snoeihout niet meer toe te staan. 

 • Meldpunt overbodige regels

  (23-12-2014)
 • Collectieve zorgverzekering via de ISD

  (02-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld  met een minimum inkomen weer  een collectieve zorgverzekering afsluiten via  de  ISD Noordenkwartier.

 • Goede prestaties afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (05-03-2014)

  De gemeenten Grootegast, Leek en Marum werken als het gaat om afval samen binnen de Reinigingscommissie Westerkwartier. De commissie zet zich onder andere in om zoveel mogelijk afval aan de bron (bij u thuis) te scheiden en natuurlijk speelt daarbij de milieuboer een belangrijke rol. 

 • Wijziging tijden kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen

  (23-01-2014)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum hebben met toepassing van artikel 4 lid 1 van de Wet rechten burgerlijke stand in hun vergadering van 12 november 2013 besloten om de mogelijkheden voor kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen op respectievelijk maandag- en dinsdagochtend om 10.00 uur terug te brengen naar één dag en wel de maandagochtend om 10.00 uur en 10.30 uur.

 • Archivering gemeentewebsite van start

  (08-01-2014)

  Vanaf nu is het mogelijk de website van de gemeente Marum met terugwerkende kracht te raadplegen. De gemeente laat via Archiefweb.eu haar website archiveren. Zo wordt voldaan aan de archiefwet.

 • Speerpunten recreatie en toerisme Westerkwartier vastgesteld

  (02-04-2013)

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben nieuwe speerpunten voor recreatie en toerisme opgesteld voor de periode tot 2016.

 • Nieuwe werkwijze verkeersregelaars rondom evenementen

  (22-02-2013)

  Ze zijn onmisbaar, de duizenden verkeersregelaars die bij evenementen zorgen voor een goed verloop. U komt ze tegen bij het parkeren, bij afgesloten straten, bij het oversteken van straten waar verkeer rijdt. Zij regelen het verkeer bij uw evenement op een veilige manier. Verkeersregelaars worden opgeleid door de politie. In deze opleiding gaat het nodige veranderen.

 • Start vernieuwend samenwerkingsverband gebiedscoöperatie Westerkwartier

  (18-12-2012)

  Woensdag 19 december aanstaande is de startbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een vernieuwend samenwerkingsverband in het Westerkwartier op het gebied van onderwijs, landbouw en Staatsbosbeheer.

Archief