Nieuws

Klik op de titel van het item om het hele artikel te lezen

 • Kunstmarkt ‘Petit Montmartre’ op 29 augustus a.s. in Marum

  (21-08-2015)

  Op zaterdag 29 augustus a.s. gaat de tweede editie van Petit Montmartre in Marum van start. Het centrum van Marum en de Raadhuisstraat worden dan omgetoverd tot een Franse kunstmarkt. Petit Montmartre Marum begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

 • Herdenking Japanse capitulatie in het voormalig Ned. Indië in Marum

  (13-08-2015)

  Op zaterdag 15 augustus wordt om 19.00 uur bij de Romaanse kerk bij het monument aan de Noorderringweg in Marum het einde van de Japanse bezetting in het voormalige Nederlands Indië herdacht. De vele honderdduizenden slachtoffers die omgekomen zijn tijdens de Japanse bezetting worden op 15 augustus herdacht in Marum.

 • Bewust van onze omgeving, meldingen over hinder en overlast

  (06-08-2015)

  De gemeente krijgt meldingen binnen (ook wel klachten genoemd), over hinder en overlast die te maken hebben met milieu, bouwen en slopen, landschap en natuur, afval of bedrijvigheid. We noemen dit ook wel meldingen op het gebied van de ‘fysieke leefomgeving’. 

 • Uitnodiging kick-off bijeenkomst Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2016 Westerkwartier

  (27-07-2015)
  De zorg verandert

  Voor het jaar 2015 hebben 22 gemeenten in de provincie Groningen gezamenlijk de hulp en ondersteuning in het kader van de nieuwe Wmo ingekocht. Deze contracten zijn voor de duur van 1 jaar vastgesteld, tot 31 december 2015.

 • Inspraak nota Reclamebeleid 2015 gemeente Marum

  (24-07-2015)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 juli 2015 heeft besloten om de nota Reclamebeleid 2015 gemeente Marum voor inspraak vrij te geven. Na de inspraakperiode zal de nota ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Wie verdient er een lintje?

  (22-07-2015)

  Ieder jaar worden er ter gelegenheid van Koningsdag onderscheiding uitgereikt. Kent u iemand die volgens u een lintje verdient, dan kun u voor de uitreiking in april 2016 nu een voordracht indienen. 

 • Burgemeester Kosmeijer heet nieuwe Nederlanders welkom

  (09-07-2015)
  Naturalisatie

  Op donderdagmiddag 9 juli jl. heeft burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum aan de volgende nieuwe Nederlanders de koninklijke besluiten uitgereikt; mw. D. Evers- Talaperuw, dhr. A. Elias, mw. F. Elias, dhr.  K. Elias, de familie Al-Said en dhr. M.J. Shabaan en zijn dochter Fatma.

 • Aan de slag met Kunst & ambacht in Marum tijdens Open Monumentendag.

  (09-07-2015)

  Het thema van Open Monumentendag (OMD) 2015, op 12 en 13 september, luidt: ‘Kunst & Ambacht”. Daarmee staat zowel de kunst als de ambacht in en rond het monument centraal.

 • Start “van Droom tot Project”

  (03-07-2015)

  Op 25 juni jl. is een start gemaakt met het project “van Droom tot Project” in het kader van het te ontwikkelen Kernenbeleid van de gemeente Marum in dorpshuis “Op de Welle” in de Wilp. Burgemeester Henk Kosmeijer opende de bijeenkomst met een toelichting over het project. Ton Sprenger van de Vereniging Groninger Gemeenten  nam de aanwezigen mee in een presentatie om aan te geven op welke wijze het college van B en W van de gemeente Marum bij de inwoners ideeën, dromen en visies “gaat ophalen”.

 • Uitspraak Raad van State inzake het bestemmingsplan Marum-centrum

  (01-07-2015)

  De Raad van State heeft op 1 juli 2015 uitspraak gedaanExterne site inzake het bestemmingsplan Marum-centrum. De ingediende beroepsschriften (tegen de bouwhoogte, tegen de mogelijkheid van een 3e supermarkt en tegen het aantal m2 toe te voegen winkeloppervlakte) zijn deels niet ontvankelijk verklaard en voor het overige ongegrond verklaard.

  Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk. De werkzaamheden kunnen nu weer volop worden aangepakt.

 • Website Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier online

  (29-06-2015)
 • Persoonlijke verhalen en ervaringen in tweede Zorgkrant

  (29-06-2015)

  Deze week wordt huis-aan-huis in het Westerkwartier weer een speciale uitgave verspreid met informatie over de veranderingen in de zorg en ondersteuning.

   

 • Informatiebijeenkomst Aanbesteding Jeugdhulp 2016 - 2017 Regio Groningen

  (25-06-2015)

  De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) organiseert op 2 juli 2015 een informatiebijeenkomst over de aanbesteding van de jeugdhulp in de regio Groningen voor 2016 en 2017. Jeugdhulpaanbieders zijn hiervoor van harte uitgenodigd van 16.00 – 18.00 uur in Hanze Plaza, Protonstraat 16, Groningen.

 • Veranderingen trekkercertificaat! Moet u actie ondernemen?

  (24-06-2015)

  Met ingang van 1 juli 2015 wordt het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg.

 • Bewust van onze omgeving, groenafval: wat moet ik er (niet) mee

  (24-06-2015)

  Bij ieder huishouden komt afval vrij. Dat gaat voornamelijk om huishoudelijk afval en groenafval. Helaas wordt de gemeente vaak geconfronteerd met groenafval afkomstig van maaien en tuinonderhoud dat wordt achtergelaten in de natuur of op openbaar terrein. Dat hoort natuurlijk niet en is illegaal maar het is ook schadelijk. 

 • Bewust van onze omgeving, meldingen over hinder en overlast

  (11-06-2015)

  De gemeente krijgt meldingen binnen (ook wel klachten genoemd), over hinder en overlast die te maken hebben met milieu, bouwen en slopen, landschap en natuur, afval of bedrijvigheid. We noemen dit ook wel meldingen op het gebied van de ‘fysieke leefomgeving’. 

 • Kinderdagverblijf Stichting SpeelSter opgenomen in Landelijk Register Kinderopvang

  (11-06-2015)
 • ‘Grote Hoorn’ is de naam van de Bypass Centrumplan Marum

  (10-06-2015)

  Op vrijdag 5 juni jl. hebben wethouder Jan Vos van de gemeente Marum en Alette Alkema, namens de Ondernemersvereniging Marum de ‘winnende’ Straatnaam van de bypass in het Centrumplan onthuld.

 • Uitnodiging voor de bijeenkomst Kernenbeleid

  (10-06-2015)
  Van droom tot project

  Datum: 25 juni 2015
  Tijd: vanaf 19.30 uur
  Plaats: Dorpshuis Op de Welle in de Wilp

 • Openbare vergadering raadscommissie op maandag 15 juni

  (10-06-2015)

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert maandag 15 juni 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

 • Nieuwe ‘Milieuzak’ voor het Westerkwartier!

  (04-06-2015)

  Vorige week is door inzamelaar Hoeksema’s Regionale Milieudiensten (HRM) de nieuwe Milieuzak voor de Westerkwartiergemeenten geïntroduceerd in het jubileumjaar 2015. Sinds de komst van de Milieuzak in 2005 is de Milieuzak in het Westerkwartier een groot succes. Er wordt veel minder afval in de grijze container aangeleverd en meer kunststof materiaal bij de bron gescheiden en aangeboden bij de milieuboer. Na de campagne ‘Met hetzelfde gemak gooi je in de milieuzak’ werd het tijd voor een nieuwe milieuzak met een frisblauwe kleur en met onder andere het logo van mascotte Bob.

 • Jaarrekening 2014: Gemeente Marum sluit 2014 positief af

  (29-05-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders (BenW) van de gemeente Marum heeft de jaarstukken 2014 (jaarrekening en jaarverslag) aan de gemeenteraad aangeboden. In de jaarstukken leggen BenW verantwoording af over de geleverde prestaties en de financiën van 2014.

 • Bouwtoezicht door de gemeente

  (28-05-2015)

  De gemeente oefent toezicht uit op verschillende gebieden, één daarvan is het uitoefenen van bouwtoezicht. Waarom en hoe de gemeente dit doet wordt hierna beschreven.

 • Onderzoek gemeentelijke website

  (27-05-2015)
 • Uitspraak Raad van State inzake Bestemmingsplan Buitengebied bekend

  (21-05-2015)

  De Raad van State heeft woensdag 20 mei jl. uitspraak gedaan in de beroepszaak over de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Tegen dit plan was door een aantal partijen beroep ingesteld. De zitting heeft op 2 april jl. plaats gevonden bij de Raad van State in Den Haag. Alle beroepen zijn gegrond verklaard.

 • Militaire oefening in de periode van 18 mei tot en met 22 mei 2015.

  (13-05-2015)

  Door het  43e Brigade Verkennings Eskadron, zal een oefening worden gehouden van 18 t/m 22 mei. De oefening zal zich afspelen in het gebied tussen Franeker, Eemshaven, Klazienaveen en Emmeloord.

 • Bewust van onze omgeving, meldingen over hinder en overlast

  (12-05-2015)
 • Marum blijft Startersleningen voor nieuwbouwwoningen verstrekken.

  (11-05-2015)

  De Gemeente Marum blijft Startersleningen voor nieuwbouwwoningen verstrekken. In oktober 2014 hebben de minister en Tweede Kamer aangegeven vanuit het Rijk geen extra bijdrage beschikbaar te stellen voor de starterslening. De gemeente Marum heeft daarop besloten de Starterslening volledig zelf te financieren. Voor aanvragers van de Starterslening in de gemeente Marum heeft het besluit van ministerie en Tweede Kamer daarom geen gevolgen.

 • Noodsituatie melden via 112 App op telefoon

  (07-05-2015)
  Landelijke SOS Alarm Hulpdienst

  Vanaf nu kan iedereen met een smartphone levens redden door de Nationale SOS ALARM - 112 App gratis te downloaden. Hiermee is het mogelijk om niet alleen onbekenden te redden, maar ook de overlevingskans van jezelf, vrienden, geliefden en kinderen te vergroten.

 • Kunstkamer Marum presenteert ‘de Zomersalon’: een veelzijdige expositie van amateurkunstenaars uit de regio

  (30-04-2015)

  In Parijs werden sinds de 17de eeuw Salons georganiseerd, tentoonstellingen waarop de Académie des Beaux Arts haar beste kunstenaars presenteerde. In de late 18de eeuw werden de Salons opengesteld voor andere kunstenaars en was het mogelijk een werk in te sturen. Hierop groeiden de Salons in de 19de eeuw uit tot grote publieksevenementen, die kunstenaars en kunstliefhebbers uit heel Europa aantrokken. De wanden hingen van boven tot onder vol kunstwerken.

   

 • Hoe weet ik wat er gebeurt in mijn omgeving?

  (29-04-2015)

  Het kan voorkomen dat iemand in uw omgeving een vergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld het beginnen van een bedrijf of het organiseren van een evenement. Ook kan de gemeente plannen hebben die van invloed zijn op uw omgeving. U wilt daarvan op de hoogte gehouden worden omdat u graag wilt weten wat er in uw buurt gebeurt. Ook kan het zijn dat u bedenkingen heeft en bezwaar wil maken omdat u het niet eens bent met de plannen. 

 • Bewust van onze omgeving, meldingen over hinder en overlast

  (16-04-2015)
 • Gemeente Marum staat achter beroep tegen het gaswinningsbesluit

  (19-03-2015)

  Vorige week werd in persberichtgeving aangegeven dat de Groninger gemeenten met uitzondering van o.a. de gemeente Marum, naar de Raad van State stappen om in beroep te gaan tegen het gaswinningsbesluit van de minister van Economische Zaken. De gemeente Marum hecht eraan aan te geven dat zij wel volledig achter het beroep tegen het gaswinningsbesluit staat.

 • Meldingen over hinder en overlast

  (17-03-2015)

  De gemeente krijgt meldingen binnen (ook wel klachten genoemd), over hinder en overlast die te maken hebben met milieu, bouwen en slopen, landschap en natuur, afval of bedrijvigheid. We noemen dit meldingen op het gebied van de ‘fysieke leefomgeving’.

 • Preventie- en Handhavingsplan

  (05-03-2015)

  De raad van de gemeente Marum heeft in zijn vergadering van 4 februari 2015 het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a Drank en Horecawet vastgesteld. Het plan is een gezamenlijk plan van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

 • Paasvuren mogen nog, verbranden van snoeihout niet meer!

  (04-03-2015)

  Het college van de gemeente Marum heeft besloten om het verbranden van snoeihout niet meer toe te staan. 

 • Foto-expositie: van A tot Z in de KunstKamer Marum

  (04-03-2015)

  Vanaf 14 maart t/m 18 april 2015 is er een nieuwe expositie in de Kunstkamer te Marum.Anja Zwanenburg uit Jirnsum laat dan een selectie van haar foto’s, collages en installaties zien.Zij geeft tijdens de openingstijden van de expositie ook een mini-fotoworkshop waar  iedereen gratis aan mee kan doen. Daarnaast  is er de mogelijkheid om in april een korte fotocursus in de Kunstkamer te volgen.
   

 • Veiligheidshekken geplaatst bij milieustraat De Tweemat

  (26-02-2015)

  Vorige week zijn bij milieustraat De Tweemat in Grootegast veiligheidshekken geplaatst. De hekken zijn bedoeld om de vrije ruimte bij de randen van de afvalcontainers af te schermen, zodat niemand hier tussen kan vallen. Dit maakt het storten van afvalmaterialen veiliger voor zowel bezoekers als medewerkers van de Tweemat.

 • Bewust van onze omgeving; meldingen over hinder en overlast

  (19-02-2015)

  De gemeente krijgt soms meldingen binnen, (ook wel klachten genoemd), over hinder en overlast die te maken hebben met milieu, bouwen en slopen, landschap en natuur, afval of bedrijvigheid. We noemen dit ook wel meldingen op het gebied van de ‘fysieke leefomgeving’.

 • Social Sofa in Jonkersvaart maakt een start

  (13-02-2015)
  Op zaterdag 7 februari a.s. gaf burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum om 10.00 uur in OBS ’t Jonkertje in Jonkersvaart het startsein voor het project SocialSofa. Na de opening werd de groep vrijwilligers ingewerkt door medewerkers van het bedrijf SocialSofa. Jonkersvaart is een kleurrijk dorp met betrokken bewoners. Straks zijn ze zo gegrepen door het mozaïekvirus dat ze er niet meer mee kunnen ophouden!
   
 • Meldpunt overbodige regels

  (23-12-2014)
 • Zes dagen in de week gratis groenbrengdag

  (17-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. Dit komt in de plaats van de acht gratis groenbrengdagen in het voor-en najaar.

 • Collectieve zorgverzekering via de ISD

  (02-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld  met een minimum inkomen weer  een collectieve zorgverzekering afsluiten via  de  ISD Noordenkwartier.

 • Openbare vergadering raadscommissie op maandag 1 december

  (27-11-2014)
 • De Westerkwartiergemeenten nemen jeugdzorg over van Bureau Jeugdzorg

  (06-11-2014)

  De wethouders Welzijn uit het Westerkwartier (Wk) namen op dinsdag 4 november 2014 de zorg voor de jeugd van deze Wk gemeenten symbolisch over van Bureau Jeugdzorg. Twee managers van Bureau Jeugdzorg bezochten tijdens hun fietstocht door de provincie Groningen ook het Westerkwartier.

 • Milieuboer neemt kleine elektrische apparaten en frituurvet mee

  (03-11-2014)

  Sinds enige tijd kunnen kleine elektrische apparaten meegegeven worden aan de milieuboer in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Hieronder vallen apparaten zoals een föhn, boormachine, scheerapparaat, mixer, strijkijzer, radio, cd-speler of computer (inclusief beeldscherm).

 • Nieuw telefoonnummer Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen

  (15-09-2014)

  Het algemene telefoonnummer van Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen is gewijzigd in 088 - 162 5000. Het oude nummer 050 - 367 4777 is niet meer in gebruik. Met deze wijziging is de organisatie Veiligheidsregio Groningen en de Brandweer ook voor inwoners van de gemeente Grootegast via dit centrale publieksnummer bereikbaar.

 • Goede prestaties afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (05-03-2014)

  De gemeenten Grootegast, Leek en Marum werken als het gaat om afval samen binnen de Reinigingscommissie Westerkwartier. De commissie zet zich onder andere in om zoveel mogelijk afval aan de bron (bij u thuis) te scheiden en natuurlijk speelt daarbij de milieuboer een belangrijke rol. 

 • Vormgeving en inrichting openbare ruimte in centrumplangebied Marum

  (12-02-2014)

  Door de gemeente Marum is aan bureau Rho te Oenkerk opdracht gegeven een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het centrumplanproject op te stellen. In dit inrichtingsplan gaat het over bestrating, profielen, beplanting, parkeerplaatsen, verlichting, straatmeubilair, erfscheidingen, e.d. Ook moeten er keuzes gemaakt worden voor materiaal- en kleurgebruik.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 5 februari

  (23-01-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 5 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Wijziging tijden kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen

  (23-01-2014)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum hebben met toepassing van artikel 4 lid 1 van de Wet rechten burgerlijke stand in hun vergadering van 12 november 2013 besloten om de mogelijkheden voor kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen op respectievelijk maandag- en dinsdagochtend om 10.00 uur terug te brengen naar één dag en wel de maandagochtend om 10.00 uur en 10.30 uur.

 • Archivering gemeentewebsite van start

  (08-01-2014)

  Vanaf nu is het mogelijk de website van de gemeente Marum met terugwerkende kracht te raadplegen. De gemeente laat via Archiefweb.eu haar website archiveren. Zo wordt voldaan aan de archiefwet.

 • Oproep leefbaarheidsprijs Marum 2013

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum roept iedereen op om voor 1 november 2013 vrijwilligers voor te dragen voor de Leefbaarheidsprijs 2013.

 • Gemeente Marum introduceert de starterslening

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum wil starters op de woningmarkt tegemoet komen met de starterslening. Mensen die voor het eerst een nieuwbouwwoning willen kopen, kunnen een lening van maximaal € 33.600,-- krijgen. Over de eerste drie jaar hoeven ze dan geen rente en aflossing te betalen.

 • Gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier stellen huisvestingsplan onderwijs op

  (31-05-2013)

  In het Westerkwartier werken de vier colleges en de schoolbesturen samen aan een Regionaal integraal huisvestingsplan onderwijs (RIHP).

 • Speerpunten recreatie en toerisme Westerkwartier vastgesteld

  (02-04-2013)

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben nieuwe speerpunten voor recreatie en toerisme opgesteld voor de periode tot 2016.

 • Nieuwe werkwijze verkeersregelaars rondom evenementen

  (22-02-2013)

  Ze zijn onmisbaar, de duizenden verkeersregelaars die bij evenementen zorgen voor een goed verloop. U komt ze tegen bij het parkeren, bij afgesloten straten, bij het oversteken van straten waar verkeer rijdt. Zij regelen het verkeer bij uw evenement op een veilige manier. Verkeersregelaars worden opgeleid door de politie. In deze opleiding gaat het nodige veranderen.

 • Start vernieuwend samenwerkingsverband gebiedscoöperatie Westerkwartier

  (18-12-2012)

  Woensdag 19 december aanstaande is de startbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een vernieuwend samenwerkingsverband in het Westerkwartier op het gebied van onderwijs, landbouw en Staatsbosbeheer.

Archief