Nieuws

Klik op de titel van het item om het hele artikel te lezen

 • Stemmen voor nieuw waterschapsbestuur, maar waarom?

  (27-02-2015)

  Iedereen vanaf 18 jaar die woont in het gebied van het Noorderzijlvest kan op woensdag 18 maart 2015 stemmen voor het nieuwe waterschapsbestuur. Dit bestuur neemt besluiten over veilige dijken, schoon water en voldoende water voor iedereen. Voor nu en voor de toekomst. Met uw stem hebt u invloed op het water in uw buurt.

 • Gemeentelijke belastingaanslag 2015 en WOZ-beschikking

  (26-02-2015)

  Eind februari heeft u de gemeentelijke belastingaanslag 2015 mét daarop vermeld de nieuwe WOZ-waarde per waardepeildatum 1 januari 2014 ontvangen.

 • Beurs voor zelfstandig wonende senioren op 21 april

  (26-02-2015)

  ‘Langer blijven wonen in de eigen woning’ is voor veel senioren een belangrijk thema. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn organiseren in samenwerking met de Adviescommissie Bouwen en Wonen Zuidhorn en de welzijnsorganisaties in het Westerkwartier op dinsdag 21 april 2015 te Tolbert een beurs speciaal voor alle zelfstandig wonende senioren in het Westerkwartier.

 • Veiligheidshekken geplaatst bij milieustraat De Tweemat

  (26-02-2015)

  Vorige week zijn bij milieustraat De Tweemat in Grootegast veiligheidshekken geplaatst. De hekken zijn bedoeld om de vrije ruimte bij de randen van de afvalcontainers af te schermen, zodat niemand hier tussen kan vallen. Dit maakt het storten van afvalmaterialen veiliger voor zowel bezoekers als medewerkers van de Tweemat.

 • Prijsuitreiking Milieuzakspel en première animatiefilm ‘Milieuzak Westerkwartier

  (21-02-2015)

  Op vrijdag 20 februari jl. reikte wethouder Jan Vos van de gemeente Marum de prijzen, een tablet, uit aan de winnaars van het Milieuzakspel ‘Zakken vullen’. Daarna vond de première plaats, in aanwezigheid van de makers, van de animatiefilm ‘Milieuzak Westerkwartier.  Zowel het milieuzakspel als de animatiefilm over de milieuzak maken onderdeel uit van de campagne ‘Met hetzelfde gemak gooi je het in de milieuzak’.

 • Militaire oefening in de periode van 9 maart tot en met 12 maart 2015.

  (19-02-2015)

  Door het  43e Brigade Verkennings Eskadron, zal een oefening worden gehouden van 9 tot en met 12 maart . De oefening zal zich afspelen in het gebied tussen Franeker, Eemshaven, Klazienaveen en Emmeloord

 • Openbare vergadering raadscommissie gemeente Marum op maandag 2 maart

  (19-02-2015)

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert maandag 2 maart 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

 • Bewust van onze omgeving; meldingen over hinder en overlast

  (19-02-2015)

  De gemeente krijgt soms meldingen binnen, (ook wel klachten genoemd), over hinder en overlast die te maken hebben met milieu, bouwen en slopen, landschap en natuur, afval of bedrijvigheid. We noemen dit ook wel meldingen op het gebied van de ‘fysieke leefomgeving’.

 • Energiecafé op 19 februari a.s. in Marum gaat niet door!

  (17-02-2015)

  Het geplande Energiecafé op 19 februari a.s. gaat niet door in verband met het geringe aantal aanmeldingen.

 • Westerkwartiergemeenten doen mee met Familie-Doe-Dagen, haal nu uw gratis familiekaart!

  (13-02-2015)

  De vier Westerkwartiergemeenten staan gezamenlijk op de Familie-Doe-Dagen met een stand over de veranderingen in de zorg. Deze Doe-Dagen vinden plaats op zaterdag 28 februari en zondag 1 maart, telkens van 10.00 tot 17.00 uur in Sportcentrum Leek aan De Schelp 35 in Leek. 

 • Social Sofa in Jonkersvaart maakt een start

  (13-02-2015)
  Op zaterdag 7 februari a.s. gaf burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum om 10.00 uur in OBS ’t Jonkertje in Jonkersvaart het startsein voor het project SocialSofa. Na de opening werd de groep vrijwilligers ingewerkt door medewerkers van het bedrijf SocialSofa. Jonkersvaart is een kleurrijk dorp met betrokken bewoners. Straks zijn ze zo gegrepen door het mozaïekvirus dat ze er niet meer mee kunnen ophouden!
   
 • Alzheimercafe on tour op 19 februari a.s.

  (10-02-2015)

  Het Alzheimercafé on Tour wordt vier maal per jaar georganiseerd voor de inwoners van Grootegast en Marum. De eerstvolgende keer is op 19 februari a.s. in woonzorgcentrum het Hooge Heem in Grootegast.

 • WMO-adviesraad vergadert op 16 februari

  (05-02-2015)

  De eerstvolgende vergadering van de gemeentelijke WMO-adviesraad vindt plaats op maandag 16 februari a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar

 • Eind maart bevolkingsonderzoek borstkanker in Marum

  (05-02-2015)

  Eind maart start het bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente Marum. De onderzoekswagen wordt geplaatst in Marum, op het parkeerterrein voor sporthal De Holten aan de Hoornweg. Hier wordt tot eind april gescreend. Locatie Vlieland wordt in deze periode tussendoor gescreend, de unit komt daarna weer terug in Marum.

 • Wanneer krijg ik als bedrijf te maken met milieuregelgeving

  (04-02-2015)

  Welke milieuregels voor uw bedrijf gelden, hangt af van uw bedrijfsactiviteiten. Belast uw bedrijf het milieu, dan moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit meestal niet nodig. 

 • Kappen van essen tussen 9 en 20 februari

  (04-02-2015)

  Verschillende essen in de gemeente zijn ziek. Daarom is besloten om deze te kappen. Dit zal gebeuren tussen 9 en 20 februari. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren zullen verschillende wegen tijdelijk afgesloten moeten worden. 

 • Openbare vergadering raadscommissie op maandag 2 maart

  (04-02-2015)

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert maandag 2 maart 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

 • Huistest helpt ouderen inbraakveilig te wonen

  (27-01-2015)

  Groningen is volgens de Risicomonitor Woninginbraken de veiligste provincie van ons land. In 2013 werden er gemiddeld 2,1 inbraken gepleegd per duizend huishoudens. Dat is ruim 5 procent minder dan het jaar daarvoor. Ondanks de daling worden in Nederland nog steeds 200 woninginbraken per etmaal gepleegd. Slechts 9 procent daarvan wordt opgehelderd door de politie. Ouderen zijn vaak het slachtoffer van woninginbraak. De Huistest (www.huistest.nl ) helpt ouderen via een korte test, gratis advies te krijgen over aanpassingen die de woning inbraakveilig maken.
   

 • Plannen verbouw cbs de Bron in Marum opgeschort

  (23-01-2015)

  Het bestuur van Penta Primair en de gemeente Marum hebben na intensief overleg samen besloten de verbouwplannen van cbs de Bron voor de periode van een jaar op te schorten. Verbouwing van deze basisschool is noodzakelijk in verband met de realisatie van de bypass voor het Centrumplan van Marum. 

 • Staat ook uw bedrijf op de Bewust Wonen Westerkwartier beurs?

  (22-01-2015)

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn organiseren in samenwerking met de Adviescommissie Bouwen en Wonen Zuidhorn en de welzijnsorganisaties in het Westerkwartier op dinsdag 21 april 2015 van 10:00 tot 15:30 uur in De Postwagen in Tolbert, de beurs ‘Bewust Wonen Westerkwartier’. Deze beurs is bedoeld voor alle zelfstandig wonende senioren in het Westerkwartier die willen weten hoe zij hun woning veilig, comfortabel en duurzaam kunnen maken om zo langer zelfstandig te kunnen blijven wonen

 • Bouw woningen in gemeente Marum trekt weer aan

  (15-01-2015)

  In 2014 is het aantal bouwaanvragen aanzienlijk toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De exacte cijfers zijn nog niet bekend maar de inschatting is dat er zeker 40 % meer aanvragen zijn ingediend. Niet alleen voor verbouw, maar ook voor nieuwbouw. Alleen al in december zijn 31 aanvragen voor de nieuwbouw van woningen en 7 aanvragen voor appartementen ingediend.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Kosmeijer

  (12-01-2015)
  Kosmeijer
 • Midzomerfestival de Wilp winnaar van de Leefbaarheidsprijs 2014

  (07-01-2015)

  De vrijwilligers van het Midzomerfestival de Wilp hebben de Leefbaarheidsprijs 2014 van de gemeente Marum gewonnen. De vrijwilligers kregen tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente uit handen van wethouder Janny Hulshoff-Oost een bedrag van € 500. De gewonnen kunstprijs zal speciaal voor de winnaar gemaakt worden door kunstenares Klaasje Smit.
  Voor de vrijwilligers van de Carbidclub Rood/ Zwart en de Nieuwjaarsloop de Wilp was er een aanmoedigingsprijs van ieder €100.
   

 • Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2015

  (05-01-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders nodigt alle inwoners, bedrijven en verenigingen in de dinsdag 6 januari 2015 vanaf 19.00 uur in dorpshuis Op de Welle in de Wilp.

 • Meldpunt overbodige regels

  (23-12-2014)
 • Zes dagen in de week gratis groenbrengdag

  (17-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. Dit komt in de plaats van de acht gratis groenbrengdagen in het voor-en najaar.

 • Bouw- en woningtoezicht gaat vanaf 1 januari 2015 werken op afspraak

  (11-12-2014)

  Wellicht heeft u al vernomen dat onlangs de landelijke bouwregelgeving is aangepast. Zo zijn de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen en procedures gewijzigd. De beoordeling van uw (bouw)mogelijkheden kost daardoor meer tijd.

 • Collectieve zorgverzekering via de ISD

  (02-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld  met een minimum inkomen weer  een collectieve zorgverzekering afsluiten via  de  ISD Noordenkwartier.

 • Openbare vergadering raadscommissie op maandag 1 december

  (27-11-2014)
 • Woonvisie Westerkwartier in de inspraak

  (27-11-2014)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum heeft de Woonvisie Westerkwartier 2015-2020 vanaf 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015 vrijgegeven voor inspraak. Inwoners van de gemeente Marum en andere belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op de regionale woonvisie. Deze ligt ter inzage in het gemeentehuis of is onderaan deze pagina te downloaden.

 • De Westerkwartiergemeenten nemen jeugdzorg over van Bureau Jeugdzorg

  (06-11-2014)

  De wethouders Welzijn uit het Westerkwartier (Wk) namen op dinsdag 4 november 2014 de zorg voor de jeugd van deze Wk gemeenten symbolisch over van Bureau Jeugdzorg. Twee managers van Bureau Jeugdzorg bezochten tijdens hun fietstocht door de provincie Groningen ook het Westerkwartier.

 • Milieuboer neemt kleine elektrische apparaten en frituurvet mee

  (03-11-2014)

  Sinds enige tijd kunnen kleine elektrische apparaten meegegeven worden aan de milieuboer in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Hieronder vallen apparaten zoals een föhn, boormachine, scheerapparaat, mixer, strijkijzer, radio, cd-speler of computer (inclusief beeldscherm).

 • Bladbakken

  (30-09-2014)

  In de herfstperiode treft u op sommige plekken in de gemeente Marum bladbakken aan.

 • Nieuw telefoonnummer Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen

  (15-09-2014)

  Het algemene telefoonnummer van Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen is gewijzigd in 088 - 162 5000. Het oude nummer 050 - 367 4777 is niet meer in gebruik. Met deze wijziging is de organisatie Veiligheidsregio Groningen en de Brandweer ook voor inwoners van de gemeente Grootegast via dit centrale publieksnummer bereikbaar.

 • In Memoriam Jacques Drenth

  (27-08-2014)
 • Nieuwe website voor de ISD Noordenkwartier

  (08-08-2014)
  ISD Noordenkwartier

  Na maanden van voorbereiding is het eindelijk zo ver. De nieuwe website van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordenkwartier is online en daarmee is afscheid genomen van de oude, wel heel erg gedateerde, website.

 • Coalitieakkoord in Marum afgerond

  (09-05-2014)

  De Partij van de Arbeid, VVD en ChristenUnie in de gemeente Marum hebben het coalitieakkoord afgerond. Het akkoord is op een constructieve manier tot stand gekomen. Op vrijdag 9 mei is het coalitieakkoord ondertekend door Ralf Buiter (PvdA), Harry Stomphorst (VVD) en Peter Holsappel (CU) en toegelicht tijdens een feestelijke bijeenkomst in 't Steenhuus te Niebert.

 • Veteranendag Westerkwartier op 21 juni 2014

  (06-05-2014)

  De gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn organiseren jaarlijks gezamenlijk een regionale Veteranendag voor het Westerkwartier. In overleg met het Veteranencomité Westerkwartier is besloten, dat deze dag dit jaar wordt gehouden op zaterdag 21 juni 2014.

 • Website gemeente Marum mag logo Waarmerk Drempelvrij voeren!

  (28-04-2014)

  Waarmerk Drempelvrij

  3 April is de website van de gemeente Marum, getoetst op (en geslaagd voor) de webrichtlijnen! De website voldoet hiermee aan internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid. Voordelen van de webrichtlijnen zijn onder andere dat de website:

  • beter vindbaar is in zoekmachines
  • werkt op alle systemen
  • klantvriendelijk is
  • meer mensen bereikt
  • toegankelijk is voor alle bevolkingsgroepen.
 • Koninklijke onderscheiding geweigerd

  (25-04-2014)

  De enige koninklijke onderscheiding die vandaag in de gemeente Marum uitgereikt zou worden, is door de beoogd decorandus geweigerd.

  Voormalig PvdA-raadslid Wobbe Mellema zei dat hij erg vereerd was met de onderscheiding, maar dat hij die niet kon accepteren. Mellema was door familieleden voorgedragen vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Hij vindt dat andere vrijwilligers er meer recht op hebben dan hij.

 • Zoeken in het donker

  (17-04-2014)

  Wonen op het platteland is een voorrecht maar het heeft af en toe ook zijn nadelen.
  Vooral in de donkere wintermaanden ben je in de avonduren moeilijk bereikbaar voor mensen die je huis niet blindelings weten te vinden. Ergerlijk voor de incidentele bezoeker maar in geval van een ongeluk kan de snelle komst van politie, brandweer of ambulance een zaak van leven of dood zijn.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 16 april

  (04-04-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 16 april om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Acquisitie voor de gemeentegids

  (04-04-2014)

  Voor de nieuwe gemeentegids van Marum is Akse Media bezig met de acquisitie.

   

 • Extra raadsvergaderingen op 26 en 27 maart

  (20-03-2014)

  Op woensdag 26 maart en donderdag 27 maart 2014 zijn er twee extra raadsvergaderingen, waarin respectievelijk afscheid wordt genomen van de oude raad en de nieuwe raad wordt geïnstalleerd.

 • Sportdag voor de groepen 1 t/m 4 in De Wilp

  (20-03-2014)

  Op woensdag 5 maart jl. was er een sportevenement in dorpshuis 'Op de Welle' in De Wilp, georganiseerd door Eva Bakker, stagiaire bij 'Marum in Beweging'. Dit evenement was voor de groepen 1 t/m 4 van obs “de Dorpel“ en cbs “de Wegwijzer”, beide uit De Wilp.

 • Burgemeester Kosmeijer reikt koninklijke onderscheiding uit aan de heer Drenth

  (17-03-2014)

  Burgemeester Kosmeijer van de gemeente Marum heeft op maandag 17 maart een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan dhr. J.G.K. Drenth uit Boerakker. De heer Drenth is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

 • Goede prestaties afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (05-03-2014)

  De gemeenten Grootegast, Leek en Marum werken als het gaat om afval samen binnen de Reinigingscommissie Westerkwartier. De commissie zet zich onder andere in om zoveel mogelijk afval aan de bron (bij u thuis) te scheiden en natuurlijk speelt daarbij de milieuboer een belangrijke rol. 

 • Vormgeving en inrichting openbare ruimte in centrumplangebied Marum

  (12-02-2014)

  Door de gemeente Marum is aan bureau Rho te Oenkerk opdracht gegeven een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het centrumplanproject op te stellen. In dit inrichtingsplan gaat het over bestrating, profielen, beplanting, parkeerplaatsen, verlichting, straatmeubilair, erfscheidingen, e.d. Ook moeten er keuzes gemaakt worden voor materiaal- en kleurgebruik.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 5 februari

  (23-01-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 5 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Wijziging tijden kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen

  (23-01-2014)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum hebben met toepassing van artikel 4 lid 1 van de Wet rechten burgerlijke stand in hun vergadering van 12 november 2013 besloten om de mogelijkheden voor kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen op respectievelijk maandag- en dinsdagochtend om 10.00 uur terug te brengen naar één dag en wel de maandagochtend om 10.00 uur en 10.30 uur.

 • Archivering gemeentewebsite van start

  (08-01-2014)

  Vanaf nu is het mogelijk de website van de gemeente Marum met terugwerkende kracht te raadplegen. De gemeente laat via Archiefweb.eu haar website archiveren. Zo wordt voldaan aan de archiefwet.

 • Oproep leefbaarheidsprijs Marum 2013

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum roept iedereen op om voor 1 november 2013 vrijwilligers voor te dragen voor de Leefbaarheidsprijs 2013.

 • Gemeente Marum introduceert de starterslening

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum wil starters op de woningmarkt tegemoet komen met de starterslening. Mensen die voor het eerst een nieuwbouwwoning willen kopen, kunnen een lening van maximaal € 33.600,-- krijgen. Over de eerste drie jaar hoeven ze dan geen rente en aflossing te betalen.

 • Intentieovereenkomst Centrumplan Marum getekend

  (21-08-2013)

  Voor de realisatie van het Centrumplan Marum is weer een belangrijke stap gezet. Afgelopen week hebben de betrokken partijen de intentieovereenkomst Centrumplan Marum getekend.

 • Gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier stellen huisvestingsplan onderwijs op

  (31-05-2013)

  In het Westerkwartier werken de vier colleges en de schoolbesturen samen aan een Regionaal integraal huisvestingsplan onderwijs (RIHP).

 • Burgemeester Vlietstra reikt vijf Koninklijke Onderscheidingen uit

  (26-04-2013)

  Vrijdag 26 april 2013 reikt burgemeester Vlietstra vijf Koninklijke Onderscheidingen uit. De onderscheidingen zijn voor de heer Nijboer uit Nuis, mevrouw Bakker-Stelma uit de Wilp, mevrouw Visser-Stienstra uit Lucaswolde, de heer Visser uit Lucaswolde en de heer Tuinstra uit Marum. Alle vijf worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Speerpunten recreatie en toerisme Westerkwartier vastgesteld

  (02-04-2013)

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben nieuwe speerpunten voor recreatie en toerisme opgesteld voor de periode tot 2016.

 • Nieuwe werkwijze verkeersregelaars rondom evenementen

  (22-02-2013)

  Ze zijn onmisbaar, de duizenden verkeersregelaars die bij evenementen zorgen voor een goed verloop. U komt ze tegen bij het parkeren, bij afgesloten straten, bij het oversteken van straten waar verkeer rijdt. Zij regelen het verkeer bij uw evenement op een veilige manier. Verkeersregelaars worden opgeleid door de politie. In deze opleiding gaat het nodige veranderen.

 • Start vernieuwend samenwerkingsverband gebiedscoöperatie Westerkwartier

  (18-12-2012)

  Woensdag 19 december aanstaande is de startbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een vernieuwend samenwerkingsverband in het Westerkwartier op het gebied van onderwijs, landbouw en Staatsbosbeheer.

Archief

Facebook Likeknop

Contactgegevens

Molenstraat 45
9363 BA Marum

Postbus 2
9363 ZG Marum
Tel.: 0594 - 64 13 33
Fax : 0594 - 64 17 33
Email: gemeente@marum.nl mail

Openingstijden

Digitale Gemeentegidsexterne site