Nieuws

 • 123 inwoners uit 1995 krijgen deze week brief over donorregistratie

  (15-04-2014)
  Je kiest toch liever zelf of je donor wordt? Ja. Nee.

  Donor Ja of Nee: jij kiest toch liever zelf?

  In onze gemeente valt deze week bij 123 jongeren geboren in 1995 een brief van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de mat. Deze brief bevat een oproep om de keuze te maken of ze wel of geen orgaandonor willen worden en om deze keuze vast te leggen in het Donorregister. De gemeente Marum ondersteunt deze oproep van de minister. Want Nederland heeft meer orgaandonoren nodig.

 • Militaire oefening van 6 mei tot en met 23 mei 2014

  (15-04-2014)

  Van 6 mei tot en met 23 mei 2014 vindt een militaire oefening plaats de zich zal afspelen in de strook Lauwersmeer, Winsum, Groningen, Winschoten , Emmen, Meppel, Drachten.

 • Wijziging openingstijden Goede Vrijdag en Pasen

  (14-04-2014)

  Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten

  Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op vrijdag 18 april (Goede Vrijdag) en maandag 21 april (Tweede Paasdag) gesloten.

 • Voordelig met de trein van Groningen naar Duitsland

  (14-04-2014)

  Van 14 april tot en met 11 mei kunt u met het Niedersachsenticket weer voordelig vanaf elk station op het traject Groningen-Leer naar de Duitse regio Nedersaksen reizen. Het ticket kost 22 euro en biedt ook de mogelijkheid om onbeperkt te reizen met het openbaar vervoer in steden als Leer, Oldenburg, Bremen of Hannover. De actie met het Niedersachsenticket liep eerder in december 2013 en wordt nu wegens succes herhaald. 

 • KunstKamer in Marum geopend!

  (12-04-2014)

  Op vrijdag 11 april jl. is door wethouder Janny Hulshoff de 'Kunstkamer' van Marum officieel geopend.
  De leegstaande woning aan de Raadhuisstraat nummer 12 is beschikbaar gesteld door de gemeente aan de Kunst Commissie tot 1 januari 2015. De Kunstcommissie Marum is hierna druk bezig geweest in samenwerking met de gemeente Marum om de woning om te toveren tot een waar Kunsthuis.

 • Gemeente neemt nieuwe tractor in gebruik

  (11-04-2014)

  Donderdag 10 april 2014 heeft de firma Dijkhuizen uit Niebert een nieuwe tractor Case-IH Farmall 75 geleverd aan de buitendienst van de gemeente Marum.

 • Sportieve instuif voor 55+ 'ers in de gemeente Marum

  (11-04-2014)
  Marum in beweging

  Op donderdag 24 april 2014 wordt er vanaf 13:15 uur tot 14:15 uur een sportieve instuif gehouden voor 55+' ers in de gemeente Marum. Het wordt gehouden in de 'Oomkegast', de Olde Ee 10 te Boerakker.

 • Takkenroute op 14, 17 en 18 april

  (08-04-2014)

  Op 14, 17 en 18 april wordt door HRM de takkenroute gereden. De routes zijn gelijk aan die van de milieuboer. Komt de milieuboer dinsdags bij u het afval ophalen dan worden dinsdag ook de takken bij u opgehaald.

 • Gemeenten Westerkwartier op hun paasbest op EiEiWesterkwartier

  (08-04-2014)

  De vier Westerkwartiergemeenten presenteren zich Tweede Paasdag in de HJC manege in Tolbert op EiEiWesterkwartier. Naast recreatie en toerisme ligt het accent bij de stands van de gemeenten ook op mooie, groene, duurzame - en ruime woonmogelijkheden in het Westerkwartier. De gemeenten laten de bezoekers graag zien, dat het goed wonen en leven is in het prachtige Westerkwartier vol historie en cultuur.

 • Uitnodiging aanbieders AWBZ-begeleiding 18+

  (04-04-2014)

  Cliënten die een geldige indicatie voor begeleiding hebben op of na 1 januari 2015 vallen onder het overgangsrecht, de zogenaamde continuïteit. De overheveling van genoemde functie gaat gepaard met een budgetkorting.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 16 april

  (04-04-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 16 april om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Acquisitie voor de gemeentegids

  (04-04-2014)

  Voor de nieuwe gemeentegids van Marum is Akse Media bezig met de acquisitie.

   

 • 12 april gratis groenbrengdag

  (04-04-2014)

  De gemeenten Grootegast, Leek en Marum geven hun inwoners de gelegenheid om op zaterdag 12 april van 9.00 – 14.00 uur gratis hun tuinafval naar de Milieustraat te brengen.

 • Bent u bezorgd?

  (04-04-2014)

  Het Meldpunt Bezorgd? is opgericht om de hulp aan mensen met uiteenlopende problemen beter te organiseren. Burgers en instellingen kunnen situaties melden waar zij zich zorgen over maken en waar ze zelf geen raad mee weten. 

 • Dankwoord van burgemeester Kosmeijer i.v.m. inzet verkiezingen

  (21-03-2014)
  Beste mensen,
   
  Zojuist heeft het hoofdstembureau de verkiezingsuitslag formeel vastgesteld. Hiermee zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2014 afgerond. Eenieder die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het goede verloop van de verkiezingen wil ik bij dezen heel erg hartelijk bedanken voor de gepleegde inzet! Op naar de volgende verkiezingen, ik hoop dan weer op u te mogen rekenen. 
   
  Met hartelijke groet,
   
  Henk Kosmeijer 
   
 • Veteranendag Westerkwartier op 21 juni 2014

  (20-03-2014)

  De gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn organiseren jaarlijks gezamenlijk een regionale Veteranendag voor het Westerkwartier. In overleg met het Veteranencomité Westerkwartier is besloten, dat deze dag dit jaar wordt gehouden op zaterdag 21 juni 2014.

 • 29 maart gratis groenbrengdag

  (20-03-2014)
 • Vergadering WMO-adviesraad op 31 maart

  (20-03-2014)

  De eerstvolgende vergadering van de gemeentelijke WMO-adviesraad vindt plaats op maandag 31 maart a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum. Deze vergadering is openbaar. De agenda van deze vergadering

 • Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2014

  (20-03-2014)
 • Openbare raadscommissievergadering 31 maart

  (20-03-2014)

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert maandag 31 maart 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Extra raadsvergaderingen op 26 en 27 maart

  (20-03-2014)

  Op woensdag 26 maart en donderdag 27 maart 2014 zijn er twee extra raadsvergaderingen, waarin respectievelijk afscheid wordt genomen van de oude raad en de nieuwe raad wordt geïnstalleerd.

 • Sportdag voor de groepen 1 t/m 4 in De Wilp

  (20-03-2014)

  Op woensdag 5 maart jl. was er een sportevenement in dorpshuis 'Op de Welle' in De Wilp, georganiseerd door Eva Bakker, stagiaire bij 'Marum in Beweging'. Dit evenement was voor de groepen 1 t/m 4 van obs “de Dorpel“ en cbs “de Wegwijzer”, beide uit De Wilp.

 • Burgemeester Kosmeijer reikt koninklijke onderscheiding uit aan de heer Drenth

  (17-03-2014)

  Burgemeester Kosmeijer van de gemeente Marum heeft op maandag 17 maart een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan dhr. J.G.K. Drenth uit Boerakker. De heer Drenth is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

 • Wethouder Janny Hulshoff opent project 'Samen eten met de buurt' tijdens NL Doet in Marum

  (10-03-2014)
  NL doet

  Op zaterdag 22 maart a.s. wordt gestart met het project 'Samen eten met de buurt'. De start valt samen met de NL-doet dagen, de landelijke manifestatie om vrijwilligerswerk op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Op deze dag zullen de raads- en collegeleden van de gemeente Marum als vrijwilligers in Zonnehuis de Hoorn te Marum het project ondersteunen en meewerken om gezamenlijk de maaltijd te verzorgen en op te dienen.

 • Vergadering WMO-adviesraad op 31 maart

  (06-03-2014)

  De eerstvolgende vergadering van de gemeentelijke WMO-adviesraad vindt plaats op maandag 31 maart a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum. Deze vergadering is openbaar.

 • Goede prestaties afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (05-03-2014)

  De gemeenten Grootegast, Leek en Marum werken als het gaat om afval samen binnen de Reinigingscommissie Westerkwartier. De commissie zet zich onder andere in om zoveel mogelijk afval aan de bron (bij u thuis) te scheiden en natuurlijk speelt daarbij de milieuboer een belangrijke rol. 

 • Geen aanvraag reisdocumenten mogelijk op 6 en 7 maart

  (05-03-2014)

  Vanaf maandag 20 januari 2014 worden er geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Bij de aanvraag van een paspoort worden dan nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier. 

 • AED valideurs Team Westerkwartier op pad voor het project AEDGroningen !

  (03-03-2014)

  Omdat er in de provincie Groningen veel te weinig AED's beschikbaar zijn voor de burgerhulpverlening, hebben het Rode Kruis en Stichting Groningen HartVeilig samen het project 'AEDGroningen' in het leven geroepen. Om op korte termijn al meer levens te redden, gaat Team Westerkwartier ( 4 vrijwilligers) AED's valideren in de gemeentes Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

 • Goede prestaties Afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (28-02-2014)

  De Reinigingscommissie Westerkwartier (RCW) gemeenten Grootegast, Leek en Marum scoren uitstekend in het vergelijkend onderzoek (benchmark) naar afvalscheiding. Vol trots presenteerden de verantwoordelijke wethouders van de genoemde gemeenten resp. M. de Haan van de gemeente Grootegast, T. Haseloop van de gemeente Leek en J. Vos van de gemeente Marum de resultaten van het onderzoek.

 • Slim investeren, regel het nu!

  (28-02-2014)

  Er bestaat een mogelijkheid om geld te besparen. Bijvoorbeeld door uw eigen huis beter te isoleren. Een slimme investering! Want een energiezuiniger, comfortabeler huis behoudt mogelijk beter zijn waarde op de woningmarkt. 

 • Militaire oefening van 4 april tot en met 18 april 2014

  (24-02-2014)

  Van 4 april tot en met 18 april 2014 vindt een militeire oefening plaats de zich zal afspelen in de strook Meppel, Heerenveen, Groningen, Winschoten, Klazienaveen.

 • Informatie Gemeenteraadsverkiezingen 2014

  (21-02-2014)

  De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 19 maart 2014. De stemlokalen zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur. In aanloop naar de verkiezingen wordt er op 4 maart aanstaande een politiek café in de Kruisweg te Marum georganiseerd.

 • Gemeentelijke belastingaanslag 2014 en WOZ-beschikking

  (20-02-2014)

  Eind februari 2014 krijgt u de gemeentelijke belastingaanslag 2014 mét daarop vermeld de nieuwe WOZ-waarde per waardepeildatum 1 januari 2013.

 • Vormgeving en inrichting openbare ruimte in centrumplangebied Marum

  (12-02-2014)

  Door de gemeente Marum is aan bureau Rho te Oenkerk opdracht gegeven een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het centrumplanproject op te stellen. In dit inrichtingsplan gaat het over bestrating, profielen, beplanting, parkeerplaatsen, verlichting, straatmeubilair, erfscheidingen, e.d. Ook moeten er keuzes gemaakt worden voor materiaal- en kleurgebruik.

 • 'We Love Westerkwartier Schoon' op Valentijnsdag van start

  (07-02-2014)
  We Love Westerkwartier Schoon

  Op Valentijnsdag, vrijdag 14 februari, wordt de aftrap gegeven van het afvalproject 'We Love Westerkwartier Schoon'. Dit gebeurt om 10:00 uur op basisschool De Borgstee in Grijpskerk. De openingshandeling bestaat uit het gezamenlijk zingen van een speciaal door de 'Liedjesmama' gecomponeerde afvalrap. Dit lied wordt gezongen door de milieuwethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en leerlingen en leerkrachten van De Borgstee en De Triangel.

 • Wethouder Vos verricht de starthandeling van plan Coenderslaan te Nuis

  (31-01-2014)

  Op woensdag 29 januari jl. heeft wethouder J. Vos van de gemeente Marum de starthandeling, het graven van een cunet, verricht voor de aanleg van de bouwstraat in het invulplan aan de Coenderlaan te Nuis. Op deze locatie, van de voormalige openbare basisschool "De Coepel" en 12 huurwoningen van Wold en Waard, worden nieuwe woningen gebouwd.

 • Reiniging en inspectie riolering

  (27-01-2014)

  In de gemeente Marum wordt dit jaar 17 km van de riolering gereinigd en geïnspecteerd.
  Het werk wordt uitgevoerd door Van der Velden riolerings-beheer uit Groningen.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op 5 februari

  (23-01-2014)

  De raad van de gemeente Marum vergadert woensdag 5 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Wijziging tijden kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen

  (23-01-2014)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum hebben met toepassing van artikel 4 lid 1 van de Wet rechten burgerlijke stand in hun vergadering van 12 november 2013 besloten om de mogelijkheden voor kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen op respectievelijk maandag- en dinsdagochtend om 10.00 uur terug te brengen naar één dag en wel de maandagochtend om 10.00 uur en 10.30 uur.

 • Spek om spinnen winnaar Leefbaarheidsprijs 2013

  (09-01-2014)

  De vrijwilligers van Stichting Spek om Spinnen hebben de Leefbaarheidsprijs 2013 van de gemeente Marum gewonnen. De vrijwilligers kregen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente uit handen van wethouder Janny Hulshoff-Oost een bedrag van € 500. De gewonnen kunstprijs zal speciaal voor de winnaar gemaakt worden door de kunstenaar Paul van Miltenburg.

 • Bekendmakingen bij u in de buurt

  (09-01-2014)

  Gemeenten zijn met ingang van 2014 verplicht Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) elektronisch bekend te maken. Gemeente Marum heeft er voor gekozen om alle bekendmakingen elektronisch bekend te maken.

 • Archivering gemeentewebsite van start

  (08-01-2014)

  Vanaf nu is het mogelijk de website van de gemeente Marum met terugwerkende kracht te raadplegen. De gemeente laat via Archiefweb.eu haar website archiveren. Zo wordt voldaan aan de archiefwet.

 • Extraatje voor kinderen minima in de gemeente Marum

  (20-12-2013)

  Kinderen in de gemeente Marum, jonger dan 18 jaar en van ouders met een inkomen rond de bijstandsnorm, krijgen een bedrag van € 75,00 uitgekeerd. Hiermee probeert de gemeente Marum een bijdrage te leveren om armoede onder gezinnen met kinderen tegen te gaan.

 • Openbare vergadering raadscommissie

  (28-11-2013)

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert maandag 2 december 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Gemeente Marum voert eigen bijdrage in voor wmo-voorzieningen

  (22-11-2013)

  Vanaf 1 januari 2014 gaat de gemeente Marum de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorzieningen “gekanteld” uitvoeren. Dit betekent dat burgers eerst moeten kijken of ze zelf of binnen hun sociale omgeving oplossingen kunnen vinden voor hun problematiek. Lukt dat niet, dan kunnen ze een beroep op de gemeente doen.

 • Boekpresentatie 'Hartstikke Mooi' op 23 november a.s. in de Romaanse Kerk te Marum

  (15-11-2013)

  Enige tijd geleden nodigde de Culturele Raad Marum inwoners van de gemeente Marum uit om een verhaal of gedicht te schrijven over een bijzondere en/of opmerkelijke plek in Marum of in het Westerkwartier. Een plek waardoor men geïnspireerd wordt. De ontvangen gedichten en verhalen en de bijbehorende foto's zijn gebundeld in het boekwerk 'Hartstikke Mooi'.

 • Voorkom gedoe. Controleer uw gegevens!

  (01-11-2013)
  Loop uw toeslagen niet mis, voorkom gedoe!

  Veel mensen geven bij een verhuizing niet tijdig het juiste adres door aan de gemeente. Toch is dit erg belangrijk.

 • Reiniging en inspectie riolering

  (31-10-2013)

  In de gemeente Marum wordt eind 2013 en begin 2014 9,5 km riolering gereinigd en geïnspecteerd. Het werk wordt uitgevoerd door Van der Velden riolerings-beheer uit Groningen.

 • Openbare vergadering gemeenteraad op maandag 11 november

  (30-10-2013)

  De raad van de gemeente Marum vergadert maandag 11 november 2013 om 19.30 uur en woensdag 13 november 2013 (begroting 2014) om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.

 • Veilig thuiskomen begint met goede fietsverlichting

  (26-10-2013)
  Ik wil je zien

  De bladeren vallen, de eerste herfststormen dienen zich aan en de dagen worden korter. Het is weer donker als u ’s ochtends van huis gaat of aan het eind van de middag terugkomt van uw werk. Als u fietst bent u op deze momenten minder goed te zien in het verkeer. Dat geldt ook voor uw kinderen die van school onderweg zijn naar huis. Goede fietsverlichting is essentieel om weer veilig thuis te komen. Kijkt u uw fiets en die van de kinderen even na

 • College Marum presenteert sluitende begroting 2014

  (18-10-2013)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum kan de gemeenteraad een financieel sluitende programmabegroting 2014 aanbieden. Nadat de raadscommissie op woensdag 30 oktober de begroting heeft behandeld, zal op woensdag 13 november a.s. de gemeenteraad spreken over de programmabegroting voor volgend jaar. In dit huishoudboekje met een totale omzet van ruim € 20 miljoen, geeft de gemeente Marum aan wat ze wil bereiken, wat ze wil gaan doen in 2014 en hoeveel geld dit mag kosten.

 • Burgemeester Kosmeijer heet twee nieuwe Nederlandsen welkom

  (11-10-2013)

  Op dinsdagmiddag 8 oktober jl. heeft burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum aan twee personen de koninklijke besluiten uitgereikt. Mevrouw F.Omar Mahamed is van oorsprong afkomstig uit Somalië. Ze woont sinds september 2007 in Nederland.

 • Rotonde in Niebert kleurrijk ingericht door Hoveniersbedrijf Westerkwartier

  (11-10-2013)
  Rotonde Niebert

  Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad van Marum besloten om haar rotondes beschikbaar te stellen voor reclamedoeleinden. Hoveniersbedrijven werd de mogelijkheid geboden om rotondes binnen de gemeente Marum te adopteren.

 • Oproep leefbaarheidsprijs Marum 2013

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum roept iedereen op om voor 1 november 2013 vrijwilligers voor te dragen voor de Leefbaarheidsprijs 2013.

 • Omgevingsdienst definitief

  (03-10-2013)
 • Gemeente Marum introduceert de starterslening

  (03-10-2013)

  De gemeente Marum wil starters op de woningmarkt tegemoet komen met de starterslening. Mensen die voor het eerst een nieuwbouwwoning willen kopen, kunnen een lening van maximaal € 33.600,-- krijgen. Over de eerste drie jaar hoeven ze dan geen rente en aflossing te betalen.

 • De gemeente Marum introduceert de starterslening

  (02-10-2013)

  De gemeente Marum wil starters op de woningmarkt tegemoet komen met de starterslening. Mensen die voor het eerst een nieuwbouwwoning willen kopen, kunnen een lening van maximaal € 33.600,-- krijgen. Over de eerste drie jaar hoeven ze dan geen rente en aflossing te betalen.

 • Raads- en commissievergaderingen gemeente Marum live op internet

  (19-09-2013)

  De gemeente Marum is gestart met het uitzenden van de raads- en commissievergaderingen via het internet. De vergaderingen zijn te volgen op de computer, laptop of via de iPad of telefoon d.m.v. audiowebcasting.

 • Bladbakken

  (19-09-2013)

  In de herfstperiode treft u op sommige plekken in de gemeente Marum bladbakken aan. Deze bakken worden geplaatst door bewoners. Bladbakken kunnen niet zomaar geplaatst worden. Hiervoor gelden de volgende (aangepaste) regels:

 • Zorg naar de gemeenten

  (10-09-2013)

  Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de verzorging en begeleiding van ouderen en mensen met een beperking.

 • Burgemeester Kosmeijer heet nieuwe Nederlandse welkom

  (28-08-2013)

  Op maandagmiddag 26 augustus jl. heeft burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum een nieuwe Nederlandse welkom geheten. Mevrouw T. Bouma-Sarjoe is van oorsprong afkomstig uit Suriname en woonachtig in de Wilp.

 • Keuringsleeftijd rijbewijs per 2014 van 70 naar 75 jaar

  (26-08-2013)
  Rijbewijs

  Wat betekent dat?

  De keuringsleeftijd voor automobilisten en motorrijders gaat per 1 januari 2014 van 70 naar 75 jaar.
  Als uw rijbewijs verloopt in 2014, is het belangrijk om te weten wanneer het rijbewijs verloopt.

 • Intentieovereenkomst Centrumplan Marum getekend

  (21-08-2013)

  Voor de realisatie van het Centrumplan Marum is weer een belangrijke stap gezet. Afgelopen week hebben de betrokken partijen de intentieovereenkomst Centrumplan Marum getekend.

 • Wijziging telefonische bereikbaarheid gemeentehuis

  (20-08-2013)

  De vrijdagmiddag begint hoe langer hoe meer bij het weekend te horen. Dat merken we aan het aantal telefoontjes dat we die middag krijgen. Omdat ook de personele bezetting in het gemeentehuis op vrijdagmiddag minder is, hebben burgemeester en wethouders besloten om de telefonische bereikbaarheid van het gemeentehuis met ingang van 1 september a.s. te wijzigen.

 • Bezoek jubilerende bruidsparen vanaf 60 jaar

  (25-07-2013)

  Het is al lang de gewoonte dat de burgemeester, als betrokkenen dat op prijs stellen, een bezoek brengt aan inwoners van onze gemeente die 95 jaar of ouder worden en bruidsparen die 55, 60, 65 of soms 70 jaar getrouwd zijn.

 • Nieuwe schelpenlaag aangebracht op 't Pad

  (25-07-2013)

  Er wordt een nieuwe schelpenlaag gelegd op 't Pad. Dit was al eerder gepland, maar door slechte weersomstandigheden in het voorjaar werd dit regelmatig uitgesteld. Dit betekent dat er van perceel tot perceel nieuwe schelpen worden gelegd.

 • Kwik is riskanter dan veel mensen denken

  (11-07-2013)

  Er gaat veel fout bij het opruimen van kwik. Vaak worden maatregelen te laat genomen. Dit leidt af en toe tot ernstige vergiftigingen. Maar soms zijn maatregelen om de gemorste kwik op te ruimen overdreven. Dat kan dan duizenden euro’s meer kosten dan nodig is

 • Meer informatie over de uitbreiding van FrieslandCampina te Noordwijk.

  (05-07-2013)

  Bij het bedrijf FrieslandCampina bestaan plannen voor een uitbreiding van de bestaande fabriek. Op woensdag 3 juli jl. heeft de gemeenteraad van de gemeente Marum ingestemd met het toepassen van de zogenaamde “coördinatieregeling”. Vanuit de Wet ruimtelijke Ordening is het namelijk mogelijk om de verschillende besluiten die samenhangen met de realisatie van de ontwikkelingen te coördineren. Hierbij vindt u in het kort uitleg over de gevolgde en de te volgen procedures m.b.t de mogelijke uitbreiding.

 • Hogere kwaliteit en lagere uitvoeringskorten door samenwerking Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

  (25-06-2013)

  Woensdag 26 juni aanstaande ondertekenen de gemeenten Bedum, De Marne, Groningen, Grootegast, Marum, Winsum en Zuidhorn de samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de wettelijke Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De ondertekening vindt plaats in het gemeentehuis te Zuidhorn.

 • Gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier stellen huisvestingsplan onderwijs op

  (31-05-2013)

  In het Westerkwartier werken de vier colleges en de schoolbesturen samen aan een Regionaal integraal huisvestingsplan onderwijs (RIHP).

 • Gemeentegids Marum 2013-2014

  (30-05-2013)

  De gemeentegids 2013-2014 is gereed en wordt vanaf volgende week (vanaf 3 juni) verspreid. Mocht u onverhoopt geen gids ontvangen, dan kunt u een exemplaar afhalen bij het gemeentehuis of contact opnemen via telefoonnummer (0594) 64 13 33 of e-mail gemeente@marum.nl . U kunt de gemeentegids ook digitaal raadplegen .

 • Zwerfvuil! We hebben er schoon genoeg van!

  (30-05-2013)

  Schone straten, schone pleinen en schone buitengebieden. Dat voelt beter, oogt mooier en maakt het leven stukken plezieriger en veiliger.

 • Twee raadsleden geven zetel op

  (30-05-2013)

  Tijdens de raadsvergadering van 29 mei jl. hebben CDA- fractievoorzitter K. Jansma en PvdA- raadslid H. van Duinen aangegeven dat ze per direct hun raadszetel beschikbaar stellen in verband met  het standpunt van hun partij met betrekking tot herindeling. 

 • Dal-Dagkaart geldig in Nachtbus

  (28-05-2013)

  Eén kaartje voor heen- en terugreis

 • Burgemeester Henk Kosmeijer warm onthaald in Marum

  (16-05-2013)

  Woensdagavond 15 mei jl. is in een buitengewone openbare raadsvergadering Henk Kosmeijer officieël beëdigd door de Commissaris van de Koning. Hij kreeg de ambtsketen omgehangen en de voorzittershamer van de gemeenteraad werd aan hem uitgereikt.

 • Prachtig slotstuk van de Vier 5 mei viering!

  (16-05-2013)

  Op 5 mei jl. hebben  lopers uit Marum op het bevrijdingsfestival in Groningen samen met loco-burgemeester Vos het bevrijdingsvuur ontstoken.

 • Scholieren Westerkwartier winnen sneakers bij verkeersproject

  (15-05-2013)

  Een bedankje in de vorm van een paar sneakers. Dat kregen Karlien Zijlema en Jan Medema vandaag overhandigd van Jan Werners, jeugdagent in Zuidhorn. De twee leerlingen van het Lauwerscollege in Grijpskerk dachten mee over verkeersveiligheid in het Westerkwartier.

 • Verlenging vervoerscontract Taxi-Nuis in het Westerkwartier

  (26-04-2013)
  Taxi-Nuis Zuidhorn Roden

  De Westerkwartiergemeenten en het OV-bureau hebben een vervoercontract met Taxi-Nuis verlengd met drie jaar. Hierdoor verzorgt Taxi-Nuis het kleinschalig openbaar en het Wmo-vervoer tot eind 2017, en het leerlingenvervoer tot einde schooljaar 2017-2018.

 • Koningsspelen van start

  (26-04-2013)

  Op verschillende basisscholen in de gemeente Marum zijn vrijdagmorgen 26 april 2013 de Koningsspelen van start gegaan. De scholen begonnen de dag met een feestelijk én gezond Koningsontbijt. Daarna was het tijd om spelletjes te spelen op het schoolplein.

 • Burgemeester Vlietstra reikt vijf Koninklijke Onderscheidingen uit

  (26-04-2013)

  Vrijdag 26 april 2013 reikt burgemeester Vlietstra vijf Koninklijke Onderscheidingen uit. De onderscheidingen zijn voor de heer Nijboer uit Nuis, mevrouw Bakker-Stelma uit de Wilp, mevrouw Visser-Stienstra uit Lucaswolde, de heer Visser uit Lucaswolde en de heer Tuinstra uit Marum. Alle vijf worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Speerpunten recreatie en toerisme Westerkwartier vastgesteld

  (02-04-2013)

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben nieuwe speerpunten voor recreatie en toerisme opgesteld voor de periode tot 2016.

 • Nieuwe werkwijze verkeersregelaars rondom evenementen

  (22-02-2013)

  Ze zijn onmisbaar, de duizenden verkeersregelaars die bij evenementen zorgen voor een goed verloop. U komt ze tegen bij het parkeren, bij afgesloten straten, bij het oversteken van straten waar verkeer rijdt. Zij regelen het verkeer bij uw evenement op een veilige manier. Verkeersregelaars worden opgeleid door de politie. In deze opleiding gaat het nodige veranderen.

 • Openbare vergadering

  (10-01-2013)

  De raadscommissie van de gemeente Marum vergadert maandag 21 januari 2013 in het gemeentehuis te Marum. Het voornemen is voorafgaand aan deze commissievergadering een raadsvergadering te houden, waarin de benoeming van de nieuwe wethouder, mevrouw J. Hulshoff-Oost, aan de orde komt. De vergadering van de raadscommissie is in dat geval aansluitend aan de raadsvergadering. Actuele informatie over deze agenda.

 • Start vernieuwend samenwerkingsverband gebiedscoöperatie Westerkwartier

  (18-12-2012)

  Woensdag 19 december aanstaande is de startbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een vernieuwend samenwerkingsverband in het Westerkwartier op het gebied van onderwijs, landbouw en Staatsbosbeheer.

 • Opening website canon Westerkwartier

  (24-11-2011)
  online

  Donderdag 24 november is op het gemeentehuis van Grootegast de website canon Westerkwartier officieel in gebruik genomen. De openingshandeling werd verricht door de wethouders dhr. F. Stol (gemeente Zuidhorn), dhr. M. de Haan (gemeente Grootegast) en dhr. A. Bloem (gemeente Marum).

Archief

Like

Contactgegevens

Molenstraat 45
9363 BA Marum

Postbus 2
9363 ZG Marum
Tel.: 0594 - 64 13 33
Fax : 0594 - 64 17 33
Email: gemeente@marum.nl mail

Openingstijden

Digitale Gemeentegidsexterne site